English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

קורח - סמל המחלוקת

בס"ד
כאשר אנו קוראים ולומדים בתורה בפרשיות האלו, ורואים את המעשיות שהתורה מספרת לנו, בולטת מאד הצורה והאופן הטראגי שבו הסתיים הסיפור עם קרח. מעולם לא שמענו על עונש כ"כ חמור לאדם, ועוד לאחד כזה שכידוע מדברי חז"ל היה אדם גדול, ומוכיחה על  זה העובדה שהלכו אחריו כ"כ הרבה גדולי ישראל ראשי סנהדרין, והתורה כתבה על כולם נשיאי עדה, קראי מועד, אנשי שם. סוף ועונש חמור כל כך, שחז"ל מספרים שהם לא ירדו למוות, אלא מקום נכרה להם בגיהינום תמידי, ושם הם צווחים תמיד – משה אמת ותורתו אמת, והם בדאים. פתיחת הארץ את פיה, אותם ואת בתיהם ואת כל הרכוש, ואח"כ אש מאת ה' לכלות את כל מאתיים מקריבי הקטורת. אי אפשר שלא לשאול, במה היה עוונם כל כך חמור, שהיו ראוים לעונש כל כך חריף...
פרשת קרח, היא סמל ידוע למחלוקת. אך יותר מכך היא משל ודוגמא מובהקת לאותם חכמים, וחכמתו של האדם בכלל, שהרבה פעמים אין דעתו עולה בקנה אחד עם דעת הצדיק.
התורה, ניתנה לנו על ידי משה רבינו. ולולא זאת היתה עובדה מוגמרת, לא היה ניתן להאמין לה. האם התורה, שעשועי השם יתברך אורות גנוזים ועצומים סודות שאין להם חקר, תוכל להתלבש ולהנתן בעולם מגושם כשלנו, שבו העשיה והחומר שולטים?
ויתרה מזו. יסוד התורה הוא שהקב"ה צווה אותנו מצוות כפי הנאמר בתורה, וכל אור ה' והעולמות העליונים, הכל תלוי בקיום המצוות על כל פרטיהם ודקדוקיהם, כגון דווקא בשלש דפנות כשרות כהלכתם וסכך ממין הצומח בלבד, דווקא בזה מתקיים מצוות סוכה ורצון הבורא, ואם לא, אף אם יאהב האדם את הבורא וישבחהו על יציאת מצרים וכדומה - לא התקיימה המצוה כלל. ובמח ושכל אנושי ח"ו יכולה להשתרש אי הבנה שלמעלה כ"כ משנה פרט כזה או כזה...
והכל מפני שדעת הבורא אינה כדעתנו. אף שהיא מרוממת ונעלה לגמרי מכל גשמיות, עם כל זאת משגיח הוא בעולמנו על כל פרט ופרט שבו ועיקר קיום התורה והמצוות הוא רק כאן, בפרטיהם ומעשיהם, וכל שעשועי המלך הגדול יתברך תלויים באדם הקטן בעולם המגושם.
קרח לא הבין זאת, ואף זלזל בפרטי המצוות.  לא הסתדר בדעתו שטלית שכולה תכלת צריכה חוט תכלת דייקא וכיוצא בזה. ומזה נולד, שדעת האדם ושכלו אומרים, שאנשים מרוממים, בעלי שכל והצלחה, הם נחשבים למציאות. אך האם האדם הקטן, והאם אפילו הנכשל בחטאיו, האם השם יתברך יכול להנות ממנו ולרצות את מעשיו ותשובתו? קרח סבור שלא. לא יתכן ולא מתקבל על הדעת. אך משה רבינו בדעת האלוקית שזכה אליה יודע את ההפך הגמור, וזה מה שעומד ומתגלה בדברי רבינו על החיזוק לכל אחד.   ובזה למדנו, שאף חכמים גדולים, מוכרחים לבטל דעתם מפני דעת הצדיקים המופלגים, ולקבל את דעתם היא רצון ה'. 
חטא קרח, מפריד בעצם את מציאות ה' מהעולם הגשמי. מובן לפי זה גם רמז נפלא ששקע בבטן האדמה- שהרי הוא זה שהפריד וקבע שהגשמי נפרד מהרוחני, על כן האדמה הגשמית בלעה אותו. אנו נדע את ההפך הגמור: רצון ה' והשגחתו, היא דווקא מהעולם הזה, אף לאנשים פשוטים, ודוקא בקיום המצוות כהלכתם. זה דעתם של הצדיקים, ואת זה אנו מקבלים ליסוד היסודות של חיי תורה אמיתיים וקרובים לה'. 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40