English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

התיקון הכללי

בס"ד

 

תיקון הכללי הינם עשרה מזמורים מספר תהלים שייסד דוד מלך ישראל ע"ה.

 

מדוע נקראים מזמורים אלו "תיקון הכללי"?

 

רבי נחמן אמר "אם אתה מאמין שיכולין לקלקל תאמין שיכולין לתקן", תיקון פירושו משהו התקלקל וצריכים לתקן אותו. באמירת עשרה מזמורים אלו, גילה רבי נחמן, ניתן לתקן באופן כולל ויסודי את מה שהאדם קלקל, ולכן הם נקראים "תיקון הכללי".

 

האדם נזר הבריאה, בכוחו לתקן ולרומם את הבריאה או חלילה להיפך לקלקל ולפגום בתוכנית הרוחנית של הבריאה. כל מעשה טוב שהאדם עושה הוא מתקן ולהיפך, חלילה, בכל מעשה רע מקלקל. לפי התורה ובפרט לאור דברי הזוהר, כאשר האדם חוטא, נגרם נזק עצום לבריאה, המונע מהשפע לרדת לעולם, למרות שאיננו רואים את התוצאה בעיניים גשמיות, אנו מאמינים כי מעשים רעים מעכבים את ירידת השפע, ויתירה מכך מעוררים קטרוגים המערערים על השפע האלוקי שהשם משפיע לברואיו.

 

אולם אם בכל מעשה טוב כך, על אחת כמה וכמה בנושא המהותי ביותר, שהוא שמירת הברית. מכיוון שהיא מסמלת את הקשר שבינינו לבורא יותר מכל דבר אחר. ידוע שהמילה "ברית" בגימטריא (ערכה המספרי) הינו 612 ויחד עם המילה 'ברית' עצמה הינו 613 כמנין (תרי"ג) המצוות. שמירת הברית, אין הכוונה רק על קיום מצוות המילה, שכרת השם עם אברהם אבינו, אלא גם על המשך וקיום הברית, זאת אומרת, המשך קיום הקשר והצהרה של מחויבות לבורא לשמור את הברית, וזה כולל שמירה על קדושת וטהרת הברית.

 

ישנם רמות רבות של קדושת הברית, אולם ישנה רמה בסיסית אותה התורה מצווה, לא לפגום בעצם הברית, לא לחטוא. זה כולל הן שמירה ביחס לחיי אישות והן שמירה בינו לבין עצמו. למעשה, הברית כוללת מעבר להימנעות מעשיית דברים שליליים, גם טהרת המחשבה. להימנע מלחשוב ולהרהר בדברים שיש בהם פגם מוסרי בברית. להיפך, האדם מצווה לקדש את מוחו ולהופכו למֵעֵין "משכן" של קדושה שבו תשרה חכמת ה' על האדם ומודעותו הרוחנית תגדל מיום ליום.

 

אולם הבורא ידע כי טבע האדם לחטוא, והבורא חפץ תמיד בכל מצב שהאדם ישוב מדרכיו הרעים, גם אם פגם וקלקל הרבה. לכן השם ברא את דרך התשובה, והבורא עצמו חותר חתירה לכל נברא שישוב אליו. כלומר, הבורא פועל בתכנית אלוקית להביא לכך שכל אדם יהיה לו הרהורי תשובה. תשובה אמיתית היא כאשר האדם נקלע שוב לאותו מצב שבו הוא היה בעבר' ובפעם הזאת בניגוד לעבר, הוא מפנה עורף למחשבות הרעות שמציפות אותו, זוהי תשובה אמתית! הבורא מביא בכוונה את האדם למקומות אלו על מנת לספק לו הזדמנות לתקן שוב ושוב.

 

כאשר האדם שב בתשובה הוא מתקרב שוב אל הבורא, אך מה עם הקלקולים שהוא עשה בתקופה שבה הוא חטא, איך הוא יכול לתקן אותם, יתירה מכך, לכל חטא יש תשובה מכוונת, אך ההשלכות של פגם הברית הינם מרחיקות לכת, ומגיעים למקומות שקשה לאדם לתקן אותם? כאן גילה רבי נחמן את התיקון הכללי והסביר: כי עשרה מזמורי תהלים אלו כלולים מעשרה מיני נגינה שבהם יסד דוד המלך את ספר התהלים, עשרה מיני נגינה אלו מכוונים בשורשם כנגד הכוח המשחית הנברא מחטא פגם הברית, ובכוח אמירתם ניתן להביא תיקון לכל המקומות שהאדם פגם וקלקל.

 

רבי נחמן התבטא שלרוב חשיבות העניין, עסקו צדיקים בכל הדורות למצוא תיקון הולם לכל החטאים והפגמים והקלקולים שבמעשי וחטאי האדם, "מאז ימי בראשית, גילה רבי נחמן, עסקו צדיקים בכל הדורות למצוא תיקון הולם לעבירה חמורה זו, הקב"ה היטיב עמי ואיפשר לי לגלות לעולם את התיקון הנפלא הזה". לאחר שרבי נחמן גילה את התיקון הכללי הוא הורה: צאו וגלו לעולם את ה"תיקון הכללי".

 

מתי ראוי לומר את התיקון הכללי?

מעלת ה"תיקון הכללי" גבוהה מאוד מאחר והם עשרה מזמורים הכלולים מעשרה לשונות של נגינה שעליהם ייסד דוד המלך ע"ה את ספר תהילים, וראוי ומתאים לאומרם בכל עת. אך התיקון הכללי במקורו הוא תיקון נפלא לחטא המכונה בלשון התורה "מקרה לילה", (חטא הוצאת זרע לבטלה חלילה) בשוגג, גם חטא בשוגג, בלא מודע, נבראים מכך משחיתים ומחבלים חמורים ח"ו. אמירת עשרה מזמורי תהלים אלו מכוונים במיוחד כנגד כוחם של המשחיתים וכוחם רב לתקן את חטא האדם ולהגן מפני המזיקים הנבראים מן החטא. רבי נחמן אמר, כי לאחר שהאדם אמר את העשרה מזמורים הנקראים "תיקון הכללי", אין לו לחשוש יותר, כי בוודאי תוקן על ידי האמירה.

 

אמנם, חשוב להבהיר כי ה"תיקון הכללי" נועד לתקן חטא בשוגג. הזוהר הקדוש מלמד שעל הוצאת זרע לבטלה במזיד, במודע ובמכוון, חלילה וחס, אין אפשרות לשוב בתשובה (זוהר, ח"א: קפח א). אולם, רבי נחמן הבהיר כי אין להבין את דברי הזוהר כפשוטם ובוודאי אין שערי תשובה ננעלים לעולם בפני כל אדם, וכל אדם יכול לשוב בתשובה על כל חטא שחטא, גם על עבירה חמורה זו. בקשר לדברי הזוהר אמר רבי נחמן: "אין אדם מבין פירוש נכון בדברי הזוהר אלו חוץ ממני". בציינו את דברי רבי נחמן האמורים, מביא רבי נתן תלמידו הסבר נפלא, "בתשובה רגילה אין אפשרות לתקן את החטא, ואדם נדרש לתשובה עילאית – מיוחדת. כלומר עליו להתמודד עם תחושה כאילו משדרים לו משמים שאין תשובה לחטא שלו, ועליו לחתור ולעשות מאמץ גדול לשוב בכל זאת". כאשר האדם שב בתשובה באופן זה, הוא וודאי יזכה לתקן את החטא.

 

תיקון הכללי בציונו של רבי נחמן

 

לאחר שרבי נחמן גילה את התיקון הכללי, הוא הבטיח הבטחה לכל מי שיאמר את ה"תיקון הכללי" על קברו וייתן פרוטה לצדקה לטובת נשמתו. ובלשונו (תרגום חופשי): גם כאשר ימלאו ימי, אפעל בעולם הבא למען כל מי שיבוא אלי ויפקוד את קברי (הנמצא בעיירה אומן שבמדינת אוקראינה), וייתן פרוטה לצדקה עבור טובת נשמתי ויאמר עשרה מזמורים אלו הנקראים תיקון הכללי" אזי אפעל לאורך ולרוחב לעשות לנשמתו טובה נצחית, בפאות שלו אמשוך אותו ואוציא אותו מהגיהינום.

 

עוד על התיקון הכללי ניתן לקרוא כאן

לרכישת ספרון תקון הכללי עם באור>>


 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40