English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

זעקת הצילני

מאמר מהות הזכירה במחיית עמלק
 
זכור את אשר עשה לך עמלק
ידוע דיבורו של ר' נתן: "אני רואה את המן עומד עלי עם גרזן לערוף את ראשי".
מה רצה ללמד אותנו ר' נתן באמירה זו, והרי גם אנו יודעים היטב שיש לנו יצר הרע? וכי להפחידנו בא ולייאש אותנו?
ואכן שמענו טענה זו מכמה בני נעורים שהתאוננו ואמרו שהם מרגישים שזעקות אלו של 'הצילני' לפני פורים, לוקח להם את השמחה בפורים, כי מרוב שחושבים על עמלק, הם נכנסים ללחץ ויאוש, שהרי בוודאי שלא יצליחו לנצח כזה עמלק גדול, ולמה שלא יהיו כמו כל העולם שמתכוננים בפשטות לשמחה של פורים, בלי לזעוק ולהפוך את ההכנה למלחמה גדולה של צעקה וזעקה.
******
אכן עמקות גדול יש בדיבור זה, כי כל מהותו של המן עמלק הוא להחליש אותנו כל כך מהמלחמה עד שלא נדע כלל שהוא נלחם בנו, אלא נדמה בדעתנו כאילו סתם אין לנו חשק להתפלל, סתם יש עצבות, סתם יש כל מיני תאוות.
ולכן עמד ר' נתן וזעק: אני רואה אותו עומד מולי. ובזה בעצמו שהוא זיהה אותו, בזה הוא כבר ניצח אותו.
ונבאר יותר: אילו ח"ו הממשלה היתה מוציאה חוק, שאסור לערוך סעודת שבת, וכי מישהו מאיתנו היה מפסיק לאכול בשבת?! אדרבא, כל אלו שלא כל כך מקפידים על סעודה שלישית, היו מתחזקים ביתר שאת ויתר עוז לשמור שלש סעודות, והיו מארגנים עצרות ענק לעורר בחשיבות השבת, ועד כמה יש להקפיד על הסעודות וכו'.
מה עשה עמלק, הוא מתיר לנו לאכול בשבת, אבל באמצע הסעודה קורה 'סתם כך', 'במקרה', איזה משהו שלא כרצוננו, איזה משהו שמכעיס, או מפיל אותנו, ובלי משים לב גנב לנו את סעודת השבת.
ואילו היה מכריז ואומר: אסור לשמוח בשבת, אזי היינו נזהרים ביותר על כך, לכן הוא נכנס בחמקנות לתוך הלב, ומתיישב שם, עד שהוא נהפך ל'כאילו' חלק מאתנו, ואין אנו מזהים אותו שזה פשוט עמלק. כי הלב שלנו באמת רוצה רק להתאחד עם ה' בשבת ולשמוח בו, אלא הוא חודר כמו חיידק קטן לתוכנו ומתחיל לתת לנו הרגשות, דמיונות, מחשבות לא טובות, והכל כאילו מאיתנו בעצמנו, עד שממילא בלי משים לב, אנחנו לא מרגישים שייכים וקשורים לאור הנפלא של השבת.
 
למה רבינו הק', כבר בילדותו היה בוכה להשי"ת שיזכה לאור השבת? זה רק מחמת שהרגיש קשור לשבת, והוא הבין שכל מה שכתוב בספרים, וכל מה שראה בבית סבו הגדול הבעש"ט במהותו של השבת, שייך אליו ממש, וממילא היה מרגיש חסרון, ומכח זה היה מתפלל ומתחנן להשי"ת שיזכה לכך, הוא הבין שבאמת האור הזה הוא שלו, ורק יש מישהו שגונב לו את זה.
 
אותו דבר לגבי כל נושא באידשקיט, עמלק מגיע ומקרר ומחליש, לא בצורה של מלחמה פנים בפנים, אלא כאילו מתוכנו. כי הוא מצליח כל כך להתערבב בנו, עד שלא תופסים שיש כאן מישהו שנלחם בנו, ורוצה באמת להשמידנו.
 
לכן ברגע שאנו מצליחים לבוא ולזהות, שכל הרגשה ומחשבה לא טובה היא רק מעמלק, בזה בעצמו כבר התחלנו לנצח. כי בזה עיקר מלחמתו שלא נזהה אותו.
 
  •  
 
וזהו עבודת ההתבודדות, לעשות הבדלה ובירור, להתבונן בתוך עצמנו, ולהבין שבעצם אנחנו מלאים שמחה, אנחנו מלאים בחשק להתפלל בכח גדול, וללמוד הרבה תורה, אנו בעצם בפנימיות לבבנו אוהבים את ה', ויראים מפניו, וכל מה שאנו רואים ומרגישים הפוך, זה בגלל שיש מישהו חיצוני, שחדר אלינו ורוצה להרוג ולהשמיד.
וכשאנו נצליח לזהות אותו, ולהבין שזה בעצם עמלק שמפריע לנו, או אז יצא מאתנו זעקה גדולה ומרה "הצילני מקליפת המן עמלק".
ובאותו רגע שבקשנו וזעקנו 'הצילני', כבר נצלנו מפניו, כי בצעקה זו בעצמה קיימו מצוות מחיית עמלק.
  •  
ובזה ידוייק יותר הלשון של "זכור את אשר עשה לך עמלק", שלכאורה התורה מצווה למחות, אז למה יש לזכור אותו תמיד, לכאורה היה עדיף לא לדבר ממנו ולשכוח מקיומו. אלא שעיקר מצוות המחייה, היא זה בעצמו שנזכור שכל הרע שלנו, עשה לנו עמלק, ואין זה שלנו באמת. וכיון שזכרנו את עמלק, ולא הנחנו לו לטשטש את המלחמה, להראות שהוא בשלום איתנו, בזה בעצמו כבר התחלנו למחות את שמו.
וזהו 'זכור את אשר עשה לך עמלק', היינו, תזכור שעמלק עשה לך את זה.
  •  
נמצא שאדרבא, הצעקה 'הצילני' היא היא הנותנת לנו הכל לשמוח בימי הפורים, כאשר אנו יודעים ומאמינים שנצחנו אותו בעצם פעולת הצעקה.
 
"כי כל זמן שאינו מייאש את עצמו, ומחזק את עצמו להתחיל בכל פעם מחדש, ועוסק עדיין במלחמה זאת שעיקר הכלי זיין הא תפילה, הוא נקרא נוצח את המלחמה. כי באמת לה' המלחמה, כי אי אפשר להאדם בעצמו לנצחו, כמו שכתוב 'מלחמה לה' בעמלק מדור דור, רק שהאדם חייב לחזק את עצמו ולעורר עצמו בכל פעם מחדש וכו' " (ליקו"ה שבת ז')
 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40