English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

קשיים ומניעות-התחזקות ועיצות

קשיים ומניעות; התחזקות ועצותאומן אומן ראש השנה.

ראש השנה של רבי נחמן מתחיל זמן רב לפני האחד בתשרי. הרבי עצמו אמר, שמיד לאחר תום ראש השנה, הוא מתחיל כבר לצפות לראש השנה הבאה (שיחות הר"נ רטו). אולם באשר למרבית בני האדם, מתחילות ההכנות המעשיות הרציניות בחודשי הקיץ המוקדמים. הדבר הראשון שכמעט כל אחד חייב להתמודד עמו הוא מכשולים מסוג זה או אחר, בין שמקור המכשול בתוכם ובין שהוא מעולם החיצון. הוא הדין מאז ימיו של רבי נחמן ועד היום. כתב ר' נתן: "למדנו כמה החלטיים עלינו להיות כדי לשבור את המכשולים העומדים בדרכה של פעולה קדושה כלשהי, בייחוד המכשולים נגד עשיית ראש השנה במחיצתו של הרבי" (חיי מוהר"ן תו). נראה, שהדרך היחידה לקבל את התרוממות הרוח המיוחדת הבאה מעשיית ראש השנה באומן היא דרך המאבק המקדים.
הוא הדין אפילו למי שכבר טעם את הטעם של ראש השנה באומן ומי שמתקשה בדרך הטבע אפילו להעלות בדעתם לעשות את היום הקדוש במקום אחר – על אחת כמה וכמה למי שמהרהר על נסיעה לאומן בפעם הראשונה. היום, צריכה הנסיעה לאומן להיות קלה כמעט כמו רכישת הכרטיס ואריזת המזוודה. למרות זאת, בעוד קריסתה של ברית המועצות חיסלה רבים מהמכשולים שהיו, מכשולים אחרים התעוררו.
רק מעטים מסוגלים שלא להתמודד עם שאלת מימונה של נסיעה כזאת. אחד הדברים הראשונים לעשות הוא להתפלל על המימון הדרוש… ואחר-כך להתחיל לחסוך! חסידי ברסלב בעבר נהגו להקצות תיבת חסכון מיוחדת בתחילת כל שנה ולהוסיף לה לפחות כמה מטבעות כל כמה זמן. לגבי מי ששאיפתו לנסוע לשם חזקה במיוחד, הכספים הדרושים נוהגים להופיע בדיוק ברגע שהתחלת להתייאש. אמר רבי נחמן במפורש: "כבר דאגתי להוצאותיהם של המבקרים אצלי בראש השנה" (שיח שרפי קדש א-כז). רבים מסוגלים היום להעיד וזאת האמת!
מכשול נוסף שרבים נתקלים בו הוא תחושת אחריותם כלפי בני משפחותיהם, קהילתם וכדו'. מובן, שלנשים קשה במיוחד להתמודד עם הרעיון של ההישארות בבית עם הילדים ביום טוב זה. אולם, חשוב לציין שהבעל, כמו בתחומים נוספים רבים של החיים היהודיים, נחשב נציגה של משפחתו – בטווח הארוך, היתרונות שבנסיעה לאומן מתחלקים גם לשאר בני המשפחה. באשר לטווח הקצר, העיר לפנים ר' נתן: "אחד מפלאי ה' הוא שיום הכיפורים בא מיד אחרי ראש השנה. בצורה זו, נאלצים חברי המשפחה לסלוח זה לזה!" (רבי אליהו חיים רוזן; שיח שרפי קדש א-תרסה).
יש שיש להם רגשות מעורבים בדבר הנסיעה מישראל אל אוקראינה לראש השנה. מאמריקה, מאנגליה, מצרפת או מכל יתר המקומות בתפוצות שם מתגוררים חסידי ברסלב, הדבר נשמע הגיוני למדי. אך לצאת מארץ הקודש?! אולם רבי נחמן לימד, שקודשתם של קברי הצדיקים היא באותה רמה כמו קדושת ארץ-ישראל (ליקוטי מוהר"ן ח"ב, קט). לכן, "הנוסעים (מישראל) לקברי הצדיקים נוסעים למעשה מארץ-הקודש… לארץ-הקודש!" (רבי שמואל שפירא ז"ל).
אפילו אחרי הטיפול בכל יתר הנושאים, עלול עוד להיות קול מנדנד בתוכנו הממשיך לומר: "אני יכול לישון טוב בלילה רק מיטתי-שלי… לא אוכל לאכול את סוג האוכל שאני רגיל אליו… התפילות יתקיימו בצפיפות איומה… האם לא יהיה טוב לא-פחות להישאר בבית? הרי הכוונה שלי בתפילה תהיה הרבה יותר טובה – לא יהיו לי הסחות הדעת של מקום לא-מוכר!" אלה היו השיקולים שהעלה בפני רבי נחמן אחד מחסידיו, שאמר שהעדיף בהרבה להיות עמו כשהכול שקט יותר. השיב הרבי: "בין שתאכל או לא, בין שתישן או לא, בין תכוון בשעת התפילה ואו לא… רק דאג לך שתהיה עמי בראש השנה." מוסיף ר' נתן: "כל הסחות הדעת שהזכיר החסיד היו מדומות. הן לא היו אלא הערותיו של יצר הרע – משום שברור היה, תודה לא-ל, שלרוב התפללו אנשים בכוונה יתרה דווקא בקרב החסידים המקובצים בראש השנה מכפי שהיו מתפללים אילו התפללו בערי מוצאם" (חיי מוהר"ן תד).

עוד כותב רבי נתן "וגם למדנו כמה צריכים לחזק לשבר המניעות מדבר שבקדושה, בפרט המניעות מלהיות אצלו בראש השנה, צריכים להתגבר ביותר, ולהיות דווקא בראש השנה, רבי נתן מתאר תרחיש של אדם שכמעט בלתי מציאותי אצלו להיות בראש השנה עד שאפילו אם היה שואל את רבנו עצמו היה עונה לו שלא לבוא, כותב על כך ר' נתן "עד שאפילו אם הוא ז"ל בעצמו מצווה ומסכים לבלי להיות אצלו על ראש השנה, חלילה להסתכל על זה, וצריכים להיזהר מאוד לבלי לשאול אותו שם שאלה על זה, כי הוא ישיב בודאי לבלי להיות, ואף על פי כן בנקודת האמת לאמתו צריכים להיות דווקא" ומסיים רבי נתן, "וכן הוא נוהג לדורות". בראש השנה האחרון אירע מקרה כזה עם אחד מתלמידיו הגדולים ביותר של רבנו, ר' אהרן הרב של ברסלב, רבנו צווה עליו לשוב לעירו והוא שב. בערב ראש השנה, אמר רבנו שיש עליו רחמנות גדולה כי רצה באמת ונמנע בגלל שצוויתי עליו לשוב לביתו. 

לסיפור המלא...

כל מאמץ וכל קרבן, גדול או קטן, שאנו עושים במהלך נסיעתנו אל הצדיק יקר הוא. שנים מחסידיו המקורבים ביותר של רבי נחמן, ר' יודל ור' שמואל אייזק, היו נוסעים מרחק רב כדי להגיע מביתם לרבי. בשלב מסוים הם רצו לעבור לגור באותו מחוז כדי להיות קרובים אליו כל הזמן, וכך אמנם עשו. ואז אמר להם הרבי שהתגעגע מאוד לנסיעותיהם הארוכות עד שבאו אליו. בכל צעד וצעד שהיו צועדים בדרכם היה מלאך נברא. אמרו: "אך מה בדבר כל מאמצינו והתרוצצויותינו לפני שהצלחנו בסוף לשכור את הקרון שהוביל אותנו?" גם הם בכלל זה," השיב הרבי. "כל אחד מהצעדים הנ"ל גם הוא יוצר מלאך." בדיוק לפני ראש השנה האחרון שלו באומן, דיבר שוב הרבי על כך ואמר: "כדי לזכות לראות את אורן הברור והקורן של הדרכים, עליך לנסוע כדי להיות עמי" (חיי מוהר"ן רצא).
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40