English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

שובבי''ם

נמצאים אנו בפתחם של ימי השובבי"ם הקדושים, [שובבי"ם- ר"ת שמות וארא בשלח יתרו משפטים. שהם הפרשיות בהם היו אבותינו בגלות מצרים ומקובל מפי האר"י הק' שימים אלו מסוגלים לתשובה]מסופר בגמרא מעשה נפלא שניתן למצוא בו קשר לנעשה בימינו.
בימיו של התנא 'חוני המעגל' הייתה בצורת קשה, והחכמים בקשו מחוני שיתפלל עליהם כיון שידעו שתפילתו מתקבלת תמיד. עמד חוני וחג עיגול בעפר במקלו, ואמר: "רבונו של עולם בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך התחילו גשמים מנטפין אמרו לו תלמידיו רבי כמדומין אנו שאין גשמים יורדים אלא כדי להתיר שבועתך. אמר לא כך שאלתי אלא גשמי בורות שיחין ומערות ירדו בזעף עד שכל טפה וטפה כמלא פי חבית ושיערו חכמים שאין טפה פחותה מלוג אמרו לו תלמידיו רבי כמדומין אנו שאין גשמים יורדין אלא לאבד העולם אמר לפניו לא כך שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה ירדו כתיקנן עד שעלו כל העם להר הבית מפני הגשמים אמרו לו רבי כשם שהתפללת שירדו כך התפלל וילכו להם. אמר להם כך מקובלני שאין מתפללים להפסיק רוב טובה. אעפ''כ הביאו לי פר הודאה הביאו לו פר הודאה סמך שתי ידיו עליו ואמר לפניו : "רבש''ע עמך ישראל שהוצאת ממצרים אינן יכולין לא ברוב טובה ולא ברוב פורענות כעסת עליהם אינן יכולין לעמוד השפעת עליהם טובה אינן יכולין לעמוד יהי רצון מלפניך שיפסקו הגשמים ויהא ריוח בעולם" מיד נשבה הרוח ונתפזרו העבים וזרחה החמה ויצאו העם לשדה והביאו להם כמהין ופטריות. [עד כאן לשון הגמרא במסכת תענית כג' בהתאמת לשון]

רואים מכאן את העניין של ריבוי טובה, שבמקרה שאין למקבל הטובה כוח לקבלה, הרי היא רעה עבורו. למה הדבר דומה, לאדם שממלא שמן בנר עד שהשמן עולה על גדותיו וגורם לכיבוי הנר.


כדי לקבל שפע, יש להכין כלים, שפע בלי כלים עלול לגרום נזק.
וכמו בגשמיות גם ברוחניות, שפע של דעת הניתנת לאדם שאין בו כוח להכילה בהכרח תגרום לו נזק.
לשם דוגמא ניקח את הקושיה המפורסמת מהידיעה והבחירה. שאלה זו שורשה בדעת גדולה שאין אפשרות לאדם בעולם הזה להכילה, כיון שהיא כוללת בתוכה שתי הפכים. אדם שליבו עקום מספקות, ואין בו אמונה בהירה במציאות הבורא ובהשגחתו, עשוי להתבלבל מעיון בשאלה זו, כיון שאין בכלי שכלו יכולת להשיג דעת גדולה כזו, ואילו הוא סבור שהוא יכול לסמוך על דעתו לדון בכל דבר שירצה. ולעומת זאת, אדם שאמונתו ברורה לו וליבו שלם עם אלוקיו, יעמוד נפעם מול גדלותו האינסופית של הבורא יתברך שיכול להכיל שני הפכים בעת ובעונה אחת, כמו שאמר רבי נחמן, איזה מין אלוקים הוא זה שאפשר להבין את כל מעשיו, גדלותו של הבורא מתגלית דווקא בכך שאיננו מסוגלים לתפוס בשכלנו את עומק דעתו וגדלותו. [במאמר המוסגר נמצא שהשאלה הזאת רק העצימה בקרבו של האדם המאמין את ההתפעלות מגדלות ה', וזה כיון שאותו אדם יודע שיש דברים שאין ביכולתו להשיג, ואינו מנסה כלל להקיף בשכלו דברים אלו. ולכן, למרות שאין הוא משיג את התשובה לשאלת הידיעה והבחירה, הוא כן יכול לקבל הארה מהדעת הגדולה הזאת.]

התכלית לשמה באנו לעולם היא לדעת את ה'. אבל מכיון שה' הוא אינסוף ואין ביכולתנו לתפוס אינסוף, עלינו להתקדם כל פעם להוסיף עוד ידיעה מגדלותו של ה', ולא לחשוב חלילה שכבר השגנו אותו בדעתינו.
בימי השובבי"ם מסופר על ירידת עם ישראל למצרים, שאז ירדה גם דעתם לגלות, ולא יכלו לראות את גדלות ה' והשגחתו עליהם בכל פרט. כמו שאמר רבי נחמן שכל הגלויות הם מחסרון הדעת. ובפרט גלות מצרים שהיא ראש לכל הגלויות, ותחילת גאולתם הייתה כשמת פרעה ועם ישראל צעקו אל ה'. כי עיקר המשכת הדעת נעשית על ידי שהאדם צועק אל ה' על כך שהוא רחוק ממנו.
ואז מיד כשזכו לדעת את ה', ולהכניס בליבם ידיעת מלכותו והשגחתו עליהם, מיד התחיל תהליך של גאולה שהסתיים ביציאת מצרים וקריעת ים סוף. ואחר כך מתן תורה שאז זכו לדעת שלמה.
ואמר רבי נחמן, שכדי שהאדם יוכל לקבל את הדעת כראוי על האדם לשמור על קדושתו, להישמר מלראות או לשמוע דברים שיזיקו לו ברוחניות וכן לא לדבר דיבורים לא טובים. ועל ידי זה יהיה ביכלתו להכיל את הדעת ולא ינזק ממנה.

ולכן בימי השובבי"ם עם ישראל עוסק ביותר בתורה ותפילה ואמירת תהילים, כדי להמשיך 'דעת', וכן בהתחזקות בשמירה על הקדושה, כי אנו רוצים לתקן את נפילת הדעת שבגללה אנו בגלות ששורש הדבר הוא עוד מגלות מצרים, ולכן אנו עוסקים בצעקה בתורה ותפילה כדי להמשיך דעת ומצד שני בשמירה על העניים ושאר החושים בקדושה כדי לתקן כלים לקבל את אור הדעת כראוי.
[על פי ליקוטי הלכות, גילוח ד]
 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40