English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

עבודת חג הסוכות

עבודת חודש תשרי וחג הסוכות


 

 
 
חודש תשרי הוא עיקר הזמן של בנין החשק לקדושה בלב, כי ראש השנה הוא זמן של הכרת האמת – מלכות השם, ומתעלים מיום ליום בעשרת ימי התשובה בחשק לקדושה להמליך את השי"ת עד שזוכים לשלימות החשק ביום הכיפורים שאז מתגלה שהשי"ת הוא מלך רחמן וסולח ומתרצה לישראל, ובימים אלו עוסקים ישראל בתשובה ותורה ותפילה.
 
ד' ימים שבין יוה"כ לסוכות:
 
אבל עדיין אין זה שלימות, כי תיכף לאחר עסק הקדושה ביום הכיפורים יש ד' ימים שצריך לצאת לשוק, להתעסק בטרדות החג סוכה וד' מינים וכו'. ובאמת דרשו חז"ל על הפסוק 'ולקחתם לכם ביום הראשון' שהוא ראשון לחשבון עוונות, כי אותם הד' ימים שבין יוה"כ לסוכות עם ישראל עסוקים במצוות ואין שם חשבון עוונות, שכיון שעבודת יום הכיפורים הוא להגדיל החשק על כן תיכף מראים לאדם מה מפיל לו את החשק במשך ימות השנה, ושצריך למצוא הדרך איך לבנות החשק דקדושה דייקא מתוך עסקים וטרדות שלא יתקרר שם החשק ותבערת הלב. ובזה נשלם התשובה של יום הכיפורים, כי עיקר התשובה הוא לקבל על עצמו שתמיד יתחדש להתגעגע להשם גם אם יפול וירד.
 
ועוד סיבה שאילו לא היה נופל לעסקי העולם והיה נשאר בקדושת יוה"כ בתורה תפילה ומעשים טובים לא היה יודע מהו חשק ורצון דקדושה, כי החשק מתגלה רק במקום שאין רואים את הנחשק ודו"ק.
 
חג הסוכות:
 
ורק בכח זה יכול להתגלות קדושת חג הסוכות – שהוא בסוד 'וימינו תחבקני' – שלימות החשק דקדושה להרגיש את החיבוק יד ימין של השם ובסוכות מתגלה ממש בפועל החשק והשמחה בהשם  דווקא בעניני חוץ כי עיקר מצוות סוכה הוא דווקא באכילה ושינה, ויוצאים מחוץ לבית ללמוד הדרך איך לצאת מחוץ לבית התורה ותפילה ולהישאר בחשק ואהבה להשם, כי לאחר שנתגלה בד' ימים שלפני סוכות החשק דקדושה מתוך קטנות אזי יכולים לקבל קדושת החג – חשק וכיסופים בפועל.
 
ועל כן אז באים השבעה רועים, לחזק את האמונה לידע מהו חשק, כי הנה רואה האדם שהוא לא לבד כי יש בעולם שבעה רועים אברהם ויצחק ויעקב וכ"ו שהם מציאות התגלות החשק בעולם.
 
וזה כלל עבודת סוכות להתקרב לחשק דקדושה מכל מקום ומצב, 'למען ידעו דורותיכם', וכמו שרבינו אומר בתורה כ"א שבסוכות מתגלה מקיפי הדעת, וכשיש לאדם דעת ממילא מתגבר אצלו החשק כי מבין מה נעשה מכל מצווה שלו וכ"ו.
 
אכן כל מציאות של מצוות סוכה הוא לעורר את הנפש שתתעורר לכסוף אל ה' ומציירים לה את אותו הציור והחשק שהיה לישראל בזמן שהיו במדבר שהיו מוקפים בענני כבוד, ולכן המצווה היא לשבת מחוץ לבית בתוך דפנות הסוכה, שכל פעולת מצווה זו הוא לנענע את הנפש שיצייר לעצמו בפועל את אותו המציאות שהיו ישראל לאחר יציאת מצרים.
    
    
כלליות ארבעת המינים:
 
ועל כן לוקחים ד' מינים של עשבים, כי העשבים מרמזים על חשק, שצומחים ומושכים עצמם למעלה מתוך הארץ. ובפרטיות ד' מינים אלו מורים ביותר על חשק וכיסופים, כי 'אתרוג' הוא מלשון 'חמיד ורגיג' שהוא תרגום של חשק וגעגוע בארמית. 'לולב' אותיות 'לו – לב'. 'הדס – ענף עץ עבות' שקושר וקולע עצמו להשי"ת. 'ערבי נחל' – לשון עריבות ונעימות, ונחל ר"ת נ'פשינו ח'כתה ל'ה'.
 
נענועים:
 
וקיום מצוות הד' מינים הוא על ידי הנענועים, שצריך לנענע הד' מינים לכל רוחות העולם כי על ידי זה מכניעים את כל החשקים והחמדות הרעים שבעולם, לכוללם בחשק דקדושה שאין עוד מלבדו. וכמובא שכל רוחות העולם מורים על השש מדות [חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. שבהם כלול כל העולם כולו] שצריך להעלותם ולכוללם בחשק דקדושה. דרום – חסד, שמרומז בזה גם אהבה רעה. צפון – גבורה, פחדים ויראות רעות. מזרח – תפארת, התפארות והתפעלות מדברים לא טובים. מעלה – נצח, מדת הנצחנות והצלחה קיצונית. מטה -  הוד, חן של שקר (הוד נהפך לדוה). מערב – יסוד, תענוגים מיותרים.
 
ובאמצעות נענוע בארבעת המינים הקדושים אנו מתקנים את כל הדברים הללו.
 
ואכן זהו סוד התקרבות לצדיקים שכל היהדות תלוי בזה, כיון שעיקר לימודם הוא לעורר חשק להשי"ת וזה רק ע"י שיהיה לאדם ירידות ונפילות שאז מתעורר לחפש את השי"ת מתוך כל מקום עד שמתעלה מדרגא לדרגא וזוכה לראות השכל והאור הפנימי שיש בכל מקום ובכל דבר.
 
 
עובד על פי מאמר של הרב אברהם י. קלצקי
 
 
 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40