English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

צוהר-מים מתוך הספר

צהר
1. מעט מן האמת
צהר הוא שמו של אחד השעורים היסודיים ביותר שניתנו על-ידי רבי נחמן מברסלב (1772 – 1810). בשעור זה הוא מראה כיצד לשמור על הקשר עם היבט החיים המדהים; כיצד לפתח אמונה; כיצד להתקדם בתפילה ובהרהור; וכיצד לפתח רגישות-יתר לממד הרוחני של ארץ-ישראל. צהר עוסק גם ביחסי אנוש ובדרכים לפרנסה. אולם, בראש ובראשונה, הוא שעור הדן באמת – האמת שיש בכוחה לשחרר אותנו מהסבכים והקשרים הפנימיים שלנו, אשר ייתכן שחלקם הם תוצרתנו העצמית. חלקם בוודאי בא מרקענו המשפחתי או מהחברה והתרבות הסובבת אותנו, או אפילו מטבע מצבו של האדם. צהר פותח לנו מכל אלה פתח מילוט.
 
הרעיון המרכזי של שעור זה, כתב ר' נתן, תלמידו הקרוב ביותר של רבי נחמן, הוא הכוח הטמון בדבר אמת. באמצעות דבר-אמת אחד בלבד יקרין אלינו הקב"ה בכבודו ובעצמו ויראה לנו את הפתחים שבטומאה הסובבת אותנו. כך יש להיחלץ מהחושך ולהגיע לאור הגדול מכולם (קיצור ליקוטי מוהר"ן I:112).
 
אמר רבי נחמן בעצמו על שעורו צהר: כך יש לחיות כל יום מימי חייך את חייו של יהודי אמיתי וטהור. לא משנה מי אתה, תמיד תוכל למצוא באמצעות האמת חיות וכוח מחודשים. האמת היא אורו הפרטי של הקב"ה – ואין בעולם חושך שהוא חשוך מכדי שיוכל לו הקב"ה. אין בעולם טומאה או חוסר-קדושה ללא פתחי-מילוט. אנשים פשוט אינם רואים אותם בשל החושך המוחלט השורר שם. אולם, באמצעות האמת, יאיר ה' עצמו עליהם ויסייע להם לראות את פתחי התקווה הקיימים אפילו במעמקיהם. זוהי הדרך להימלט מפני החשכה, לצאת אל האור והתקרב בהתמדה אל הקב"ה (ליקוטי מוהר"ן I:קיב סוף).
 
האמת המוחלטת נראית רחוקה מאוד מחיי היום-יום שלנו. תיאולוגים ופילוסופים מהרהרים על מהות האמת. קיימות שיטות דתיות ופילוסופיות מתחרות רבות כל כך, המציגות כל אחת ואחת את עצמה כאמת המוחלטת, שגישת רבים נעשתה צינית, ואנשים נואשים ממציאת אמת כלשהי. יש המסרבים לקבל כ"אמת" כל דבר פרט לקביעות הגיוניות ומתימטיות ולדברים המוחשים על-ידי חמשת החושים והמאומתים מדעית.
 
בצהר אין רעיון האמת רק תפיסה מופשטת. אכן קיימת רמת אמת נשגבה הנמצאת מעבר להבנת האדם. זוהי האמת של ה' עצמו כפי שהיא מתגלית לנו בתורה – אמת היסוד של היקום כולו. אולם, היקום על כל פרטיו נוצר דווקא כדי לגלות אמת זו. מסיבה זו ישנה אמת בכל חלקי הבריאה ובכל בריותיו של הקב"ה.
 
            פירוש הדבר הוא, שברמה השונה מרמת האמת העליונה, קיימת אמת בתוך כל אחד ואחד מאתנו: אמת הנשמה, המעניקה לנו חיים ועוצמה; אמת כבודנו כבני-אדם; אמת נקודותינו החיוביות, תכונותינו הטובות. אמת זו שבתוך כל אחד ואחד מאתנו נקראת על-ידי רבי נחמן כ"נקודת" האמת שבאדם. קיימת גם האמת של בעייתנו – חצינו גוף, חצינו נשמה; האמת של חולשתנו וכשלונותינו. במובן אישי זה, האמת היא דבר המושג על-ידינו ביושר, בכנות ובסירוב לאפשר לרמותנו.
 
רעיון היסוד של צהר הוא שמעט מהאמת עשוי להביאנו לאמת גדולה ביותר. נקודת האמת הקטנה האישית שלנו היא הנותנת לנו את נקודת מגענו עם האמת העליונה של הקב"ה. מחשבה זו מובעת ברעיון שהאמת היא אור. יש מקורות-אור המאירים באורם-שלהם, כמו השמש. מקורות אחרים אינם מאירים באורם-שלהם, כי אם מקרינים – כמו הירח – אור הבא ממקומות אחרים. בדרך זו האמת "הנמוכה" יותר הנמצאת בכל חלקי הבריאה ובכל הברואים יכולה לשמש כ"אפיק" לאמת "הנשגבה" יותר – אמיתו של הקב"ה ואמיתה של תורתו.
 
            ע"י גילוי האמת שבתוכנו וההתקשרות עמה, אומר רבי נחמן, שביכולתנו לדבוק באמת הנשגבה המונחת ביסוד היקום כולו. בתור שכזה, מהווה שעור צהר שביל המוביל לצמיחה רוחנית שאפשר ליישמה בכל מהלכי החיים.
 
כיצד להשתמש בספר זה
            רבי נחמן ניסח את שיעוריו לשמש כשבילים מעשיים. הם תוואים שעלינו ליישם אותם בעבודתנו הרוחנית היומיומית.
            "טול שעור חפש בו את עצתו המעשית. נהג על פיו לחודשיים או שלושה, והשתמש בו לחזק את מסירותך לא-להים. כאשר אתה מהרהר, התפלל אל ה' בבקשה כי יסייע לך להשיג את האידיאלים המפורטים בשעור. אחר-כך, כאשר סיימת בהצלחה שעור אחד, טול אחר והתמסר גם אליו." (שיחות הר"נ, עמ' 413).
 
            אם בכוונתך לעבוד ביעילות, מובן שהנך זקוק למידה של משמעת. יש הנרתעים לאחור ממחשבת המשמעת. אולם, מהותית, העיקר המשמעתי החשוב ביותר הוא העמידה בלוח הזמנים שבעצמך קבעת.
 
            אם תראה שאתה עשוי להסתייע בשיעור מסוים, עליך לקבוע עיתים שבהן תנתק את עצמך מעיסוקיך האחרים. תחילה עליך יהיה ללמוד את השיעור ואת החומר הפרשני הכרוך בו. אחר-כך הקדש זמן לתכנון הדרכים ליישם אותו למעשה, בעזרת ה'. לפעילות אחרונה קרא רבי נחמן התבודדות, שמתרגמים אותה לעתים "מדיטציה". זהו הזמן שבו תחשב כיצד אפשר לשפר את חייך, בעזרת ה'. מובן שעליך לשמור על קנה מידה ריאלי כשאתה בא לערוך זמנים אלה מעשית יחד עם שאר ההתחייבויות שעליך למלאן.
 
            אם ברצונך להיוועץ באדם, דאג לכך שיהיה לך די זמן להסביר את הנקודות החשובות ולדון בהם כראוי. בדומה, לפרקי ההתבודדות אתה זקוק בערך לכשעה. אם אתה רק בתחילת דרכך, אולי תרגיש ששעה היא זמן רב מדי ובוודאי שהוא מחויבות רבה מכדי שאפשר ליטול אותו על עצמך מדי יום ביומו. למעשה, ההתבודדות עשויה להיות כה פרודוקטיבית, שיהיה בה כדי לשחרר פרקי זמן אחרים שיכול להיות שאתה מבזבז אותם בשלב זה. עם כל זאת, אם באמת אינך יכול להספיק שעה תמימה, עדיף להתבודד לעשרים דקות מאשר לוותר על הפעילות כליל!
            למרות התרגום שהסכמנו לתרגם אותה כ"מדיטציה", משמעותה המילולית של "התבודדות" היא מלשון בדידות – שעל האדם ללכת למקום שיוכל לשהות שם לבדו – בחדר פרטי או לאורך שביל שקט בלב היער. אם אין ברירה, אפשר בוודאי להתבודד גם בתוך קהל אנשים. ההיבט החשוב הוא לפנות את השעה, שהרי פרקי ההתבודדות אינם אלה הסדנה של צמיחתך האישית.
 
            כשאתה עובד במסגרתו של שעור מסוים, בשלב הראשון עליך לשאוף להבין את משמעות השיעור. מהם רעיונותיו המרכזיים? איך קשורים רעיונות אלה אליך? לחייך ולרעיונותיך? מהו המרחק בינך לבין האידיאלים המובעים בשיעור? אולי יש בשיעור דברים שאתה מבין אותם חלקית בלבד, אם בכלל. נסה לנסח שאלות, אולי אפילו בכתב. עם התקדמותך, תגלה לעתים קרובות, שדברים אשר בתחילה נראו מעורפלים מתבהרים עם הזמן. לפעמים אתה זוכה להבזק של הבנה ואתה רואה כמה הרעיונות הללו באמת נוגעים בך. היבט אחד של עבודה זו הוא לבחון את הרעיונות שלך ולהבהיר אותם לאור מה שאתה לומד מהשיעור. לרעיונות שלנו השפעה רבה על דרך ניהול חיינו.
 
            העיקר – להתמקד ברעיונות המעשיים שבשיעור, שהם רלבנטיים לגביך ולגבי העניינים שבחייך. בצהר רעיון-היסוד הוא האמת. מה מקומה של האמת ביחסיך עם הזולת, בעבודתך, בפנאי שלך, בתפילותיך ובהתבודדותך, בעיונך בתורה ובקיומך את המצוות…? התרשם כיצד כל הדברים השונים שאתה עסוק בהם וכל הנושאים שאתה כרגע מטפל בהם קשורים כולם לרעיונות שבשיעור.
 
            איך אתה יכול ליישם את העצות הנתונות בשיעור בכל שטחי חייך? במקרים מסוימים קל הדבר. אולם ייתכן שישנם שטחים אחרים שם קשה מאוד ליישם את השיעור יישום מעשי, אפילו אתה שואף לכך בכל לבבך. אתה עלול להיתקל במכשולים שבך, או מהעולם החיצוני. דרוש לפעמים מאמץ מיוחד להתגבר על מכשולים אלה, ומעל לכל, דרושה לפעמים תפילה: פנייה לנותן החיים שיסייע בידיך להצליח. אל תתבייש ! פנה!
 
            לפעמים ייראו המכשולים כאילו אי אפשר להתגבר עליהם. אתה עלול למצוא את עצמך מוסח הצידה, ואפילו תתחיל לחשוב ששיעור זה הוא הדבר האחרון הנחוץ לך ברגע זה, בעצם היית צריך לעסוק כעת בדברים אחרים לחלוטין. לפעמים, אמת בדבר, ואמנם אתה צריך לעבוד על שטחים אחרים בצורה דחופה יותר. אולם, מכשולים מעין אלה עשויים להיות סימן שאתה באמת מתקדם בשיעור שעליו הנך עובד. עצם העובדה שאתה נתקל בהתנגדות פירושה שאתה מתמודד עם כוחות המאיטים את צמיחתך הרוחנית. לעיתים קרובות נעשית ההתקדמות קשה במיוחד בדיוק כאשר אתה עומד על סף פריצת דרך חשובה.
 
            מצא כל דרך אפשרית כדי להחזיק מעמד. התפלל במלים שלך בכל דרך אפשרית, כשאתה מסביר להקב"ה את בעיותיך ומבקש את התערבותו. אם אתה מתרחק ממטרותיך או חש כי נכשלת, אל תתייאש. ילד הלומד ללכת יפול על פניו לעתים קרובות. אולם, קום יקום כל פעם מחדש, עד שיצליח ללכת בלי ליפול!
            ההתבודדות היא דו-שיח בינך לבין הא-להים. דו-שיח קרוב כזה עשוי להיות מורכב שלבים שלבים. אולי ייפתח בהרהור: זכירה וייחוס מאורעות השעה לקודמיהם; הבהרת העניינים וחיפוש אחר הבנה. לפעמים יש צורך לתת ביטוי ולשוחח על רעיון או על מצב, או לפתח מטרות. לפעמים תתן את קולך בזעקה כביטוי לתסכולך, תבקש סיוע, תשאף להצלחה. תוכל לשאול שאלות ולבקש הבהרות. צריך לאפשר גם זמן לשתיקה ולשמיעה. המחשבות החולפות בראש עשויות בהחלט לכלול תשובות.
 
            יש לפעמים תועלת בניהול פנקס כדרך למיקוד עבודתך. ברמה היסודית ביותר, עשוי הפנקס לשמש פשוט כאות למחויבותך לעבודה במסגרת השיעור שבחרת בו לפרק זמן נתון. אפשר, למשל, לסכם ולרשום את הנקודות העיקריות העולות מתוך השיעור, תוך ציון דרכי הקשר בינן לבין ענייניך האישיים. אפשר, למשל, להקדיש עמוד נפרד לשאלותיך על השיעור או לבעיות אחרות – ובמשך הזמן מן-הסתם תראה כיצד חלקן לפחות זוכה למענה ולהבהרה. אפשר לנצל חלק מן הפנקס לרישום תפילותיך שלך. רשום את מידת התקדמותך וראה בהצלחתך.
 
            אולם חשוב, שלא תהיה ההתבודדות משנית לפנקס. שהרי העיקר איננו לחשוב על האידיאלים או לכתוב עליהם, כי אם לחיות אותם בצורה מעשית. המפתח בכוח רצונך: פתח רצון זה לשלב את לקחי השיעור בכל פרט מחייך. זוהי העבודה התמציתית של תפילה – להניע את עצמנו ללכת בעקבות העצות אל תוך חיינו המעשיים: לא המדרש עיקר, כי אם המעשה (אבות א:יז).
 
מה תעשה כשלא תצליח להתפלל?
            אתה רוצה להתפלל: אתה רוצה לשוחח עם ה'. אתה אפילו יודע איך צריכים להתפלל: בכנות ובכוונה, תוך האזנה למלים שאנו אומרים והרגשתן בלבנו. אולם, אתה מוצא שאינך מסוגל לעשות כן. אתה לא יכול להתרכז, ומחשבותיך עוסקות בכל – פרט למלים שאתה אומר אותן. שפע של מחשבות מקיף אותך מכל עבר. אתה בעצם מקיף בעצמך את עצמך! האם השארת פתח מילוט?
 
            על זה בא צהר להשיב. רבי נחמן פונה לחוטא הגרוע ביותר. מה עליו לעשות לנסות ולהתקרב אל ה'? הרי מידת ניתוקו של החוטא רבה במיוחד. אולם רבי נחמן מצביע בפניו על שביל – ואם השביל טוב לו, הוא טוב לכל אחד! רבים אינם חשים בנוח כשמדובר בחטא. מי רוצה לראות את עצמו כחוטא, אפילו חלקית? המלה "חטא" כה טעונה באסוציאציות הזרות ליהדות. אולם, אם לא נתמודד עם תפיסת התורה את החטא, קל יהיה לנו לחמוק מלהתמודד עם ריחוקנו מאת ה' ועם המחסומים שאנו מעמידים כנגדו. תפיסת התורה את החטא היא המחשבות, המלים והמעשים המרחיקים את האנשים מה' במידה זו או אחרת.
 
            התאריך המדויק שבו לימד רבי נחמן את שיעורו צהר לראשונה אינו ידוע. הדבר אירע בשלב כלשהו בחורף המוקדם של שנת תקס"ג, לקראת סוף 1802. זה היה החורף הראשון שרבי נחמן, אז בקושי בן שלושים, עשה בעיירה ברסלב. הדבר היה מעט אחרי שהתחיל ר' נתן, בסך הכל בן עשרים ושתים, לבוא אליו. ר' נתן הצעיר התרגש מראש השנה, מיום הכיפורים וחג הסוכות  הראשונים שעשה במחיצת הרבי החדש שלו. הרבי יעץ לו עצות רוחניות, ור' נתן שב לכפר הולדתו בנמירוב כשהוא מתכנן איך לבצע את הוראות הרבי.
 
             יום אחד קם ר' נתן כדי להתפלל, אך פשוט לא יכול. "ברסלב היא כה קרובה," אמר, "ושם יושב אדם שביכולתו להאיר את עיני!" ר' נתן נסע לרבי וסיפר לו על קשייו. אמר הרבי: "קשה מאוד לאדם להגיע לאמת." ואז מסר לו רבי נחמן לר' נתן את השיעור צהר (אבניה ברזל מס' 11). ר' נתן רשם אותו, והוא הודפס במועד מאוחר יותר כשעור 112 בלליקוטי מוהר"ן I, אסופת שיעוריו של רבי נחמן. קטע זה מופיע בשכתוב המתחייב להלן.
 
            לקראת סופו של אותו חורף 1803-1802 מסר רבי נחמן שיעור ארוך עוד יותר – ליקוטי מוהר"ן I:ט לפסוק תהומות יכסיומו (שמות טו:ה). שיעור הצהר מופיע כמעט מלה במלה בשיעור ארוך יותר זה. אולם, השיעור המאוחר יותר קובע את השיעור היסודי של צהר במקומו במסגרת עיון נרחב הרבה יותר בתפילה ובמשמעותה. אנו מביאים גם את השיעור השני כאן בהמשך.
 
            ליקוטי מוהר"ן הוא המקור הראשוני לכל שיעוריו העיקריים של רבי נחמן. רבי נחמן שואב את כל שיעוריו מהתורה במובן הרחב יותר – הן התנ"ך הכתובה והן המסורת שבעל-פה כפי שזו כלולה בתלמוד, במדרשים ובפירושים עליהם, וכן בספרות ההלכה, המוסר והקבלה. רבי נחמן מוצא לעתים קרובות דרך חדשה להראות לנו את הממדים הרוחניים והפסיכולוגיים שבמקורות העתיקים, אם רק פוקחים עיניים ובוחנים את המלים מחדש.
 
            אחת השיטות העיקריות של הרבי היתה לשאוב שיעורים מהמשמעויות השונות והקשורות של המלים העבריות בטכסט שבחר בו. הוא מברר את המשמעויות השונות על-ידי הפניות למובאות אחרות במקומות אחרים, שם מופיעות אותן המלים או מלים הקשורות להן קשר הדוק. במידה זו או אחרת זו הדרך ההכרחית לפרש טכסט כלשהו. הדרך היחידה להאיר על מונח מסוים היא לבחון כיצד אותו מונח משמש במקומות אחרים. המיוחד בשיטת רבי נחמן הוא התעוזה שבה הוא קורא מחדש את הטכסטים ומקרב זה ליד זה רעיונות הנראים במבט ראשון רחוקים ביותר זה מזה.
 
            הטיעון תלוי מאוד באפשרויות הטמונות בלשון העברית, ולמעשה אין אפשרות לתרגום להתמודד בשפה אחרת עם האפשרויות הללו. עצם הסבר החשיבה של רבי נחמן בעברו ממחשבה למחשבה עלול להכביד על כל תרגום, וגם אז ייראו הדברים כדחוקים אלא אם כן מכיר הקורא את הלשון העברית ואת קשריה העדינים והפנימיים. הצעתנו – ללכת שלב-שלב עם השיעור באופן מעשי, וכך קל יותר יהיה להבין הן את משמעותו והן את עומקו.
 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40