English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

להאיר את התפילה

באדיבות יוסף אורדנטליך
להאיר את התפלה
 
מצויים אנו כבר בעיצומם של ימי הספירה הקדושים, ימים מרוממים בהם אנו מטהרים את עצמינו כל אחד לפי דרגתו, כהכנה לימי מתן תורה, היום החמישים שהוא למעלה מהמספר.
 
בגלות מצרים, הגלות הראשונה בימי היותינו לעם, ירדו כל נפשות ישראל להצטרף ולהזדכך בתוך כור הטומאה של מצרים, שקעו ושקעו עד וכמעט לא נשאר זכר מקדושתם ומצורתם הרוחנית שירדו בה, לתוך כל הארבעים ותשע שערי טומאה ירדו ישראל, וכמעט ששקעו גם בשער החמישים, אך מחמלת ה' עליהם שראה שאין ביכולת להוציאם ולבררם אחרי גלותם בשער החמישים, הוציאם ברגע האחרון מעבדות לחירות...
 
לא היתה שלמה אותה גאולה ראשונה, לא היתה שלמה בגלל שגם הגלות שלפניה לא היתה שלימה, אי לכך, כבר אז, נועדה להם לבני ישראל גלויות נוספות, גלויות קשות יותר, הכל לשם הגאולה הגדולה יותר שמוכרחת היא לגלות לפניה.
 

 
מהי מהותה של גלות מצרים? ומהי מהותה של הגלות העכשווית?
 
בגלות מצרים היה הדיבור בגלות, וגם כל הגלות של עכשיו היא גלות של הדיבור. כל הגלויות הם על שם גלות מצרים (מ"ר ועיין בליקו"מ ד') אין הבדל במהותה של הגלות בין הגלות עכשיו לגלות מצרים, אלא ההבדל הוא עד כמה שקענו באותה גלות.
 
שורש הגלות הזאת, תחילתה, היתה בירידת יעקב ושנים עשר בניו למצרים. רבינו מבאר שיעקב ושנים עשר בניו הם מסמלים את התפלה על שנים עשר נוסחותיה. יש את עצם התפלה, את מצוות התפלה שהיא נתקנה בלי הנוסח, ויש את הנוסחאות שמבטאות כל אחד דגש אחר וגוון אחר בתפלה, כל אלו ירדו בגלות מצרים.
 
בצורה סימטרית, הרי שגם כל הגאולה ממצרים היתה גאולת הנוסחאות, לא היה גאולה שלימה של התפלה, כיוון שעדיין גם אחרי גלות מצרים היה לכל אחד את הצורך למצוא את שער שבטו להעלות דרך שם את תפלתו, אבל באמת כפי ענינה של אותה גלות היה די
 
כי שנים עשר בניו של יעקב בהצטרפות כל אותיות שמותיהם הם מגיעים למספר ארבעים ותשעה, שזה מקביל לארבעים ותשע שערי קדושה העומדים זה לעומת זה של הארבעים ותשע שערי טומאה, ולכן כל הפתח של היציאה מגלות הארבעים ותשע שערי טומאה היא על ידי התפלה ששייכת לארבעים ותשע שערי קדושה.
 
ונבאר עוד:
 
הגלות היא כמסגר, כמצודה הסוגרת על האדם בלי שום פתח יציאה, אבל מגלה רבינו, שאכן בהכרח בכל גלות קיימים כמה סוגים של פתחי יציאה, פתחי מילוט מהגלות...
 
הבעיה הקשה יותר זה העיוורון, המכלול של הגלות שבתוך מצודתה יש חושך עצום שאינו מאפשר לראות בכלל את פתחי היציאה והמילוט... ואם כן מהו הפיתרון? איה הפנס שיוביל אל הפתח?
 
דיבור אמיתי.
האור של ה' הוא אמת, החותם שלו אמת, לכן כשאדם ממשיך על עצמו דיבור אמיתי, אנחה אמיתית, בלי זיופים, בלי גינונים, בלי הצטעצעות, הוא אומר מה קורה איתו באמת, מה הוא מרגיש באמת... אז נמשך עליו הארה גדולה שמוציאה אותו ושולפת אותו מהגלות!
 
האמת הזו מחברת אותו לשער שלו, היא פותחת לו חלון שדרכו נכנס אליו האור ודרכו גם הוא נמלט מהחושך אל האור.
 

 
כל זה טוב ויפה ומועיל לגלות מצרים, הבעייה שעכשיו נפלנו יותר עמוק!
 
נפלנו אל שער החמישים, החושך שם הוא כפול ומכופל, השקר שם נלחם על כל הקופה, הוא מהפך את עצמו לגמרי מכל סיג ובדל של אמת, ומשאיר שקר נטו. מצד אחד קשה פי כמה להלחם עם כזה שקר, מצד שני כשמכניעים אותו מקבלים אמת גדולה מכל אמת, מקבלים שלל שהוא עצום פי כמה מכל מלחמה אחרת.
 
בחושך הכפול והמכופל הזה, גם כשאדם כבר פותח את פיו יוצא לו דיבורי אמת מייאשים, דיבורי אמת על כמה שהוא רחוק ולא שייך, דיבורים של חלישות הדעת, הגאולה הראשונה צריכה תוספת כוח.
 
שם צריך מלחמה שהיא התגברות בכל הכוח חזיתית מול הרע "כי כמו התגברות הצידה והסט"א כן לפי זה מכוון ממש אתה צריך לעשות פתח התיבה דהיינו דיבורי אמת" (קי"ב) ואת המלחמה הזאת אפשר לעשות רק עם אור עצום פי כמה! אור של האבן טובה!
 
לאור הזה לא זכו רבים, רק הצדיקים המופלגים במעלתם מאוד, זכו לאור של האבן טוב, הם שכל ידרידתם לגלות היא כדי להעלות משם אותנו, להם אין שייכות עם הרע בכלל, רק בגללינו ובשבילנו, הם זכו לאבן טוב.
 
"כי הצדיקים אמתיים הם נגדנו בבחינת עצם האמת. והם מאירים בכל תפלות ישראל ומעלים אותם כפי האמת שבכל תפלה ותפלה של כל אחד ואחד שהוא בחינת חלון שמקבל האור מהצדיק... עם כל זה כלליות התפלה של ההמון עם הוא בחינת חלון כנגד צדיק הדור שהוא בחינת אבן טוב כנ"ל."
 
מה שהם מאירים בנו זה שאת כל מה שאנו רואים בתוכינו על ידי האמת שלנו ניקח למקום מואר וטוב, שדרכו נשתנה, שדרכו נצא מהגלות, ויותר מכך הם מאירים את החושך בעצמו, בלי לפתוח חלונות, בלי לברוח לשום מקום, על ידי שיחה והתבודדות אמיתית אפשר להאיר את החושך בעצמו.
 
את השער חמישים של הטומאה – היאוש הכי נורא!
להפוך לשער חמישים שבקדושה – תקווה הכי נפלאה!
 
 
 
 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40