English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

תיקון הכללי מתוך הספר

מ ב ו א
מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד
(ליקוטי מוהר"ן 24:II )
 
איש לא יחלוק על כך שהשמחה חשובה. הריהי יסוד כל התקדמותנו בשאיפתנו למיצוי עצמי. בכל העולם נראה שבני אדם מעורבים ללא הרף ברדיפה אחר השמחה. אולם, צריך רק מ ב ו א
מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד
(ליקוטי מוהר"ן 24:II )
 
איש לא יחלוק על כך שהשמחה חשובה. הריהי יסוד כל התקדמותנו בשאיפתנו למיצוי עצמי. בכל העולם נראה שבני אדם מעורבים ללא הרף ברדיפה אחר השמחה. אולם, צריך רק להביט סביבנו כדי לגלות שהעולם עודנו רחוק מלהיות מקום של שמחה.
 
האם יש לכך תרופה? מדע הרפואה מכיר תרופות מסוגים שונים. אחדים מאלה אינם אלא מקילים על סימני המחלה. תרופות כאלה מסוגלות לפעמים לצמצם את סימני המחלה או אפילו להסתיר אותם לזמן-מה, אבל אין להן כוח לרפא את המחלה עצמה. הן עלולות אפילו להחריף את הבעיה בטווח הארוך. הוא הדין לגבי הדיכאון, שהוא מחלת הנפש. אנשים עושים רבות כדי לשכוח את עצבותם, ולפעמים הם מנסים להשלות את עצמם שהנה! גילו את השמחה. אך צעדי הימלטות יכולים להוביל בסופו של דבר רק לאומללות. תרופה אמיתית חייבת לתקוף את הבעיה עצמה. אולם, רק רופא מומחה יודע להבחין בשורש הראשי של מחלה, ודרוש רופא עוד יותר גדול כדי לחפש למחלה זו תרופה.
 
שורשיו של הדיכאון עמוקים מאוד. מטרתה הסופית של הבריאה הריהי לגלות לעולם את מלכות ה'. רק כאשר יושג הדבר הזה, תשרור שמחה אמיתית. גם לבריאתו או יצירתו של כל אדם אותה מטרה: גילוי הא-לוהות. אדם יכול לשמוח אך ורק במידה שהוא מגלה את הא-לוהות הטמונה בתוך עצמו. כל עוד גילוי זה אינו שלם, לא הפרט ולא הכלל יוכל לשמוח שמחה מושלמת. המטרה הסופית היא להביא את העולם למצב של תיקון, שמשמעותו לתקן או ליישר דבר שהוא בלתי-מושלם או שהוא ניזק. מטרת התיקון היא השלמות. המונח "תיקון" מתייחס הן למטרה המקיפה והן לכל אחד ממעשי היצירה והשיקום המכשירים את הקרקע לשלמות המוחלטת.
 
רבי נחמן מברסלב (1810-1772) הקדיש את חייו למטרה זו. כל דבריו על השמחה, האמונה, התפילה, הפשטות והטוהרה כוונו לחיזוק יסודותיו של העם היהודי. תיקונו של רבי נחמן, התרופה לדיכאון, נמנה עם הישגיו הבולטים ביותר. הוא מורכב מעשרה מזמורי תהילים שבחר רבי נחמן כתרופה לחטא בכלל ובייחוד – לאי-מוסריות מינית. לתרופה זו הוא קרא התיקון הכללי, התרופה המושלמת. כל עשרת המזמורים מקורם בספר תהילים. אנחנו מכנים אותם תיקונו של רבי נחמן, כיון שהוא היה זה שגילה את כוחם הייחודי לעמוד מול הכוחות המובילים לעצבות ולייאוש. תרופה זו תיזכר לעולם בקשר עם שמו.
מאז ימיו של רבי נחמן, פשטה ידיעת עשרת המזמורים הרחק מעבר לגבולות חסידיו המיידיים, חסידי ברסלב. כתרופה מקיפה, רבים הם היהודים הקוראים את עשרת המזמורים מדי יום ביומו, בדרך-כלל מיד אחרי תפילת שחרית, וכן בהזדמנויות מיוחדות, כגון בעת ביקור אצל קברי צדיקים. כהכנה לקריאת המזמורים עצמם מקובל לקרוא מספר הקדמות, המופיעות במהדורה זו בניסוחן המלא. אחרי קריאת עשרת המזמורים, מקובל לומר את שלושת הפסוקים שרגילים לומר אותם בתום קריאת מזמורי תהילים כלשהם. ישנה גם תפילה, שנתחברה על-ידי ר' נתן, תלמידו הבכיר של רבי נחמן.
 
 כיצד עלינו לומר את המזמורים עצמם? רבי נחמן לימד שהעיקר הוא לייחס לעצמנו את המלים. עלינו לאתר את עצמנו בכל מזמור שאנו אומרים. אחד מחסידיו של הרבי שאל אותו פעם כיצד – והרבי הסביר שלמשל, כאשר מתפלל דוד המלך לה' להציל אותו בקרבותיו, אנחנו צריכים להחיל את המלים של המזמור לקרב שאנו מנהלים נגד היצר הרע שבתוכנו, וכך הלאה. שאל האיש איך נוכל לראות את עצמנו בקטעים שם משבח דוד מלך את עצמו, כגון (פו:ב): "…שמרה נפשי כי-חסיד אני…". השיב הרבי שאפשר לייחס לעצמנו אפילו פסוקים מעין אלה. עלינו תמיד לדון את עצמנו לכף זכות ולמצוא בעצמנו נקודות זכות. בנקודות אלה, כל אחד עשוי להתגלות כחסיד (ליקוטי מוהר"ן 125:II. ראה גם "אזמרה").
 
אולם, האם ייתכן שאמירת עשרה מזמורים תסייע במקום שאמצעים אחרים כשלו? למצביא הארמי נעמן היתה תגובה דומה כאשר שמע מאלישע שהתרופה לצרעת שלקה בה היתה רק לטבול שבע פעמים בנהר הירדן (מלכים ב' ה:א-יד). הרי נעמן ציפה לתרופה דרמטית הרבה יותר: "הלא טוב אמנה ופרפר נהרות דמשק מכל מימי ישראל?" (שם, יב). אך עבדיו השיבו לו: "דבר גדול הנביא דיבר אליך – הלוא תעשה? ואף כי-אמר אליך רחץ וטהר?" (שם, יג). נעמן אכן טבל בירדן שבע פעמים ונתרפא (השו' חיי מוהר"ן מס' 492).
 
לפעמים גלולה קטנה הופכת מצב של חולי לבריאות. אל לנו להיות מופתעים מכך שאמירת עשרה מזמורי ה"תיקון" של רבי נחמן יש לה היכולת לרפא את הנפש. מטרתו של ספר זה היא לאפשר ראייה חדשה לתוך חשיבות ה"תיקון" ולחשוף את עומקם של המושגים שהוא מושתת עליהם. הרי רבי נחמן הבטיח שה"תיקון" הוא תרופה גדולה המעוררת מורא. אני בטוח בכל מה שאני אומר, אמר רבי נחמן, אבל בקשר ל"תיקון" אני בטוח עוד יותר. הרי זהו ה"תיקון הכללי". לכל חטא תרופה פרטית משלו, אך זו היא התיקון הכללי (השו' "שיחות הר"נ" מס' 141).
 
"ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב… ואני – זאת בריתי אותם, אמר ה'; רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך… מעתה ועד עולם" (ישעיה נט:כא). "קומי אורי, כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח" (שם, ס:א). "ועמך כולם צדיקים, לעולם יירשו ארץ. נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום – אני ה' בעתה אחישנה" (שם, ס:כב). במהרה בימינו. אמן.
להביט סביבנו כדי לגלות שהעולם עודנו רחוק מלהיות מקום של שמחה.
 
האם יש לכך תרופה? מדע הרפואה מכיר תרופות מסוגים שונים. אחדים מאלה אינם אלא מקילים על סימני המחלה. תרופות כאלה מסוגלות לפעמים לצמצם את סימני המחלה או אפילו להסתיר אותם לזמן-מה, אבל אין להן כוח לרפא את המחלה עצמה. הן עלולות אפילו להחריף את הבעיה בטווח הארוך. הוא הדין לגבי הדיכאון, שהוא מחלת הנפש. אנשים עושים רבות כדי לשכוח את עצבותם, ולפעמים הם מנסים להשלות את עצמם שהנה! גילו את השמחה. אך צעדי הימלטות יכולים להוביל בסופו של דבר רק לאומללות. תרופה אמיתית חייבת לתקוף את הבעיה עצמה. אולם, רק רופא מומחה יודע להבחין בשורש הראשי של מחלה, ודרוש רופא עוד יותר גדול כדי לחפש למחלה זו תרופה.
 
שורשיו של הדיכאון עמוקים מאוד. מטרתה הסופית של הבריאה הריהי לגלות לעולם את מלכות ה'. רק כאשר יושג הדבר הזה, תשרור שמחה אמיתית. גם לבריאתו או יצירתו של כל אדם אותה מטרה: גילוי הא-לוהות. אדם יכול לשמוח אך ורק במידה שהוא מגלה את הא-לוהות הטמונה בתוך עצמו. כל עוד גילוי זה אינו שלם, לא הפרט ולא הכלל יוכל לשמוח שמחה מושלמת. המטרה הסופית היא להביא את העולם למצב של תיקון, שמשמעותו לתקן או ליישר דבר שהוא בלתי-מושלם או שהוא ניזק. מטרת התיקון היא השלמות. המונח "תיקון" מתייחס הן למטרה המקיפה והן לכל אחד ממעשי היצירה והשיקום המכשירים את הקרקע לשלמות המוחלטת.
 
רבי נחמן מברסלב (1810-1772) הקדיש את חייו למטרה זו. כל דבריו על השמחה, האמונה, התפילה, הפשטות והטוהרה כוונו לחיזוק יסודותיו של העם היהודי. תיקונו של רבי נחמן, התרופה לדיכאון, נמנה עם הישגיו הבולטים ביותר. הוא מורכב מעשרה מזמורי תהילים שבחר רבי נחמן כתרופה לחטא בכלל ובייחוד – לאי-מוסריות מינית. לתרופה זו הוא קרא התיקון הכללי, התרופה המושלמת. כל עשרת המזמורים מקורם בספר תהילים. אנחנו מכנים אותם תיקונו של רבי נחמן, כיון שהוא היה זה שגילה את כוחם הייחודי לעמוד מול הכוחות המובילים לעצבות ולייאוש. תרופה זו תיזכר לעולם בקשר עם שמו.
מאז ימיו של רבי נחמן, פשטה ידיעת עשרת המזמורים הרחק מעבר לגבולות חסידיו המיידיים, חסידי ברסלב. כתרופה מקיפה, רבים הם היהודים הקוראים את עשרת המזמורים מדי יום ביומו, בדרך-כלל מיד אחרי תפילת שחרית, וכן בהזדמנויות מיוחדות, כגון בעת ביקור אצל קברי צדיקים. כהכנה לקריאת המזמורים עצמם מקובל לקרוא מספר הקדמות, המופיעות במהדורה זו בניסוחן המלא. אחרי קריאת עשרת המזמורים, מקובל לומר את שלושת הפסוקים שרגילים לומר אותם בתום קריאת מזמורי תהילים כלשהם. ישנה גם תפילה, שנתחברה על-ידי ר' נתן, תלמידו הבכיר של רבי נחמן.
 
 כיצד עלינו לומר את המזמורים עצמם? רבי נחמן לימד שהעיקר הוא לייחס לעצמנו את המלים. עלינו לאתר את עצמנו בכל מזמור שאנו אומרים. אחד מחסידיו של הרבי שאל אותו פעם כיצד – והרבי הסביר שלמשל, כאשר מתפלל דוד המלך לה' להציל אותו בקרבותיו, אנחנו צריכים להחיל את המלים של המזמור לקרב שאנו מנהלים נגד היצר הרע שבתוכנו, וכך הלאה. שאל האיש איך נוכל לראות את עצמנו בקטעים שם משבח דוד מלך את עצמו, כגון (פו:ב): "…שמרה נפשי כי-חסיד אני…". השיב הרבי שאפשר לייחס לעצמנו אפילו פסוקים מעין אלה. עלינו תמיד לדון את עצמנו לכף זכות ולמצוא בעצמנו נקודות זכות. בנקודות אלה, כל אחד עשוי להתגלות כחסיד (ליקוטי מוהר"ן 125:II. ראה גם "אזמרה").
 
אולם, האם ייתכן שאמירת עשרה מזמורים תסייע במקום שאמצעים אחרים כשלו? למצביא הארמי נעמן היתה תגובה דומה כאשר שמע מאלישע שהתרופה לצרעת שלקה בה היתה רק לטבול שבע פעמים בנהר הירדן (מלכים ב' ה:א-יד). הרי נעמן ציפה לתרופה דרמטית הרבה יותר: "הלא טוב אמנה ופרפר נהרות דמשק מכל מימי ישראל?" (שם, יב). אך עבדיו השיבו לו: "דבר גדול הנביא דיבר אליך – הלוא תעשה? ואף כי-אמר אליך רחץ וטהר?" (שם, יג). נעמן אכן טבל בירדן שבע פעמים ונתרפא (השו' חיי מוהר"ן מס' 492).
 
לפעמים גלולה קטנה הופכת מצב של חולי לבריאות. אל לנו להיות מופתעים מכך שאמירת עשרה מזמורי ה"תיקון" של רבי נחמן יש לה היכולת לרפא את הנפש. מטרתו של ספר זה היא לאפשר ראייה חדשה לתוך חשיבות ה"תיקון" ולחשוף את עומקם של המושגים שהוא מושתת עליהם. הרי רבי נחמן הבטיח שה"תיקון" הוא תרופה גדולה המעוררת מורא. אני בטוח בכל מה שאני אומר, אמר רבי נחמן, אבל בקשר ל"תיקון" אני בטוח עוד יותר. הרי זהו ה"תיקון הכללי". לכל חטא תרופה פרטית משלו, אך זו היא התיקון הכללי (השו' "שיחות הר"נ" מס' 141).
 
"ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב… ואני – זאת בריתי אותם, אמר ה'; רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך… מעתה ועד עולם" (ישעיה נט:כא). "קומי אורי, כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח" (שם, ס:א). "ועמך כולם צדיקים, לעולם יירשו ארץ. נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום – אני ה' בעתה אחישנה" (שם, ס:כב). במהרה בימינו. אמן.
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40