English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

לצעוק ולהיוולד מחדש

התמונה באדיבות יוסף אורדנטליך

הרב פנחס בונקר שליט''א

ימי השובבי"ם הם ימים שקבעו כבר הקדמונים לימי צום ותפלה עבור תיקון הברית וכל ענייני קדושה. מרן האריז"ל גילה לנו כמה ייחודים לכוון בימים אלו בתענית וצום, כי ימים אלו הם זמן תיקון החטא הידוע שהוא שורש כל החטאים.
הסיבה שדווקא בימים אלו הוא אומר האר"י, כי הקריאה מעוררת את הזמן, וכל עיקר ירידת נשמות ישראל למצרים היה מחמת שנשמות ישראל הם מהנשמות שיצאו בק"ל שנה שאדה"ר פירש מאשתו ואז נפל בחטא הזה ויצאו ממנו נשמות גבוהות מאד שלא בקדושה, ונתאחזו בהם הקליפה מאד, לכן נתגלגלו זיכוך אחר זיכוך, בדור המבול, דור הפלגה, ובירידתן למצרים, אלו הם נשמות ישראל שיצאו ממצרים ובחר בנו השי"ת להיות לו לעם אחד, ונתן לנו את התורה. ומכיוון שקוראים עכשיו בתורה באלו הפרשיות מירידת ישראל למצרים, וקושי השעבוד עד הגאולה וקבלת התורה, לכן הזמן מסוגל מאד לתקן זה הפגם הנורא כי כל שנה מתעורר מחדש הפגם הזה בשורש נשמתנו ואז על ידי התעניות אנו מתקנים פגם זו, (עיין כל זה באריכות בשער הכוונות פסח ובשער רוח הקודש ייחודי שובבי"ם).
וכאן ישאל כל חסיד ברסלב מה? שורש נשמת ישראל הוא מפגם הברית של אדם הראשון?? שורש נשמת ישראל הוא 'חלק אלוקי ממעל ממש', 'ומי שידוע קדושת ישראל מאין הם לקוחים ויודע רוחניות ודקות של ישראל הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי מעוון ואין עוון שייך להם כלל כלל לא' – לקוטי מוהר"ן ז' תניינא.
ועוד ישאל, תעניות? צומות ? רבנו והבעל שם טוב כבר בטלו כל התעניות וקבעו פה אחד שלדורות אלו ולאנשים פשוטים מזיקים התעניות יותר ממה שהם מועילות, בפרט רבנו הקדוש האריך בזה ואמר אפי' על עצמו, שבצעירתו היה צם המון תעניות, ואחר כך כשהשיג עומק תועלת ההתבודדות, אזי הוא בעצמו, התחרט, ואמר, שאם היה יודע בצעירתו גודל המדרגות, שאפשר להשיג על ידי התבודדות, אז לא היה צם כלל, ולא היה מענה את הגוף שלו, רק היה מגיע לכל על ידי התבודדות.
ועוד אע"פ, שקדושה ושמירת הברית בברסלב הוא ממש יסוד גדול מאד, ומריש לקוטי מוהר"ן עד סופו אנו מוצאים שוב ושוב שפגם הברית הוא שורש כל החטאים וכלליות כל המידות רעות ועיקר המלחמה ביצר הרע, וידוע גם בשיחות הר"ן ובחיי מוהר"ן כמה רבנו האריך לדבר מזה, ועד שרבנו אמר שכמה שהוא שונא חומרות יתרות אבל בנושא של קדושה ראוי שיתנהג האדם בכמה שיותר חומרות, וכן כל הנסיעה לרבנו לקברו הקדוש שהוא עיקר השראתו לדורות, קישר רבנו לעניין תיקון הברית כידוע.
אבל רבנו כבר נתן לנו את התיקון הכללי ואמר מפורש שהוא תיקון לכל, אז מה בעצם שייך לנו כל העבודה הזו של שובבי"ם???
ולבאר כל זה, מגלה לנו מוהרנ"ת שעיקר העצה שלנו הוא לצעוק בימים אלו להשם יתברך 'וזה בחינת שובבי"ם שבהם נוהגים הכשרים להתענות ולצעוק לה' יתברך בתפילות וסליחות
עיין שם בהמשך דבריו, ששם עיקר הדגש על הצעקה 'בוודאי יחוס על עצמו ויצעק הרבה להשם יתברך יעל ידי זה יזכה לפי בחינתו להוליד מוחין והדעת שעל ידי זה עיקר הגאולה בכלל ובפרט בכל אדם ובכל זמן'. – לקוטי הלכות ההלכות גילוח הלכה ה'.
עיין שם שהביא כל הפסוקים מצעקת בני ישראל במצרים שעל ידי זה דווקא, בא הישועה.
ולכאורה מה עניין הצעקה מה מתקנים בזה?
רבנו מתאר את זה בתורה כ' כ"א ובתורה ל"ו, שהצעקות הם בעצם כחבלי לידה שבעצם נשמת ישראל, כי נשמות ישראל שרשם גבוה מאד כנ"ל, אבל מחמת זה גופא גם ה-לעומת זה שלו גדול מאד, כי זה לעומת זה ברא אלוקים ורבנו מדמה את זה שם בתורה ל"ו כקליפה הקודמת לפרי, והוא התאווה הנבזה הזה שתופס את היהודי מכל צדדיו, וזה מה שכתב האר"י שנשמת ישראל שרשם בעצם מחטא זו של אדה"ר, כי זה השורש של הלקיפה ומכסה שמכסה על נשמתם, שזה הירידה למצרים ערות הארץ. ובזה יתורץ הקושיא הראשונה שהקשנו.
ואיך שובר האדם הקלי' הזאת, ומוליד פנימיות נשמתו החלק אלוקי ממעל שלו הנקודת היהדות שלו איך שוברים את זה ומגלים את זה
על זה אומר רבנו כמו אישה שצריכה ללדת צועקת ומגלה לנו הזוהר שהצעקות אינם סתם משהו תכני שהיא צועקת מצער, הצעקה - הוא - מה שגורם הלידה, הצעקה גורם שהנשמה של הילד יצא מכוח אל הפועל.
אותו דבר כאן הצעקה מוליד את עם ישראל ומוציא אותם ממצרים!
מתי הזמן לקיים עצה זו של רבנו?
את התיקון הכללי אנו אומרים כל הזמן אבל מתי הזמן המסוגל ביותר לקיים עצה זו של רבנו.
מגלה לנו מוהרנ"ת הזמן הוא בשובבי"ם – אנשים פשוטים אל תצומו, אבל עיקר העבודה, לצעוק, ולהיוולד מחדש יהודי קדוש וטהור חסיד ברסלב אמיתי!, אמן.
 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40