English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

מגילת אסתר

שם המוצר/פריט:מגילת אסתר
המחיר שלנו:₪30.00
מע"מ:לא כולל מע"מ
דמי משלוח:₪5.00
(קיימת אפשרות לאיסוף עצמי ללא תשלום נוסף)
זמן אספקה:14 ימי עסקים
תקופת אחריות:0
מק''ט:204
שם היצרן:חגים ומועדים/FESTIVALS

הוסף לסל  כמות במלאי: 27


מידע נוסף
פרק א

•           ל מ ה   ל ק ו נ ן
ויהי בימי אחשורוש – "וי – הי! – הוי לנו!" (ראה מגילה יא ע"א; אסתר רבה, מבוא:יא).
            לכולנו ימים טובים, כאשר מתנהלת כשורה היהודיות שלנו ונהיר לנו שהקב"ה מסייע בידינו לאורך דרכנו.
ולכולנו יש ימים שהם, לפי סברתנו, רעים, כשהרגשתנו היא כאילו הקב"ה דוחה אותנו, שהקשיים שאנו נתקלים בהם הם דרכו לחסום את דרכנו. כאילו מאמצינו לקראת היהודיות אין להם בעיניו כל משמעות (ליקוטי מוהר"ן I, לג:א-ג).
אולם, הרע הזה הוא בעצם טוב.
זוהי דרך ה' לעדן את כוונותינו, לעורר את תשוקתנו ללכת בדרכו. כיון שאנו זקוקים להחלטיות לוהטת כדי לעבור את האתגרים שהוא מציב בדרכנו (ליקוטי מוהר"ן I, סו:ד).
ולפעמים הפיתוי הוא ה"רע". הרגשתנו כאילו הקב"ה מרחיק אותנו. כאילו הוא אומר לנו: "לך והיה נוכרי! בין כך ובין כך לעולם לא תהיה יהודי טוב!" (שיחות הר"נ מס' 7, 69).
חס וחלילה! זאת איננה כוונתו של ה'. ה' לא היה דוחה הצידה יהודי כלשהו. בעניין הוא, שנשמותינו כה מזוהמות לפעמים, שהצדק מחייב שישים מחשבות כאלה בדרכנו (ליקוטי מוהר"ן IIII, עד ב'; ליקוטי מוהר"ן II, פב). 
ולכן אנו מצטערים. ה'! ה'! הורה לנו את דרכנו אל הצדיק שיתן לנו את נקודות-הראות הנכונות. הענק לנו את אומץ-הלב לבקש אותך למרות המחשבות שהשתלת בדרכנו!  
*
 
 
 
 
 
•           א י – ש פ י ו ת
הוא אחשורוש – אחיו של העומד בראש (עפ"י מגילה יא ע"א). הוא אחשורוש המולך מהודו עד כוש – על כל העולם כולו (שם).
            אי-שפיות! טירוף!
            אך איננו רואים אותו עוד.
            הטירוף המוחלט!
            ובכל זאת צריך להסתכל.
בעצם, אנו מחשיבים כ"נורמלי" את המצב כפי שהוא. הרעיון – האשליה – כאילו אחד מאתנו "טוב" מהאחר, או עצם הרעיון שאפשר להשוות בינינו. האם אפשר לומר שטוב המבוגר מהילד, או שכשרונותיו הא-להיים בשל האדם בני השוואה הם לכשרונותיו הא-להיים של אחר? למה הדבר דומה? להשוואת שני צבעים או שני פרות – הם טוב הכחול מן הביז', האם השזיפים טובים מן האגסים?
            אך בעצם ריחוקנו מאת ה', בתחושתנו שאנו מופרדים ממנו, אנו חשים ריק פנימי, אובדן עצמיות. על-כן, באה השאלה הפנימית "מי אני?" על תשובתה: "אני טוב ממנו" או "אינני כזה." ואיננו נעצרים כדי לתמוה כמה אנו מנותקים אם אנו חושבים בצורה כה בלתי-שפויה.
            הרי המן היה ממש כלומניק, חדל-אישים. בעבר שימש כספר הכפר וכבלן בבית מרחץ (מגילה טז ע"א). אך בהיותו מנופח מחוץ לכל פרופורציה על-ידי אחשוורוש, הוא ניסה להדחיק את תחושות הנחיתות שלו.
            ה"המן" של הנשמה מקורו בריק – תחום הקיום שהקב"ה "פינה" אותו. על-כן, כל אימת שניכנס לריק, נרגיש כאילו איננו כלום ונחוש צורך לפצות את עצמנו על-ידי התפארות. ולפעמים אנו ממלאים את הריק הפנימי בגאווה שגויה על-ידי "ההשתחויה להמן", על-ידי האלהת מה שנתפס כאיכותו המשופרת של אחר (ליקוטי הלכות, תפילין ו:כג).
            לכן, יומרותיו של אחשוורוש חודרות לכל מקום. הוא מולך לא רק מהודו ועד כוש, אלא מ"הודו", המאופיין על-ידי ההוד, ל"כוש", הנחות. שהרי כאשר אנו "חיים" ב"הודו", טובים אנו יותר מבחינה חיצונית – בזכות כישורינו או רכושנו. וכאשר "חיים" ב"כוש", אנו נחותים מבחינה חיצונית – בזכות העדר כישורים או היעדר רכוש. אולם, ללא קשר למקום "מגורינו", אנו ללא מתחרה – בזהות היותנו עצמנו. ולהחשיב זה את זה כ"טוב יותר" או כ"נחות" הוא טירוף ושלילת עצמנו (ליקוטי הלכות, ערלה ה:טז).
            אך כדי להשתחרר מאי-השפיות ומהטירוף הללו ולצאת מן הריק, אנו זקוקים ל"מרדכי הצדיק" להורות לנו את הדרך. כיון שגילם מרדכי הצדיק את הגדולה, לא גדולה חיצונית כי אם גדולה שנבעה מענוותנותו. כיון שהוא הכיר את סוד ענוות האמת, הוא לא נאלץ לפאר את עצמו (שיחות הר"נ מס' 140). והוא מורה לנו כיצד לאפשר לה' את הכניסה, לצאת מן הריק ולגלות את עצמנו.
            ואז אין לנו כל צורך להשוות את עצמנו לאחרים. אנו אפילו מושפלים בפני עצמנו (ליקוטי מוהר"ן I, יד:ה; שם, עט). כיון שאז ברור לנו כי עצמנו איננו חפץ מחפצינו שנוכל להשוות אותו עם עצמו של אחר – הוא עצמנו, תמציתנו, ניצוצנו הנצחי, עצמנו הא-להי (שם, כב:ה; ראה המעבר על הגשר הצר, פרק יז).
            לכן, בפורים נוהגים להחליף זה עם זה מנות מזון כדי להראות שכולנו שווים זה לזה. גם למי שאינו לו נותנים, כדי שגם הם ידעו כי שווים הם לאחרים.
 
•           כ ס   כ ו ח   ה ר צ ו ן
כיון שלא נולד למלכות, שיחד אחשוורוש אנשים בדרכו ואף "קנה את כס המלכות". אולם אז הבחין בכך שאינו יכול לשבת על כס מלכותו של המלך שלמה (שנשדד בראשית ימי הגלות), ולכן צוה לבנות חיקוי לכס המלכות המקורי (מגילה יא ע"א; אסתר רבה א:יב).
לא דרוש הרבה כדי לחלק פקודות. כל אחד מסוגל לכך. אולם רבים סבורים שיש להם הזכות לנהוג כך.
ודרוש עוד פחות לצפות שאחרים יצייתו, אך איכשהו אנו מתבלבלים בין הפעלת כח לבין המלכות, הכח עצמו.
כיון שעצם יכולתנו לאלץ אחרים לציית לפקודתנו היא באמת נצחון ריק מתוכן, שהרי הרצון לנהוג כך נובע מהריקנות הפנימית – מהתחושה שאין אנו שווים כלום אלא אם כן יעשו אחרים את רצוננו. אך כאשר אנו מודעים לנשמותינו הא-להיות – ולנשמותיהם של אחרים – ולכבוד הנמצא בפנים, אז אנו מבקשים רק לעבוד את ה', לסייע לאחרים לעשות כמונו, ללא כל צורך בשליטה בהם.
הרי מגמתו של הקב"ה בבריאה – לגלות את מלכותו, את מלוכתו, את כוחו – ודאי שלא נבעה מהצורך לשלוט או להפעיל כוח. אדרבה, היא נבעה מהרצון לאפשר לנו את ההנאה ואת העונג שבעבודתו. וכאשר נקבל עובדה זו ונשקיף עליה כפי שהיא, אז יהיה כוחו של הקב"ה גלוי וידוע.
כיון שהעוצמה באה לעולם לטעת באחרים את הרצון לעשות את מה שטוב באמת להם (ליקוטי מוהר"ן I, לד:ב). להודיע להם את זאת בדרך שתביאם להקשיב ולציית מרצון. על-כן, כאשר משרה הקב"ה בנו את השראתו לעובדו – לעובדו מרצוננו החופשי – אז תהיה מגמתו מקוימת על-ידינו בכך שנקיים את רצונו. אולם, אילו רצה הקב"ה לשלטו בנו, לשלול מאתנו את חופש הבחירה, הוא היה עושה אותנו לבובות ומכשיל על-ידי כך את קיום רצונו-שלו.
וזאת עצמו גמולנו, טובתנו: לחוות את מלכותו, את מלוכתו, את עצמתו. לחוות את רצוננו כביטוי לרצונו, לדעת שאנו חלקים בלתי נפרדים מקיום רצונו. להמס את כל ההתנגדות הפנימית שלנו להליכה בדרכו ואז לחוות את ההנאה, את גמולנו, שבעבודתו.
ובכל זאת, אפילו בחיי היומיום שלנו, הניח הקב"ה על כתפינו את מלכותו, את עצמתו: משפחתנו, ידידינו והתלויים בנו – הם שלנו, באחריותנו, להדריכם ולהשרות בהם את השראתנו. אולם, כאשר אנו סוברים שהם קיימים רק כדי שאנחנו נפעיל כלפיהם כח, אז נכשלנו בשימוש שעשינו במלכותו של ה', בעצמתו. נטלנו את המלכות ושעבדנו אותה כדי לקיים את משאלותינו ואת שאיפותינו, כדי שנחוש כאילו אנו "על הסוס" (ליקוטי מוהר"ן I, נו:א-ב). ואילו מי ששלטנו בו נהיה "הבובה" שלנו לכל חייו – כיון שהפעלנו כח במקום להדריך ולהשרות השראה.
והרי זהו אחשוורוש: מטרת חייו – עצמה; הרי הוא קנה את כס המלוכה כדי להשיג עצמה. הוא רצח את ושתי המלכה, אשתו, על שהתכחשה לעצמתו. הוא דאג לבנות לעצמו חיקוי לכס המלוכה של המלך שלמה, מתוך הסברה שדבר זה יסייע בגיבוש עצמתו. מה שלא הבין אחשוורוש – שחסרה לו עצמתו של שלמה המלך, ועל-כן לא עלה בידו לשבת על כס מלוכתו של שלמה. כיון שכס המלוכה של המלך שלמה סימל את כס מלכות ה' אשר באמצעותו מקרין הקב"ה את עצמתו שלו, ורק המתרסנים והמשרים אשראה על אחרים יכולים על שבת על כס מלכות כזה. אך כס מלוכתו של אחשוורוש לא היה אלא מעשה הונאה, שגילה רק את חוסר העוצמה שלו.
ומרדכי הצדיק מסמל עוצמה. הוא טיפח את אסתר מאז ינקותה (ב:ז) והתמיד בכך גם אחרי שהגיעה לשלטון. בכל יום שמלכה אסתר, חלף מרדכי על פני חצרה לעודדה (מעם לועז ב:יא). ובעצמתו הוא עודד את היהודים לשוב אל ה' ולהימנע מכוחו הרע של המן. הוא דיבר אל לבנו, הוא פנה אל חופש הבחירה שניחנו בו – מרדכי הפעיל את "כח הרצון" שלו.
על כן נקרא מרדכי "מר דרור" – כוח חופשי, כיון שלא היה לו הצורך לשלוט באחרים, להפעיל כוח כלפיהם. מלכותו היתה חופשית מאילוצים – היא היתה מסוגלת לעודד אחרים לנצל את חופש הבחירה שניחנו בו.
מרדכי – הצדיק – מראה לנו כיצד לשבת על כס כוח הרצון
מוצרים קשורים
הגדה של פסח

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך... מק''ט 226 המחיר שלנו: ₪40.00

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

מק''ט 214 המחיר שלנו: ₪35.00

חנוכה

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך מק''ט 219 המחיר שלנו: ₪30.00

 
 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40