English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

חֵן חָרְבוֹת יְרוּשָׁלָיִם

                                     חֵן חָרְבוֹת יְרוּשָׁלָיִם

                          * יופיים של ישראל בשובם מימי הלחימה *

אשר לב

צאו וראו מה נאוו ישראל קדושים, המתהלכים עלי אדמות עוה"ז, אך כאילו אינם שייכים כלל אליו. בכל חיותם ואורחותיהם, מתנוצץ חלק אלוק ממעל שבהם. כל מציאותם, בלתי לה' לבדו.
צאו וראו מה בינם לבין הגוים, בימים אלה של שכוך מלחמה. שלא הרי נצחונם של ישראל כנצחון הגויים. כי נצחון הגויים – לשיטתם – מלווה קולות רעמים וברקים, רעש ומהומה. ערכם נמוך ורדוד, שפל וירוד. על כן יסתפקו גם בנצחון קטן, כמעט חסר משמעות, ויחפשו לצהול אחריו גם בשעה שאלפי מתיהם מוטלים לפניהם. יודעים את נחיתותם, עם הדומה לחמור.
לא כן כנסת ישראל, בני קל חי. שגם כאשר השיגו נצחון, עודם עצבים ועל שפתותיהם שפוכים העצב והטרוניה. כי דבקים באמונתם ומצפים לגאולתם האמתית. אין תחת השמש נצחון אחר שיוכל לשמחם. חדורי אמונה כי לעם נצח, יאות נצחון נצח. כל נצחון אחר, נחשב לקלוש בעיניהם, אינו ראוי לפי מעלתם. לבם כמה ומשתוקק לנצחון אחר לגמרי, גבוה ונעלה יותר.
מייחלים ישראל לגאולת עולם. זו אשר לא ברוח תבוא, לא ברעש ולא באש, אלא בקול דממה דקה. זו אשר תחשוף את זרוע ה' לעיני כל הגוים, ויראו כל אפסי ארץ את ישועתו.  'כי לא בחפזון יצאו ובמנוסה לא ילכון, כי הולך לפניהם ה' ומאספם אלקי ישראל'.

* * *

מי יתאר את אותה ענוות חן ושפלות רוח הנסוכה על פניהם של ישראל בשובם מן המלחמה. שאינם מתפארים ומתרברבים, ביודעם כי לא מכוחם באה ההצלה וגם לא האויב המית. אינם מתגאים ודוחקים את רגלי השכינה – אלא נושאים למרום עיניהם המיוסרות, אל הנותן להם כח לעשות חיל.
כמה נאים דרכיהם בעת אבלם. בטוהר מידות, יכירו בשפלותם. יודו לכל השלוחים הטובים שניסו למנוע ולהפחית מיגונם. אף בהימצאם בבחי' 'חרבות ירושלים', לא יבקשו למצוא 'אשם' לאסונם. שם-שמים שגור על לשונם, איתנה אמונתם בריבון כל העולמים, אשר עשה עושה ויעשה לכל המעשים.  
יתפעל ויתפעם כל בעל נפש, אל מול גדולתם בשעות קשות – כאשר השוד והשבר מצאום, הפחד והחרב, ובשר בניהם עודו נתון בידי צוררים. זהו פלא עצום ונורא, שאין היכול להשיגו זולת בן ישראל, צלם אלוקיו. שמטבעו מרומם מטבעי הבריאה הגשמית, וכל כולו נצירת אמונים בלתי להשי"ת לבדו.

* * *

וחוזר האור ממנו ית', בקוראו לכנסת ישראל, 'כלה קרויה בנעימה', בפסוקי ההפטרה הנוכחית: 'התעוררי התעוררי. קומי ירושלים, אשר שתית מיד ה' את כוס חמתו. אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה, את קובעת כוס חמתי, לא תוסיפי לשתותה עוד'.
בוכה הנשמה בפנימיותה, בראותה כי עוד לא אפסה תקוותה ולא נשכחה מה' אלוקיה, וכי מובטח לה שעתידה לשוב לביתה כבראשונה בששון ובשמחה. טללי תחי יזילו נוחם עלי צערם של ישראל, ממאמרו ית': 'עורי עורי, לבשי עוזך ציון. לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש. כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא. התנערי מעפר, קומי שבי ירושלים, התפתחי מוסרי צוארך שביה בת ציון'.
תתחזק אמונתה עד בלי די, ביודעה כי דרכי הגלות הקשים ממרור, הרוויים סבל ויגון בגוף ובנפש מבית ומחוץ – כולן מובילות אל הגאולה השלימה, בה יחודשו ימיה הטובים כקדם.
או אז, בהיותה מתנחמת ומתעודדת, תלבש עוז ותקרא קול גדול: 'מה נאוו על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה, אומר לציון מלך אלוקיך. קול צופיך נשאו קול יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון'.
פצחו רננו יחדיו חרבות ירושלים. כי ניחם ה' עמו, גאל ירושלים. 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40