English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

הרקע לנסיעה לאומן

מעט היסטוריה

אנו צופים לאחרונה במאורעות מופלאים. "ההיסטוריה" התעוררה לפתע לחיים, ואיננה עוד סגורה בספרי-לימוד ובספרי-היסטוריה מאובקים. הדרמה ממשיכה להתפתח לפני עינינו המשתוממות במזרח אירופה ובמה שהיה פעם ברית המועצות. העיתונים מלאו תמונות של הפלת פסלי-ענק זה אחר זה על-ידי המון ששבע מרורים די והותר. קשה להדביק את קצב המאורעות המסחרר, מאורעות העושים ספרים, מפות ואפילו עתונים למיושנים עוד קודם הדפסתם. באומן  נקודה זעירה על פני המפה  נסדק שער ונפתח.
עפ"י התפתחותם הרגילה של ענינים, היתה תנועת חסידות ברסלב צריכה להעלם זמן קצר לאחר פטירתו של רבי נחמן. הרי הוא לא הותיר אחריו "יורש" רשמי. במרבית החצרות החסידיות, כאשר נפטר הרבי, נבחר רבי חדש לרשת את מקומו  לעתים קרובות, בנו או קרוב משפחה אחר. לרבי נחמן היו שני בנים, אך שניהם מתו בילדותם. לדעתם של חסידי רבי נחמן, לא היה מועמד אחר לתפקיד הרבי שהיה בעל רמה בולטת כמו זו של רבם המנוח. אפשר היה לצפות שחסידי הרבי היו במשך הזמן נפרדים זה מזה וממשיכים כל אחד בדרכו הנפרדת.
התפתחות זאת בהחלט יכלה להתרחש, אילולא פועלו של ר' נתן, שהיה בן שלושים בלבד בעת פטירתו של רבי נחמן. אחרי שנקבר הרבי בסוכות של שנת 1810, כל החסידים שהיו עמו נסעו חזרה הביתה כדי להתמודד עם מחשבותיהם הפרטיות עם בוא החורף האוקראיני הקשה. אעפ"י שלא הוא היה הבכיר מבין חסידי הרבי, ר' נתן היה המקורב ביותר אליו בימי חייו, וכמובן זועזע על-ידי פטירתו המוקדמת. הוא לא היה מוכן להשלים עם כך שזהו סוף הסיפור. עם חלוף השבועות, הוא חזר ושנה כל מיני הצהרות שהרבי הצהיר במשך השנים, במיוחד בקשר לכוח שבביקור בציון קברו. תוך חודשים אחדים, כאשר שכבת שלג עבה עדיין כיסתה את פני האדמה, שכר ר' נתן עגלה ונסע מכפר לכפר, תוך שהוא אוסף את כל מי שהיה בין חסידיו של רבי נחמן לקראת עלייתם הראשונה לרגל לאומן כדי להתפלל ליד ציונו של הרבי בראש חודש שבט (ינואר) 1811.
כאשר חלה רבי נחמן בתחילה, הוא אמר לחסידיו שאם ימשיכו ללכת בדרכיו ויתאמצו לפתח ולטהר את עצמם, אפילו אנשים שלא הכירוהו בחייו יצטרפו אליהם, והם בתורם יעשו חסידים נוספים "כי השגתי ועוד אשיג." בשנים שלאחר פטירתו, החלה הבטחתו של הרבי להתגשם. לכל חסידיו המובילים היו כבר תלמידים רבים משלהם, וכך החלה תנועת ברסלב להתרחב. בזכות כוח המשיכה של ציונו של הרבי, טבעי היה שהעיר אומן תהיה יותר ויותר למוקד. הוא היה הדין במיוחד אחרי שנת 1866, כאשר תלמידו הראשי של ר' נתן, ר' נחמן מטולטשין עבר לגור שם. קהילת ברסלב באומן נהיתה למרכז תוסס של רוחניות ועבודת ה'. יהודים מחפשים נהגו לנסוע לאומן מכל רחבי אוקראינה, מרוסיה הלבנה, מליטא ואפילו מפולין הרחוקה לבקש שם את תורת החיים של רבי נחמן.
ואז ירדה החשכה. המהפכה הרוסית של 1917 הקשתה עוד ועוד על הנסיונות להגיע לאומן. בשנת 1919 גלים-גלים של חיילים שטפו את העיר וחוללו סדרת פוגרומים שמאות יהודים קיפחו בהם את חייהם. המשטר הסובייטי החדש עשה כל מאמץ לדכא את חיי הדת היהודיים, ובשנת 1937, אחרי שנים של רדיפות, סגרו סוף-סוף השלטונות את בית-הכנסת של ברסלב באומן, והפכו אותו למפעל לעיבוד מתכות. כאשר צעדו הנאצים אל תוך אומן בשנת 1941, הם הגלו את כל הקהילה היהודית, אחרי שרצחו כ17,000-. הם טרחו גם להזיק כמה שאפשר לבית העלמין, בניסיון למחות כל זכר ליהודים, חיים או מתים. אחרי המלחמה, הודיעו הסובייטים שכיון שנהרס בית-הקברות יוקדש כל השטח לפיתוח: ייבנו בו יחידות דיור.
בכך היה צריך הקץ להקיץ, אך לא כך קרה. תחת משטרו של סטאלין לא היית מעז להגיש ערעור כדי להציל בית-קברות יהודי, אלא אם כן מוכן היית להשליך את חייך מנגד. ובכל זאת, בהרס שנותר אחר מעשי החילול הנאציים, הצליח ר' זבל לוברסקי לאתר שרידים של שני עמודים שעמדו בראש הקבר ולמרגלותיו כדי לתמוך במעקה. חלקת הקרקע שכללה את קברו של הרבי נרכשה על-ידי חסיד ברסלב, ר' דניאל, שגר היה. כיון שהצליחו לאתר את מקומו המדויק של הקבר, תוכנן הבית כך שחומתו החיצונית תעמוד לידו, וכך נוצרה, בדרך שלא עוררה כל תשומת-לב, הגנה לקבר בתוך חצרו הפרטית של הבית. אחרי שעלה ר' דניאל לישראל, נפל הבית לידיו של זוג לא-יהודי שגר שם עד 1997, כאשר נרכש הנכס על-ידי הוועד.
 גלי ההרס מתקופת הבולשביקים ומהכיבוש הנאצי וההחמרות של עידן סטאלין כפו על שרידי חסידות ברסלב באוקראינה לרדת למחתרת. ביקוריהם בקברו של הרבי נעשו בהכרח בהחבא. אולם, בינתיים, אותם חסידים שהגרו הקימו מרכזי ברסלב חדשים בישראל ובארה"ב, ואלה התרחבו במהירות. אד לשנות הששים של המאה העשרים, כל גישה לאומן נאסרה על יהודים מחוץ לרוסיה, אך איסור זה לא היה בכוחו למנוע אנשים מתלמודם ובהתנהגות על-פי משנתו של רבי נחמן, ואף משמיעה מהוריהם על משמעותה הסמלית של אומן.
הסדק הקטן הראשון ב"מסך הברזל" נבקע בקיץ 1963, כאשר ר' גדליה פליר, תלמידו של הרב צבי אריה רוזנפלד המנוח, נפגש עם ר' מיכל דורפמן במוסקבה, וסיפר לו על רצונו להגיע לאומן, משימה בלתי-אפשרית באותם הימים. ר' מיכל הסכים לפגוש אותו בקייב וללוותו לאומן. אילו נתפסו, היו מוגלים מיד לסיביר, אך המסע התבצע, ובכך נפתחה דלת לאומן לראשונה זה שלושים שנה ויותר.
בחורף הבא נסעה לאומן קבוצה בת אחד עשר אנשים מארה"ב בהנהגתו של הרב צבי אריה רוזנפלד. נסיעות נוספות נערכו, אך בשל המתקנים הצבאיים שהיו בסביבה, הגבילו הסובייטים את המבקרים בכל דרך אפשרית. היה צורך לנסוע כל הדרך עד קייב רק כדי להגיש בקשה לקבלת הוויזה הנדרשת לבקר באומן, ולעתים קרובות מאד סרבו להנפיק אותן. אפילו כאשר זכית וקיבלת ויזה, אסור היה לבקר באומן ללא ליווי, ואסור בוודאי היה ללון בעיר.
אמר פעם ר' נתן: "אפילו נסללה הדרך לאומן בסכינים הייתי זוחל שמה רק כדי להיות ליד ציונו של רבי נחמן". לחסידי ברסלב המסורים ביותר, היה הביקור אצל ציונו של רבי נחמן חלום חייהם. אנשים הפעילו מעשי ערמה מכל הסוגים כדי לעקוף את העקשנות הסובייטית, ולפעמים סיכנו את חייהם בכך שנסעו לאומן אפילו ללא ויזה. אחד העקרונות הראשיים של משנת ברסלב הוא שהמכשולים העומדים בדרך למטרה קדושה כלשהי מוצבים שם אך ורק להגביר את שאיפתו ואת החלטתו של האדם להגיע ליעדו. כמה תפילות נאמרו במאמץ להגיע לאומן! והתפילות אמנם נענו. בדרך זו או זו, היה תמיד קילוח מתמיד של אורחים בקבר. בשום מקום לא ניתן היה להבחין בכך מאשר בשאיפתם של חסידי ברסלב להיות לצד הרבי ב"קיבוץ" (האסיפה) של ראש השנה.
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40