English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

שאלות ותשובות בנושא בין הזמנים - הרב אברהם יצחק קלצקי שליט''א

בין הזמנים
שאלה:
ימי בין הזמנים. אני קובע עיתים לתורה, משתדל לשמור על זמני תפילה, אך בכל זאת מרגיש לגמרי מנותק מה', אני אוהב לצאת לטיולים (כמובן מקומות כשרים), ישנם הרבה עיתות פנאי בהם אני משועמם בחוסר מעש.
תשובה:
לא נדון במסגרת זו על עצם עניין 'בין הזמנים'. יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי. והאמת שהוא תלוי כל אחד לפי ענינו. יש מי שלא טוב בשבילו. ויש מי שנחוץ לו מאוד איזה פסק זמן, בכדי להתחדש בעבודת ה', ללמוד במקום שליבו חפץ, להוסיף בעבודת ה' מה שאינו יכול בסדרי הישיבה, כמו חצות והתבודדות וכו'. יש אשר צריך סתם 'נייחא', ויש אשר חשוב לו נסיעה למקומות הק', ויש אשר צריך לצאת לאויר ההרים וכדו'.
אך הכלל והעיקר שלא תתייאש כלל מהשי"ת!
שמא תאמר, מה קשר, בין שאלת הבין הזמנים לבין ייאוש? נכון, הרבה אומרים שאינם מיואשים, אך בפועל, הם מתנהגים לא כמו שיהודי צריך להתנהג – וזה נקרא יאוש! כי יאוש הוא דבר שחודר ללב בלא משים לב. יאוש הינה תחושה קטנה החודרת עמוק בלב ואומרת: הנה אינך קשור לעבודת ה', אולי בעצם כן, אך לא במקום הזה, ולא ביום הזה. זהו יאוש, יאוש הוא לאו דווקא שאדם התייאש מחייו, אלא התייאש מהקשר עם ה', לא מרגיש שייך לעבודת ה'.
ועל זה זעק רביז"ל בקול גדול: גיוואלד! אל תתייאשו, יאוש אינו בעולם כלל. בכל מקום אפשר להיות קשור לה'.
ולכן בכל מקום בו הנך נמצא בבין הזמנים, לא משנה מה אתה עושה, או לא עושה מרוב שעמום, העיקר אל תתייאש לחשוב שבמקומך אי אפשר להתחבר לה'. תעשה מה שאתה יכול, תחטוף עוד איזה לימוד קטן, תברך בכוונה, תאכל ביראת שמיים, תתנהג בדרך ארץ, תקדש שם שמים בכל מקום הילוכך, תעשה איזה מעשה חסד, תזכיר דיבור אמונה. תחשוב מחשבות של גדולת ה', וכו'.
בוודאי ישראל מלאים מצוות כרימון, כל יהודי פשוט עושה הרבה מצוות בלא משים לב, מדבר דיבורי אמונה, מזכיר שם שמיים בפיו: ברוך ה', בעזרת ה', ה' יעזור וכו', וגם אפילו מתחזק מדי פעם באמונה. אך אם אתה בכל זאת מרגיש מנותק, זה נקרא 'יאוש'. תתחיל להעריך כל מעשה טוב, תחשוב תוך כדי המעשה, הנה כעת אני קרוב לה', הנה אני עושה לו נחת... כך תהיה קשור תמיד לה' גם אם אינך יכול ללמוד.
 
שאלה:
אני מפחד לחשוב מה' כאשר איני לומד, כי אז המצפון ירדוף אותי, למה אתה בטיול, מדוע אינך לומד כעת.
תשובה:
ומהו אם כן הפתרון, להתכחש לאמת שה' נמצא בכל מקום?! בוודאי שלא.
אכן טוב מאוד, שהנך יודע שעיקר החיות הוא התורה, כי הם חיינו ואורך ימינו. אך שים לב שידיעה זו בעצמה מרחיקה אותך לגמרי מה', כאשר אינך לומד. סיבת הנפילה בבין הזמנים ח"ו היא כי נדמה שאם לא לומדים אז אין להשי"ת נחת רוח מדברים אחרים, כאילו אין מי שמחייה את העולם ח"ו...
לכן, דע לך, שיש להשי"ת אוצר מתנת חינם אשר משם משפיע חיות לכל העולם כולו, גם כאשר אינם לומדים תורה, והוא אור ה' הנסתר בעולם הגשמי – תורה נעלמת, ואילולא זה החיות, אזי לא היה קיום לעולם. אלא שהחיות המושפע הוא כדי חיונו ממש, רק בכדי לקיים את הגוף. ובוודאי שאנו רוצים להמשיך חיות אמיתית על ידי התורה הק'.
אך אתה המשתוקק לקרבת ה', אלא שאין לך כל כך חשק ללמוד, על כל פנים תראה להמשיך על עצמך חיות גדולה, כאשר אינך לומד, מזה האוצר מתנת חינם. היינו, תחייה נפשך בניגון, תחשוב מחשבות של אמונה, תזכור בכל מקום שה' נמצא כאן, והוא המחייה אותך, ובזה הנך ממש מתחבר לקבל חיות מהשי"ת, גם כאשר אינך לומד.
 
שאלה:
אם אחשוב כך, אז אתקרר לגמרי מהלימוד, כיון שתמיד אומר שאני ממשיך חיות מאור ה' הנעלם, ולא יהיה דבר שיחייב אותי ללמוד.
תשובה:
אם תהיה רציני בזה להמשיך חיות מעצם זה שאתה קרוב לה', לא בשביל למצוא פטור מלימוד, אלא באמת בכדי להיות שמח ומלא תקווה וקשור לה'. אז מובטח שתמצא את עצמך חוטף הרבה יותר לימוד. אדרבא, מעתה תראה שהלימוד יהיה גם בחיות חדש, למצוא יותר ויותר אור ה' הנמצא באותיות התורה.
רק תהיה חזק בזה, לבלי להתבלבל, כי צריך לדעת, שהחיות האמיתי נמצא בתורה, אך יש גם חיות נעלמת בכל מקום בעולם, ולכן תמיד תהיה חזק לחפש איזה קשר לה', גם אם אינך לומד, תחבר עצמך איך שהוא להשי"ת.
*     *    *
אך כדי שיהיה לך הכח בנפש לחפש תמיד אור ה', לזה צריך שתעסוק בספרי הצדיקים שעסקו כל ימיהם למצוא את ה' בכל מקום בעולם. הם ממשיכים את החיות המושפע מהאוצר מתנת חינם, כך יתעורר לבך בהשתוקקות נמרץ, לחפש באמת את השי"ת תמיד, גם בדרכים, ובכל מקום. [עיין באריכות ליקו"מ תנינא ע"ח]
 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40