English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

זו ארצי מתוך הספר

זו ארצי!
הארץ המובטחת
רעיון הארץ המובטחת – תצפית                                                                                      ואתן-לך ארץ חמדה, נחלת צבי צבאות גוים  ירמיהו ג:יט
במהלך ההיסטוריה כולה, גרמה ארץ-ישראל ועודנה גורמת להתרגשות עמוקה מצד מבקריה, תושביה ושליטיה. התורה מתארת אותה כ"ארץ זבת חלב ודבש" (שמות ג:יז), ארץ פורייה הנותנת בשפע מפריה. חז"ל כתבו על תנובתה כי רבה (ראה כתובות קיב ע"א; סוטה לד ע"א, ועוד), וציינו כי לשאת תאנה יחידה נדרש בן-אדם אחד, בעוד התמרים כה מתוקים שנוטף דבשם בעודם תלויים על העץ. המדרש מספר שסוחרים משבט זבולון הפליגו בים כדי להביא מפירות הארץ אל חוץ-לארץ ולמכור אותם שם, ואילו הקונים כה התרשמו מהפירות, שצבאו על שערי הארץ, ואחרי שחזו ביופייה הרוחני והגשמי, אימצו לעצמם את אמונת ישראל (בראשית רבה צח:יב).
שליטים נכרים שאפו לשלוט בארץ נבחרת זו. חז"ל מספרים, שאפילו הרי הארץ המושלגים שאיש אינו דר עליהם כה נחמדו, עד שמלכים אחדים בנו את עריהם על הר חרמון כדי לבסס לכל אחד את טענתו לבעלות על חלק מן הארץ (חולין ס ע"ב; התורה, למשל, מביאה להר חרמון ארבעה שמות חלופיים)! יהושע הכניע שלושים ואחד מלכים שכל אחד מהם מלך על עיר-מדינה בארץ. מספר זה יש בו להדהים את הקורא בן-זמנינו בשל ממדיה המוגבלים של הארץ. מכאן אפשר רק ללמוד שכל מלך ומלך חפץ באחיזה בקרקע – אפילו היא קטנה ביותר (השו' רש"י, יהושע ז:כא).
מעצמות זרות המשיכו לפלוש לארץ גם אחרי כיבושה ויישובה על-ידי שבטי ישראל (בהנהגת יהושע בן-נון), גם אחרי הקמת הממלכה המאוחדת ואפילו אחרי חלוקתה של זו לממלכת ישראל הצפונית ולממלכת יהודה הדרומית. מלך מצרים פלש לארץ בשלהי מלכותו של שלמה, ובמהלך מאות השנים שהתקיימו הממלכות הנפרדות, בצפון ובדרום, ניסו מדינות שכנות להשתלט על הארץ. בסופו של דבר כבשה מעצמת-העל במזרח, אשור, את ממלכת ישראל והגלתה את תושביה, עשרת השבטים. אשור עצמה מוגרה בידי ממלכת בבל, שהחריבה את ירושלים ואת בית המקדש, הגלתה את תושבי יהודה ושמה קץ לשושלת בית דוד. תחת שלטון בבל היתה ארץ-ישראל שממה. עם בנייתו המחודשת של בית המקדש ושיקומה של העיר ירושלים תחת הקיסרות הפרסית, שבו יהודים לארץ אשר שוב שגשגה ונהייתה לארץ חשובה בכל תקופת הבית השני, כששלטו בה יוונים, יהודים ורומאים.
אחרי שדיכאה הקיסרות הרומית את המרד היהודי והחריב את בית המקדש ואת העיר ירושלים, פחתו והלכו הן יופייה והן תנובתה של הארץ (כתובות קיב ע"א). אולם, חבל הגליל שמר על רובו היהודי, שעסק בחקלאות ובתלמוד תורה, למרות הקשיים שהערים על דרכם של היהודים השלטון הביזנטי שירש את הרומאים.
במהלך תקופת הכיבוש הערבי (638 לספירה ואילך), סבלה הארץ ירידה קשה. הערבים, הצלבנים והטורקים, אשר כולם השתלטו על ארץ-ישראל, הביטו בה כאילו אינה אלא חלק של קיסרויות עולמיות גדולות יותר (בדיוק כפי שנהגו קודמיהם הבבלים, הפרסים, היוונים והרומאים העתיקים). אעפ"י שידעו להעריך את יופייה הגשמי ואת קדושתה ההיסטורית, לא התעניינו אלא במעט בהתפתחותה. אפילו הצלבנים (המאה השתים עשרה לספירה), שחצו חצי עולם כדי לכבוש את ירושלים, לא העמיקו שורשים באדמת הקודש.
שובם של יהודים רבים במאה התשע עשרה הביא עמו את התחדשות החיים החקלאיים והעירוניים, הדת, התרבות והפוליטיקה. היום שוב מתמקדים בארץ ובבעלות עליה. מהי משמעותה של התעניינות מחודשת זו בארץ-ישראל וכיצד עלינו להתייחס אליה?
תשובתנו עולה מתוך הסבר המושגים "ארץ מובטחת", "ארץ הקודש" ו"העם הנבחר". בספר זה, נדון במשמעות הקשר המעמיק והבלתי-מוסבר שבין עם ישראל לארץ ישראל, קשר שהחיה את עם ישראל במהלך תקופות של גלות ושל רדיפה וחולל את הנוכחות היהודית המחודשת. יתר-על-כן, נציג את תולדות ארץ-ישראל כשהן מבוססות על מחשבת חז"ל ועמודי התווך של החסידות. ההסבר יאיר על נושאי העבר וההווה הקשורים לעם ישראל ולארצו. נציע לבעיות אלה פתרונות לא-פוליטיים. אולם כדי לעשות זאת, עלינו, כמובן, להתחיל בהתחלה.
מעשה הבריאה והארץ המובטחת
רעיון הארץ המובטחת עולה מזמן בריאת העולם. סיפור מעשה הבריאה כפי שהוא מובא בתורה, בספר בראשית, מחבר בין הבריאה לארץ: בראשית ברא א-להים את השמים ואת הארץ (בראשית א:א) מה טעם פתח בבראשית?…שאם יאמרו אומות העולם לישראל: "לסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים", הם אומרים להם, כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה, ונתנה לאשר ישר בעיניו; ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו (עפ"י רש"י, שם).
התורה פותחת בהצהרה פומבית, שה' ברא את העולם, השייך לו. ההצהרה זו פירושה שהוא נתן את ארץ-ישראל לעם ישראל. שואל ר' נתן: "ואם אשיב כך, יקבלו את הדברים וישימו קץ להתנגדותם וסכסוכיהם?" במונחים בני זמננו, נעלה על הדעת שבישיבת העצרת הכללית של ארגון האומות המאוחדות, גם מנהיג ערביי ארץ-ישראל ותובע בפומבי את הארץ, שהוא מכנה אותה "פלשתין", וטוען שהיא שלו. כל שגרירי המדינות הערביות והמוסלמיות ורבים נוספים מגבים אותו. שגריר ישראל באו"ם, נציג העם היהודי, משיב: "נכבדי וידידי, לפי התורה ייתכן שפעם הארץ היתה שלכם, אולם הקב"ה ברא את העולם, והוא שלו. הוא לקח את הארץ מכם ונתן אותה לנו. ואם אינכם מאמינים, קרא את דבריו של רש"י!" האם תוכל להעלות על דעתך את התגובה על נאום קצרצר זה? קשה לשער שהעצרת הכללית תציית ותקבל נימוק כזה! "לכן," שואל ר' נתן, "מה רש"י מנסה לומר לנו?" .הוא הסביר, שרש"י פונה בעצם ליהודים – ולא לנכרים. הרי בזכות אמונתנו בנימוק זה אנו יכולים לטעון לבעלות על הארץ. על מתקפות מילוליות ופיזיות המכוונות נגד יהודים אפשר להגיב רק על-ידי אמונתנו בבורא עולם. עלינו להשיב לקמים עלינו, שאנו מאמינים, שה' ברא את העולם ושהוא שייך לו. אם אמונתנו בה' איתנה היא, אזי אמונתנו די בה לשכנע את אומות העולם שטענת הבעלות שלנו אמיתית. ממילא יקבלו בסופו של דבר את ההנחה שה' ברא את העולם ושנתן לנו את ארץ-ישראל (ליקוטי הלכות, שומר שכר ד:א).
מכאן מציע ר' נתן, שיסוד כל הקשור לארץ הקודש תלוי באמונתנו, שהיא המניחה את היסוד לזכויותינו על הארץ המובטחת. אם מאמינים שברא ה' את הכל ושהכל נתון בידיו, אזי יש לנו הזכות על ארץ ישראל שהובטחה לנו על-ידו. התורה היא המעניקה לנו את הזכות על הארץ, שהרי היא רישום הבטחתו של הקב"ה שהארץ אמנם שייכת לנו. על-ידי קבלת התורה כפי שניתנה על-ידי ה', אנו מקבלים גם את קביעותיה בדבר זכויותינו הבלתי-מעורערות על הארץ… אולם, אם נתרפה באמונתנו, הרפיון הוא החותר תחת טענת הבעלות שלנו עליה. כל אדם (ובכלל זה יהודים) הלוקה באמונתו עלול לערער את החזקתנו בארץ ולתמוך בטענת הפלשתינים. על-כן, הצעד הראשון בהבטחת אחיזתנו בארץ הוא לחזק את אמונתנו בה'.
עלינו להאמין גם שהכל שלו הוא, שהוא רשאי להחליט לנהוג כרצונו, ושרצונו הוא שיחזיק את העם היהודי בארץ. כיוון שווידאנו על-ידי אמונתנו, שהעולם של הקב"ה הוא ושארץ ישראל שלנו היא עפ"י גזרת עליון, מתאפשר להבין את הקשר המורכב בין הבריאה, הייחוד של ארץ ישראל ומושג הארץ המובטחת. אכן, לימדונו רבותינו שקצהו של סלע בלט מרצפת קודש הקודשים לפני הארון בבית המקדש שבירושלים. אבן זו נודעה בשם "אבן השתייה", כיון שעליה הושת – נוסד – העולם כולו. תחילה ברא הקב"ה אבן זאת, וממנה נברא שאר כל העולם – "הושת" (יומא נג ע"ב). על-כן, ארץ הקודש מהווה את סלע האם אשר ממנו נבראו כל שאר הארצות. ידיעה זו נחוצה לנו לשם הבנת מושג הארץ המובטחת.
 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40