English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

ילדים לפני גיל 7

לפני גיל שבע באומן


ידועה הבטחתו של רבנו, אותה הבטיח בפני שני עדים, למי שיבוא על קברו. רבנו הוסיף והבטיח, שכל ילד שיהיה אצלו לפני גיל שבע, יהיה שמור מן החטא עד יום חתונתו.
כותב ר' אברהם בן רבי נחמן חזן בספרו כוכבי אור: "מה שאמר אדמו"ר זצ"ל, שכל תינוק שיהיה אצלו קודם שבע שנים יהיה שמור מן החטא עד יום חתונתו, כמדומה לי שלא אמר זאת רק לעניין מקרה לילה, וכן מובן מהזמן שתפס לזה... וגם נראה לעניות דעתי, שהייתה כוונתו גם אחר הסתלקותו לכל תינוק שיבוא אצלו קודם שבע שנים ויקיים כמאמרו הקדוש, בנתינת הצדקה ואמירת העשרה קפיטל תהלים". (רבי אברהם חזן מוסיף: וידעתי מאחד שבחן זאת וכן הוה =היה). 
רבים משתדלים להביא את ילדיהם לפני גיל שבע, ברצותם לזכות בהבטחה חשובה זו. רצוי להרגיל את הילד לקרוא את התיקון הכללי היטב, כדי שכאשר יגיע לציון, יוכל לומר את העשרה מזמורים ברצף ובקלות. כמובן שאין להלחיץ את הילד, אלא לעודד אותו בצורה חיובית להתרגל לקרוא בשטף, עם זאת זקני החסידים הבהירו, שגם בציון אין להקפיד מדאי, ובמידה והילד פלט באמצע ה"תיקון הכללי" מילה בודדת, או משפט בודד, ניתן להמשיך את האמירה עד לסיומה. אם שוהים במקום לפרק זמן של כמה ימים, ניתן לנצל זאת ולנסות לקרוא שוב ולהשלים את הקריאה ברצף, הדבר רצוי אך אין צורך להיות בלחץ מכך.

גם עם הילד יש לנהוג ככל הנהוג בנוגע להוראתו של רבנו: 
· ליד ציון רבנו, יש להביא לילד כמה פרוטות לצדקה, הילד אומר: הריני מנדב פרוטה לצדקה, לטובת נשמת רבי נחמן בן פייגא. הילד נותן את הפרוטה לצדקה, קופות צדקה קיימים במקום.
· לאחר מכן, יש לקרוא את עשרת המזמורים מספר תהילים: טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ. עשרה מזמורים אלו נקראים "תיקון הכללי". (מאות חוברות מסודרים לפי הסדר הרשום נקראים "תיקון הכללי" ונמצאים במדפים הסמוכים לציון). 

עם נתינת הצדקה ואמירת העשרה פרקי תהלים – התיקון הכללי. הילד זכה להבטחתו של רבנו שיהיה שמור מן החטא, ובכך הוא סיים למעשה את החלק העיקרי במקום המיועד לגילו. 
לאחר מכן אפשר להסביר לילד כי הוא נמצא במקום קדוש, אצל צדיק גדול שהבטיח שיפעל לכל מי שיבוא לקברו להתפלל. הילד יכול להתפלל ולבקש על כל מה שירצה, כדאי לעודד אותו להתפלל שירצה להיות יהודי ישר והגון, ולהסביר לו שכבר מעכשיו הזמן לזה. רבנו גם התייחס באמרותיו לכיוון ילדים צעירים ביותר, המוכיחים לנו עד כמה חשוב להתרגל מצעירותינו, לחשוב על תכלית החיים, ולהשתדל לנהוג בדרכיו הנצחיים, להתפלל על כל דבר ודבר. יש להסביר לילד כי תפלתו יכולה להיעשות בשפה שלו, עיקר התפילה היא לכוון פירוש המילות כפשוטן, ולבקש מהקב"ה על כל דבר, ועל ידי עצם התפילה מתקרבים אל השי"ת.
יסופר, כי בערב ראש השנה האחרון של חייו, רבנו היה חולה מאד וביקש את נכדו הקטן, ישראל, להתפלל למענו.
"אלוקים! אלוקים!" קרא ישראל בקול, "עשה שסבי שיתרפא!"
האנשים שעמדו סביבם החלו מחייכים למשמע דבריו הפשוטים של הילד.
נענה הרבי החולה ואמר: "אכן, כך צריך להתפלל. וכי איך לדעתכם צריכים להתפלל? רק בפשטות! לבקש מהקב"ה במילים הכי פשוטות כל מה שצריכים" (חיי מוהר"ן תלט). וקרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת!
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40