English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

ליקוטי מוהר''ן ג' מתוך הספר

[ ]    תורה כ – "תשעה תיקונין". תורה זו נאמרה בראש-השנה תקס"ה בברסלב. ר' נתן מתאר מעמד מיוחד זה במילים נרגשות:
כשהתחיל התורה תשעה תקונין הנ"ל בראש-השנה בין השמשות כדרכו תמיד, דהיינו סמוך לתחילת הלילה השייכה ליום שני דראש-השנה, וכבר חשך היום, ואני ישבתי סמוך מאוד אליו, והסתכלתי בו וראיתי שאמר התבות "תשעה תקונין יקירין אתמסרין לדקנא" בכוחות גדולות מאוד מאוד עד מיצוי הנפש, ובאימה ויראה ורתת וזיע אשר אי-אפשר לשער, ותפס את זקנו כמה פעמים בכוחות גדולות. ואי-אפשר לצייר זאת בכתב. וכבר מבואר במקום אחר שאמר שקודם שהוא מוציא מפיו התבה הראשונה של התורה נדמה לו שתצא נפשו, וכן בתבה הראשונה של הקידוש. ואצל התורה הזאת ראיתי זאת בעיני, עצם מסירת נפשו שאי-אפשר לשער (חיי-מוהר"ן טו).
ר' נתן סיפר עוד שבשעת שמיעת תורה זו חש כעין קולות וברקים במוחו (כוכבי אור – אבני"ה ברזל, שיחות וסיפורים מרבינו ז"ל, אות סח). באביב שלפני כן, בין פסח לשבועות, סיפר רבנו על חיזיון שראה (ראה להלן הערה קיד). לאחר שאמר את התורה שלפנינו, גילה רבנו שבכל התורות שלו יש רמזים מן החיזיון הזה, אולם התורה הזו היא כולה פירוש עליו (ראה להלן, הערה קיד). 
תורה זו נכתבה בחלקה מילה במילה מפי רבנו עצמו, והועתקה בחלקה מעצם כתב יד קדשו. משום כך הוקדם לה המשפט "לשון רבנו ז"ל", המוכר גם מתורות אחרות שנכתבו באופן זה. שאר התורות, שאינן "לשון רבנו", נרשמו על-ידי ר' נתן לאחר שמיעת התורה (ראה ליקוטי-מוהר"ן ח"א ב, הערה א). כתיבת התורה הייתה כחצי שנה לאחר אמירתה – בי"ט באדר, יום הזיכרון לאמו של רבנו, פייגה (חיי-מוהר"ן יד). 
הרעיונות העיקריים בתורה זו הם: ביאורי תורה; תפילה מתוך תחנונים; מעלתה של ארץ-ישראל; הכנעת הרשעים מוציאי דיבת הארץ בידי "הגיבורים התקיפים" הזוכים ללכת לארץ-ישראל. עוד נתבארו בתורה זו גם סיפור פטירתה של מרים הנביאה, הכאת הסלע על-ידי משה רבנו ורצונם של בני-ישראל לעבור דרך ארץ אדום בדרכם לארץ הקודש (במדבר כ). 
לְשׁוֹן רַבֵּנוּ, זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה
פִּרְקָא תְּלִיתָאָה דְסִפְרָא דִצְנִיעוּתָא
    [ ]    'ספרא דצניעותא', 'ספר המוצנע' (כלומר, ספר העוסק בעניינים מוצנעים), הוא חלק מספר הזוהר (ח"ב, קעו והלאה) ומחולק ל'חמישה ספרים' המקבילים לחמישה חומשי תורה. הספר מכיל כמה מסודות הקבלה העמוקים ביותר, ויש המייחסים אותו ליעקב אבינו. פרקו הראשון של ספרא דצניעותא התבאר בתורה יט, ופרקו השני בתורה ב. הפרק השלישי המבואר כאן עוסק ב"תשעת תיקוני הזקן" של פרצוף זעיר-אנפין. תיקונים אלה מקבילים לתשע מידות הרחמים (במדבר יד יח). שורשם של תשעת תיקוני זעיר-אנפין הוא בשלושה-עשר תיקוני פרצוף אריך-אנפין, המקבילים לשלוש עשרה מידות הרחמים (שמות לד ו ז). הדברים יתבארו בהרחבה בסעיף ד. 
תִּשְׁעָה תִּקּוּנִין יַקִּירִין אִתְמְסַרָא לְדִקְנָא 
    [ ]    תרגום: 'תשעה תיקונים יקרים נמסרו לזקָן'. השורה הבאה קובעת: 'כל מה שנתכסה ולא נתגלה, נמצא עליון ויקר יותר. והזקן, הרי גנזו הכתוב'. "גופו", כביכול, של פרצוף זעיר-אנפין, מתואר ברמז בשיר השירים (ה י טז). אך הזקן של הפרצוף אינו מתואר שם בשל קדושתו העליונה והנעלמת. הקטע הבא מספרא דצניעותא משלים את התמונה. רבנו מצטט את הדברים ומבאר את מהותה של מדרגה גבוהה זו ואת משמעותה עבורנו, בהקשר של תורה זו.
תִּשְׁעָה תִּקּוּנִין יַקִּירִין אִתְמְסַרָא לְדִקְנָא – כָּל מָה דְּאִתְטַמַּר וְלָא אִתְגַּלְיָא, עִלָּאָה וִיקָרָא אִשְׁתְּכַח, וְהוּא גִּנְזַיָּא יַקִּירָא: נִימִין עַל נִימִין מִקַּמֵי פִּתְחֵי דְּאֻדְנִין עַד רֵישָׁא [דְּפֻמָּא]; מֵרֵישָׁא הַאי לְרֵישָׁא אָחָרָא; אִשְׁתְּכַח מִתְּחוֹת תְּרֵין נֻקְבִּין אַרְחָא מַלְיָא דְּלָא אִתְחַזְיָא; עִלְעִין אִתְחַפְיָן מֵהַאי גִּיסָא וּמֵהַאי גִּיסָא, בְּהוֹ אִתְחַזְיָן תַּפּוּחִין סֻמָקִין כְּוַרְדָּא; בְּחַד חוּטָא תַּלְיָן אֻכָּמִין תַּקִּיפִין עַד חֶדְווֹי; שִׂפְוָן סוּמְקֵי כְּוַרְדָּא אִתְפַּנוּן; זְעִירִין נָחְתִין בִּגְרוֹנָא וּמְחַפְּיָן קְדָלָא; רַבְרְבִין וּזְעֵירִין נָחְתִין בִּשְׁקּוֹלָא – בְּאִלֵּין אִשְׁתַּכַּח גִּבָּר וְתַקִּיף: (זוהר ח"ב קעז, ב) 
תרגום: תשעה תיקונים יקרים נמסרו לדיקנא [=לזקָן]. כל מה שנתכסה ולא נתגלה, נמצא עליון ויקר יותר. והדיקנא, הרי גנזו הכתוב. [התיקון הראשון הוא:] שערות על שערות [=שערות רבות] יוצאות מלפני פתח האוזניים ומתפשטות עד ראש הפה. [השני :] שערות השפתיים הנמצאות מראש השפה מצד ימין הפה עד הראש האחר שבשמאל הפה. [השלישי:] מתחת שני נקבי החוטם נמצא האורַח [=השביל] המפסיק באמצע השפה העליונה, והוא מלא שערות קטנות עד שאיננו נראה. [הרביעי :] הלחיים, המכוסות בשערות, מצד ימין ומצד שמאל. [החמישי :] בלחיים נראים כעין תפוחים אדומים כשושנה. [השישי :] שערות שחורות ותקיפות תלויות כחוט אחד עד החזה. [השביעי :] השפתיים, האדומות כשושנה, פנויות משער. [השמיני :] שערות קטנות יורדות על הגרון, ומכסות את העורף (שממול הגרון). [התשיעי :] שערות גדולות וקטנות מתערבות אלו באלו ויורדות כאחד. באלו [תשעת תיקוני דיקנא] נמצא גיבור ותקיף. 
    [ ]    כאשר אמר רבנו תורה זו בראש-השנה, פתח בתיאור מעלת ארץ-ישראל, ואמר: "מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו לילך מדרגא לדרגא, אי-אפשר כי-אם על-ידי ארץ-ישראל. וכשמנצחין המלחמה אז נקראין 'איש מלחמה' (מלכים א' כ יא)". לאחר שסיים את אמירת התורה, שאל אותו ר' נתן "מה כוונתכם במה שאמרתם שארץ-ישראל היא גדולה כל-כך ושזה עיקר ניצחון המלחמה?" (ר' נתן הניח שרבנו התייחס למושג רוחני, להיבט כלשהו של קדושת הארץ. אך התשובה הייתה שונה:) "וגער בי, וענה ואמר: כוונתי ארץ-ישראל הזאת בפשיטות, עם אלו הבתים והדירות". 
רצונו של רבנו היה "שכל איש ישראל, כל מי שרוצה להיות איש ישראל באמת – ייסע לארץ-ישראל. ואף-על-פי שיש לו מניעות רבות על-זה, יְשַׁבֵּר כל המניעות וילך לשם, כי זה עיקר ניצחון המלחמה, כשזוכין לבוא לארץ-ישראל". 
פעם אחרת התבטא רבנו שיש שנדמה להם שרוצים ונכספים מאוד לבוא לארץ-ישראל, אם רק היו יכולים לנסוע לשם בנוחות שבה הם מורגלים. רצון זה אינו רצון שלם, "כי מי שרוצה לבוא באמת לארץ-ישראל צריך לילך גם רגלִי", הרי ארץ-ישראל היא אחד משלושה דברים שלא ניתנו לישראל אלא על-ידי ייסורים (חיי-מוהר"ן שם; פרפראות-לחכמה; ברכות ה, א). כל זה יידון להלן בתורה ובהערות, בייחוד בהערה קיב.
א    דַּע שֶׁיֵּשׁ נְשָׁמָה בָּעוֹלָם, שֶׁעַל-יָדָהּ נִתְגַּלֶּה בֵּאוּרֵי וּפֵרוּשֵׁי הַתּוֹרָה, 
    [ ]    מי היא הנשמה הזו? אין בדברי רבנו תשובה מפורשת לשאלה זו. כל הידוע לנו הוא הגדרת ייעודה, כנשמה המביאה את ביאורי התורה לעולם. בשורה הבאה אומר רבנו: "והיא מסובלת בייסורין", ומכאן נראה שהיא אכן מצויה בעולם. אולם עדיין לא ברור האם מדובר בנשמה בלבד או באדם חי. 
הגמרא מספרת שהמשיח מצוי בעולם-הזה, וסובל ייסורים עבור כלל ישראל (סנהדרין צח, א). הזוהר קובע שישנו "משה" בכל דור ודור (זוהר ח"ג רעג, א), וגם שמשה והמשיח חד הם (זוהר ח"א כה, ב). שמא מכאן נוכל להסיק שהנשמה שבאמצעותה מתגלים חידושי התורה היא נשמת משה-משיח, נשמה המצויה בכל דור. כאשר האדם שבו מצויה נשמה זו נפטר לבית עולמו, מתעברת הנשמה באדם אחר הראוי להמשיך במלאכת גילוי ביאורי התורה, כפי שיתבאר בהמשך הדברים. 
וְהִיא מְסֻבֶּלֶת בְּיִסּוּרִין: 'פַּת בַּמֶּלַח תֹּאכַל, וּבְמַיִם בַּמְּשׂוּרָה תִּשְׁתֶּה, כִּי כָּךְ דַּרְכָּהּ שֶׁל תּוֹרָה'. 
    [ ]    פירושה הפשוט של משנה זו (אבות ו: ד) הוא, שהאדם מוכרח להיות מוכן לשאת ייסורים למען לימוד התורה. הקשר לתורה שלנו יתברר בהמשך (סעיף ו), סביב דברי חז"ל (ברכות ה, א): "שלוש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, וכולן לא נתנן אלא על-ידי ייסורין, ואלו הן: תורה וארץ-ישראל והעולם-הבא". ככל שאדם מוסר עצמו לסבול ייסורים למען לימוד התורה, כך גדל חלקו בה. לפיכך, מי שחפץ לקנות את המדרגה הגבוהה ביותר – מדרגת המשכת ביאורי התורה אל העולם – צריך להיות מוכן לעמוד בייסורים יותר משאר בני האדם (ביאור-הליקוטים).
וְכָל מְפָרְשֵׁי הַתּוֹרָה הֵן מְקַבְּלִין מִזֹּאת הַנְּשָׁמָה. 
    [ ]    בספר המידות (חדושין דאורייתא יג) מלמד רבנו: "הצדיק מתייגע אל איזהו חפץ או על איזהו דבר תורה להשיגה, ואחר-כך בא זה הדבר לאדם פָּחוּת בלי יגיעה ועמל, וכל זה כי כבר הפתח פתוח". בהערותיו של הרב מטשעהרין לספר המידות הוא מציין כמקור למימרה זו את דברי המדרש הבאים (בראשית רבה יב: א): "משל לחרישת קנים [=שדה של קנים], שלא היה יכול אדם להיכנס בתוכה, שכל מי שהיה נכנס לתוכה היה תועה. מה עשה פיקח אחד? כיסח ונכנס, כיסח ונכנס, נכנס דרך הכיסוח, ויצא דרך הכיסוח, התחילו הכל מתכנסין ויוצאין דרך כיסוח". 
בתורה שלנו מתאימים הדברים לאותו צדיק המוריד את ביאורי התורה ממקורם ומביא אותם אל העולם. משעה שנמשכו ביאורים אלה לעולם, יכולים הכול להשיגם. זה פשרם של דברי הירושלמי (פאה ב: ד): "אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו כבר נאמר למשה בסיני".
תורה כ – "תשעה תיקונין". תורה זו נאמרה בראש-השנה תקס"ה בברסלב. ר' נתן מתאר מעמד מיוחד זה במילים נרגשות:
כשהתחיל התורה תשעה תקונין הנ"ל בראש-השנה בין השמשות כדרכו תמיד, דהיינו סמוך לתחילת הלילה השייכה ליום שני דראש-השנה, וכבר חשך היום, ואני ישבתי סמוך מאוד אליו, והסתכלתי בו וראיתי שאמר התבות "תשעה תקונין יקירין אתמסרין לדקנא" בכוחות גדולות מאוד מאוד עד מיצוי הנפש, ובאימה ויראה ורתת וזיע אשר אי-אפשר לשער, ותפס את זקנו כמה פעמים בכוחות גדולות. ואי-אפשר לצייר זאת בכתב. וכבר מבואר במקום אחר שאמר שקודם שהוא מוציא מפיו התבה הראשונה של התורה נדמה לו שתצא נפשו, וכן בתבה הראשונה של הקידוש. ואצל התורה הזאת ראיתי זאת בעיני, עצם מסירת נפשו שאי-אפשר לשער (חיי-מוהר"ן טו).
ר' נתן סיפר עוד שבשעת שמיעת תורה זו חש כעין קולות וברקים במוחו (כוכבי אור – אבני"ה ברזל, שיחות וסיפורים מרבינו ז"ל, אות סח). באביב שלפני כן, בין פסח לשבועות, סיפר רבנו על חיזיון שראה (ראה להלן הערה קיד). לאחר שאמר את התורה שלפנינו, גילה רבנו שבכל התורות שלו יש רמזים מן החיזיון הזה, אולם התורה הזו היא כולה פירוש עליו (ראה להלן, הערה קיד). 
תורה זו נכתבה בחלקה מילה במילה מפי רבנו עצמו, והועתקה בחלקה מעצם כתב יד קדשו. משום כך הוקדם לה המשפט "לשון רבנו ז"ל", המוכר גם מתורות אחרות שנכתבו באופן זה. שאר התורות, שאינן "לשון רבנו", נרשמו על-ידי ר' נתן לאחר שמיעת התורה (ראה ליקוטי-מוהר"ן ח"א ב, הערה א). כתיבת התורה הייתה כחצי שנה לאחר אמירתה – בי"ט באדר, יום הזיכרון לאמו של רבנו, פייגה (חיי-מוהר"ן יד). 
הרעיונות העיקריים בתורה זו הם: ביאורי תורה; תפילה מתוך תחנונים; מעלתה של ארץ-ישראל; הכנעת הרשעים מוציאי דיבת הארץ בידי "הגיבורים התקיפים" הזוכים ללכת לארץ-ישראל. עוד נתבארו בתורה זו גם סיפור פטירתה של מרים הנביאה, הכאת הסלע על-ידי משה רבנו ורצונם של בני-ישראל לעבור דרך ארץ אדום בדרכם לארץ הקודש (במדבר כ). 
לְשׁוֹן רַבֵּנוּ, זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה
פִּרְקָא תְּלִיתָאָה דְסִפְרָא דִצְנִיעוּתָא
'ספרא דצניעותא', 'ספר המוצנע' (כלומר, ספר העוסק בעניינים מוצנעים), הוא חלק מספר הזוהר (ח"ב, קעו והלאה) ומחולק ל'חמישה ספרים' המקבילים לחמישה חומשי תורה. הספר מכיל כמה מסודות הקבלה העמוקים ביותר, ויש המייחסים אותו ליעקב אבינו. פרקו הראשון של ספרא דצניעותא התבאר בתורה יט, ופרקו השני בתורה ב. הפרק השלישי המבואר כאן עוסק ב"תשעת תיקוני הזקן" של פרצוף זעיר-אנפין. תיקונים אלה מקבילים לתשע מידות הרחמים (במדבר יד יח). שורשם של תשעת תיקוני זעיר-אנפין הוא בשלושה-עשר תיקוני פרצוף אריך-אנפין, המקבילים לשלוש עשרה מידות הרחמים (שמות לד ו ז). הדברים יתבארו בהרחבה בסעיף ד. 
תִּשְׁעָה תִּקּוּנִין יַקִּירִין אִתְמְסַרָא לְדִקְנָא 
תרגום: 'תשעה תיקונים יקרים נמסרו לזקָן'. השורה הבאה קובעת: 'כל מה שנתכסה ולא נתגלה, נמצא עליון ויקר יותר. והזקן, הרי גנזו הכתוב'. "גופו", כביכול, של פרצוף זעיר-אנפין, מתואר ברמז בשיר השירים (ה י טז). אך הזקן של הפרצוף אינו מתואר שם בשל קדושתו העליונה והנעלמת. הקטע הבא מספרא דצניעותא משלים את התמונה. רבנו מצטט את הדברים ומבאר את מהותה של מדרגה גבוהה זו ואת משמעותה עבורנו, בהקשר של תורה זו.
תִּשְׁעָה תִּקּוּנִין יַקִּירִין אִתְמְסַרָא לְדִקְנָא – כָּל מָה דְּאִתְטַמַּר וְלָא אִתְגַּלְיָא, עִלָּאָה וִיקָרָא אִשְׁתְּכַח, וְהוּא גִּנְזַיָּא יַקִּירָא: נִימִין עַל נִימִין מִקַּמֵי פִּתְחֵי דְּאֻדְנִין עַד רֵישָׁא [דְּפֻמָּא]; מֵרֵישָׁא הַאי לְרֵישָׁא אָחָרָא; אִשְׁתְּכַח מִתְּחוֹת תְּרֵין נֻקְבִּין אַרְחָא מַלְיָא דְּלָא אִתְחַזְיָא; עִלְעִין אִתְחַפְיָן מֵהַאי גִּיסָא וּמֵהַאי גִּיסָא, בְּהוֹ אִתְחַזְיָן תַּפּוּחִין סֻמָקִין כְּוַרְדָּא; בְּחַד חוּטָא תַּלְיָן אֻכָּמִין תַּקִּיפִין עַד חֶדְווֹי; שִׂפְוָן סוּמְקֵי כְּוַרְדָּא אִתְפַּנוּן; זְעִירִין נָחְתִין בִּגְרוֹנָא וּמְחַפְּיָן קְדָלָא; רַבְרְבִין וּזְעֵירִין נָחְתִין בִּשְׁקּוֹלָא – בְּאִלֵּין אִשְׁתַּכַּח גִּבָּר וְתַקִּיף: (זוהר ח"ב קעז, ב) 
תרגום: תשעה תיקונים יקרים נמסרו לדיקנא [=לזקָן]. כל מה שנתכסה ולא נתגלה, נמצא עליון ויקר יותר. והדיקנא, הרי גנזו הכתוב. [התיקון הראשון הוא:] שערות על שערות [=שערות רבות] יוצאות מלפני פתח האוזניים ומתפשטות עד ראש הפה. [השני :] שערות השפתיים הנמצאות מראש השפה מצד ימין הפה עד הראש האחר שבשמאל הפה. [השלישי:] מתחת שני נקבי החוטם נמצא האורַח [=השביל] המפסיק באמצע השפה העליונה, והוא מלא שערות קטנות עד שאיננו נראה. [הרביעי :] הלחיים, המכוסות בשערות, מצד ימין ומצד שמאל. [החמישי :] בלחיים נראים כעין תפוחים אדומים כשושנה. [השישי :] שערות שחורות ותקיפות תלויות כחוט אחד עד החזה. [השביעי :] השפתיים, האדומות כשושנה, פנויות משער. [השמיני :] שערות קטנות יורדות על הגרון, ומכסות את העורף (שממול הגרון). [התשיעי :] שערות גדולות וקטנות מתערבות אלו באלו ויורדות כאחד. באלו [תשעת תיקוני דיקנא] נמצא גיבור ותקיף. 
כאשר אמר רבנו תורה זו בראש-השנה, פתח בתיאור מעלת ארץ-ישראל, ואמר: "מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו לילך מדרגא לדרגא, אי-אפשר כי-אם על-ידי ארץ-ישראל. וכשמנצחין המלחמה אז נקראין 'איש מלחמה' (מלכים א' כ יא)". לאחר שסיים את אמירת התורה, שאל אותו ר' נתן "מה כוונתכם במה שאמרתם שארץ-ישראל היא גדולה כל-כך ושזה עיקר ניצחון המלחמה?" (ר' נתן הניח שרבנו התייחס למושג רוחני, להיבט כלשהו של קדושת הארץ. אך התשובה הייתה שונה:) "וגער בי, וענה ואמר: כוונתי ארץ-ישראל הזאת בפשיטות, עם אלו הבתים והדירות". 
רצונו של רבנו היה "שכל איש ישראל, כל מי שרוצה להיות איש ישראל באמת – ייסע לארץ-ישראל. ואף-על-פי שיש לו מניעות רבות על-זה, יְשַׁבֵּר כל המניעות וילך לשם, כי זה עיקר ניצחון המלחמה, כשזוכין לבוא לארץ-ישראל". 
פעם אחרת התבטא רבנו שיש שנדמה להם שרוצים ונכספים מאוד לבוא לארץ-ישראל, אם רק היו יכולים לנסוע לשם בנוחות שבה הם מורגלים. רצון זה אינו רצון שלם, "כי מי שרוצה לבוא באמת לארץ-ישראל צריך לילך גם רגלִי", הרי ארץ-ישראל היא אחד משלושה דברים שלא ניתנו לישראל אלא על-ידי ייסורים (חיי-מוהר"ן שם; פרפראות-לחכמה; ברכות ה, א). כל זה יידון להלן בתורה ובהערות, בייחוד בהערה קיב.
א דַּע שֶׁיֵּשׁ נְשָׁמָה בָּעוֹלָם, שֶׁעַל-יָדָהּ נִתְגַּלֶּה בֵּאוּרֵי וּפֵרוּשֵׁי הַתּוֹרָה, 
מי היא הנשמה הזו? אין בדברי רבנו תשובה מפורשת לשאלה זו. כל הידוע לנו הוא הגדרת ייעודה, כנשמה המביאה את ביאורי התורה לעולם. בשורה הבאה אומר רבנו: "והיא מסובלת בייסורין", ומכאן נראה שהיא אכן מצויה בעולם. אולם עדיין לא ברור האם מדובר בנשמה בלבד או באדם חי. 
הגמרא מספרת שהמשיח מצוי בעולם-הזה, וסובל ייסורים עבור כלל ישראל (סנהדרין צח, א). הזוהר קובע שישנו "משה" בכל דור ודור (זוהר ח"ג רעג, א), וגם שמשה והמשיח חד הם (זוהר ח"א כה, ב). שמא מכאן נוכל להסיק שהנשמה שבאמצעותה מתגלים חידושי התורה היא נשמת משה-משיח, נשמה המצויה בכל דור. כאשר האדם שבו מצויה נשמה זו נפטר לבית עולמו, מתעברת הנשמה באדם אחר הראוי להמשיך במלאכת גילוי ביאורי התורה, כפי שיתבאר בהמשך הדברים. 
וְהִיא מְסֻבֶּלֶת בְּיִסּוּרִין: 'פַּת בַּמֶּלַח תֹּאכַל, וּבְמַיִם בַּמְּשׂוּרָה תִּשְׁתֶּה, כִּי כָּךְ דַּרְכָּהּ שֶׁל תּוֹרָה'. 
פירושה הפשוט של משנה זו (אבות ו: ד) הוא, שהאדם מוכרח להיות מוכן לשאת ייסורים למען לימוד התורה. הקשר לתורה שלנו יתברר בהמשך (סעיף ו), סביב דברי חז"ל (ברכות ה, א): "שלוש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, וכולן לא נתנן אלא על-ידי ייסורין, ואלו הן: תורה וארץ-ישראל והעולם-הבא". ככל שאדם מוסר עצמו לסבול ייסורים למען לימוד התורה, כך גדל חלקו בה. לפיכך, מי שחפץ לקנות את המדרגה הגבוהה ביותר – מדרגת המשכת ביאורי התורה אל העולם – צריך להיות מוכן לעמוד בייסורים יותר משאר בני האדם (ביאור-הליקוטים).
וְכָל מְפָרְשֵׁי הַתּוֹרָה הֵן מְקַבְּלִין מִזֹּאת הַנְּשָׁמָה. 
בספר המידות (חדושין דאורייתא יג) מלמד רבנו: "הצדיק מתייגע אל איזהו חפץ או על איזהו דבר תורה להשיגה, ואחר-כך בא זה הדבר לאדם פָּחוּת בלי יגיעה ועמל, וכל זה כי כבר הפתח פתוח". בהערותיו של הרב מטשעהרין לספר המידות הוא מציין כמקור למימרה זו את דברי המדרש הבאים (בראשית רבה יב: א): "משל לחרישת קנים [=שדה של קנים], שלא היה יכול אדם להיכנס בתוכה, שכל מי שהיה נכנס לתוכה היה תועה. מה עשה פיקח אחד? כיסח ונכנס, כיסח ונכנס, נכנס דרך הכיסוח, ויצא דרך הכיסוח, התחילו הכל מתכנסין ויוצאין דרך כיסוח". 
בתורה שלנו מתאימים הדברים לאותו צדיק המוריד את ביאורי התורה ממקורם ומביא אותם אל העולם. משעה שנמשכו ביאורים אלה לעולם, יכולים הכול להשיגם. זה פשרם של דברי הירושלמי (פאה ב: ד): "אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו כבר נאמר למשה בסיני".
 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40