English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

נסיון העקידה בחיינו היומיומיים

נסיון העקידה בחיינו היומיומיים

זה קורה לנו כל הזמן; מצד אחד – הבטחות גדולות ומרחיקות לכת; ומאידך – מצב יומיומי עגום עד גרוע. 
זה מצבם שלרבים מאתנו שרוצים לעבוד את ה'; וזה היה מצבו של אברהם אבינו בעת ניסיון העקידה. 
מחד – מבטיחים לנו שלא נעזוב את העולם עד שנבוא לתיקוננו השלם, כדברי רבינו: "שכל אחד מאנשיו בוודאי
יזכה בסוף לבוא בזה העולם למה שצריך; ואמר ש'אין הקדוש ברוך הוא עושה לי זאת חס ושלום בשום פעם, 
לקחת ממני איזה איש מאנשיי באמצע'. כלומר, רק כל אחד יאריך ימים ושנים, ויחיה בוודאי, ויתייגע ויחתור חתירה
אחר חתירה, עד אשר יזכה לבוא לעניינו ולמדרגתו הקדושה שהוא צריך לבוא בזה העולם, אשר בשביל זה נברא" (חיי מוהר"ן, שב); ומאידך – המצב בשטח לא ממש משמח; החיים מלאים בניסיונות ובהרפתקאות, והישועה לא
נראית באופק. לפעמים אף מרגישים כמובלים לשחיטה ממש, בבחינת "קצתי בחיי, למה לי חיים כאלה, חיים מרים
ומרורים ממות" (מתוך התפילה שלאחר 'תיקון הכללי').
זהו ממש הניסיון של העקידה: מצד אחד הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו: "הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם
תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך"; ומצד שני הוא מצטווה לקחת את אותו בן, ולהוביל אותולשחיטה.יותר מכך: אברהם אבינו נוסע עם בניו, יצחק וישמעאל, וביום השלישי לנסיעתו – "וישא אברהם את עיניו וירא
את המקום מרחוק". איזה מקום הוא רואה מרחוק? – מקום בית המקדש, המקום בו יעמדו זרעו של יצחק
ויעקב ויקריבו קרבנות. ועל אותו מקום הוא עומד לשחוט את בנו.
אך הוא לא התבלבל; הוא המשיךלהאמין שבאותו מקום קדוש יעמוד בית מקדש, וזרעו יקריבו שם קרבנות; ובו
בזמן שלח את ידו "ויקח את המאכלת לשחוט את בנו" כצו ה'.
"ואף על פי שהוא תרתי דסתרי מאד; שרואה המקום של בית המקדש שיירשו זרעו של יצחק לעתיד בגדולה
כזאת – ועתה הוא מוליך אותו לשחיטה. אף על פי כן, לא הרהר אחר מידותיו חס ושלום. כי זה העיקר" – גם
אצלנו, צאצאיו – "לבער ולסלק כל הקושיות והבלבולים והעקמימיות שבלבו, ולעשות את שלו, ולחטוף טוב כל מה שיוכל, הרבה או מעט, כי אחד המרבה ואחד הממעיט וכו', ולהיות חזק ברצונות וכיסופים טובים, ולהיות סמוך בכל הצדיקי האמת שיגמרו עמנו בוודאי מה שהתחילו. אם נעשה מה שנעשה – צריכים לידע האמת שאין אנו יודעים כלל! כי 'אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני' " (עליםלתרופה, מכתב מיום א' ויצא תקצ"ז). 
הקושי העיקרי של ניסיון העקידה, לא התמצה בשחיטת הבן יחיד; קושי השחיטה מתגמד כנגד הקושי האמיתי:  להכיל 'שני הפכים בנושא אחד'. לוותר על ההבנה, ולהמשיך הלאה. לשתוק, ולדעת שאני לא יודע – – –
"כי ידוע קושיית העולם על גודל הרעש של ניסיון העקידה. כי לפי גודל צדקתו של אברהם, אין זה ניסיון גדול כל כך
לכאורה, כי נדמה לנו שגם אנשים פשוטים יעמדו בניסיון זה, שכשיאמר לו ה' יתברך בפירוש לשחוט את בנו יחידו
– בוודאי יקיים דבריו וישחטהו. "אך עיקר הניסיון היה, מה שלא הרהר אחר מידותיו יתברך; וכמובן בדברי רבותינו
זכרונם לברכה ומובא בפירוש רש"י ממה שאמר אחר כך: 'אפרש שיחתי לפניך: אתמול אמרת לי 'כי ביצחק יקרא
לך זרע', ואחר כך אמרת לי להעלותו לעולה!'... אבל אברהם התחזק באמונה, ולא הרהר אחר מידותיו, ואמר: 'אף על פי שאיני מבין דרכיו – בוודאי כך המידה, שאי אפשר להבין דרכי ה', ואני מחויב לעשות את שלי, להוליך בני יחידי לשחיטה; ואף על פי כן, אני מאמין שה' יתברך יקיים כל דבריו שהבטיחני, כי דרכיו אי אפשר להבין כלל, כי הוא יכול לעשות שני הפכים בנושא אחד' " (ליקוטי הלכות, מתנה ה, מז).
וכשאכן מוותרים על ההבנה, ומאמינים על אף הכל בתקווה הטובה - "אז דייקא יכול להיות שתבוא התקווה בהיסח הדעת, תיכף ומיד בזמן קצר. כמו שהיה בעניין זה באברהם אבינו עליו השלום, שתיכף נמתק הדין ונאמר לו 'אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה' " (עלים לתרופה, שם). שכן כל הקשיים והנפילות, אינם אלא לצורך עליה. וגם
אם התקווה הטובה שוכבת כבר עקודה על המזבח מוכנה לשחיטה, הרי בסופו של דבר אין שולחים בה יד ולא עושים לה מאומה... כי הכל רק מבחן, לדעת אם "ירא אלקים אתה, ולא חשכת את בנך את יחידך ממני"; האם המשכת להאמין בי ולעבוד אותי גם כשהכל היה מבלבל ותמוה...
 
מתוך 'אוצרות ברסלב'
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40