English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

הרה''ח חייקל זצ''ל

רבי חייקל

רבי חייקל- היה חזן ומשורר אצל רבנו, היה לו קול נפלא, גם הרבה ללוות את רבנו הרבה במסעותיו, כמה סיפורים מהמסתוריים ביותר של רבי נחמן קשורים עם רבי חייקל. בהיותו בן בית ומקורב מאוד אצל רבנו, היה שואל שאלות שאחרים לא ההינו לשאול, בעקבות כך ידועים פרטים רבים על נפלאותיו וסתריו של רבנו. (הדברים מובאים בספר כוכבי אור).


מידע נוסף:
רבי חייקל, החזן המיוחד של רבינו הקדוש, זכה לשמשו בתחילת מנהיגותו, וחזה בעבודותיו הנוראות והנסתרות. רק הוא ידע שרבינו מסגף עצמו, צם משבת לשבת וכדומה. אשר על כן היה לו עוז רוח לדבר עם רבינו הקדוש בקירבה יתירה; הוא היה מספר לרבינו מהמתרחש בעולם, ומדי פעם היה מעיז לשאול שאלות או לבקש משאלות גדולות. לרבי חייקל היתה משאלה מעניינת אותה ביקש מאתו. הוא, שהיה עד לתיקוני הנשמות שערך רבינו, רצה לראות במו עיניו נשמת אדם מת שמגיע אל רבינו לשם תיקון – – – כאשר ביטא את משאלתו לפני רבינו, דחה אותו ונימוקו עמו: "אתה תפחד!!!" כלומר, רבי חייקל לא יהיה מסוגל לעמוד בפחד שיפול עליו כאשר יראה את נשמת המת, והדבר מסוכן עבורו. לא התייאש רבי חייקל ופנה שוב אל רבינו בבקשה שיראה לו נשמת מת; "אינני כה טיפש שאתיירא מאדם מת" טען. אך רבינו חזר על תשובתו הראשונה. כך חזר הדבר ונשנה שלש פעמים, עד שרבינו נענה לו והראה לו בפועל נשמה של נפטר אחד... וכפי שרבינו צפה - רבי חייקל לא היה מסוגל לעמוד בכך; חלחלה נוראה תקפה אותו, עד שהיה חשש לבריאותו. רבינו ביקש להרגיעו, פנה אליו בדברים רכים: "האם חכם כמוך אפשר להטעות בדמיון?!" כאומר, כל המחזה היה דמיון בעלמא ואל לו להיבהל. ההרגעה פעלה את פעולתה ועד מהרה שב רבי חייקל לעשתונותיו. 
עברה תקופה, הגיע חודש כסלו, ורבי חייקל שוב מבקש מרבינו שיראה לו מת "באמת". לאור נסיון העבר, הפעם הבקשה כללה משאלה נוספת: שהוא לא יפחד מראיית הנפטר. רבינו נענה לבקשתו והבטיח לו שבהזדמנות קרובה הוא יזכה לכך. ההזדמנות לא איחרה לבוא, ואגב אורחא השאיר לנו ללמוד מסיפור זה פרט חשוב לדורות. מוצאי שבת חנוכה, תלמידי רבינו נוטלים ידיהם לסעודת מלוה מלכה הנערכת בבית הכנסת. הלבבות עדיין נפעמים מקדושת השבת בצל רבם ומאורם. חפצים הם להמשיך את הקדושה לימות החול. כמנהגם, שולחים הם את אחד מהתלמידים שיסור לביתו של האופה המקומי; בכל שבוע הרי נשארות אצלו מספר חלות שאותן לא הצליח למכור בערב שבת. היו אלו חלות שבורות או אפויות חלקית, והלקוחות לא חפצו בהן. בכל מוצאי שבת העניק אותן האופה לחסידי ברסלב, תמורת סכום סמלי בלבד. אך הפעם התלמיד חזר בידיים ריקות, ובפיו בשורה רעה: האופה שבק חיים לכל חי. אין חלות ואין מאפיה, ובוודאי שלא נשארו שום שיריים. התלמידים נאלצו אפוא משבוע זה ואילך, לחפש מקור חילופי לחלות עבור סעודת מלוה מלכה. בעיצומם של ימי החנוכה, יושב רבי חייקל אצל רבינו, ואינו מאמין שאכן החלום סוף סוף מתממש ועיניו רואות את אשר רואות: מול רבינו עומדת נשמת האופה שנפטר זה עתה. האופה נופל אפיים ארצה כשהוא מתחנן לפני רבינו הקדוש שיעסוק בתיקון נשמתו – – – האופה, שכנראה נזקק לעורר רחמים אצל רבינו ולהזכיר זכויות שיעמדו לו בשעה זו, מספר לרבינו שזכה להיטיב עם חסידיו, כאשר מכר להם חלות למלוה מלכה בסכום זעום – ואי לכך הוא מצפה ומתחנן שרבינו יתקן את נשמתו. רבי חייקל עומד ומשתומם, והנה רבינו פותח את פיו ועונה לאופה: "היות וזכית לעשות טובה לחסידים המקורבים אלי – אעסוק בתיקונך". הפעם אכן לא תקפו את רבי חייקל מחשבות של פחד, שהרי זאת פעל רבינו בעבורו, והוא נצר בליבו את אשר ראה. לימים, כאשר שמעו החסידים מרבי חייקל את הסיפור, שאבו מכך לימוד עצום, שהפך לאבן יסוד של עשייה למען אנשי הצדיק. שכן, חשבון פשוט צריך ללוות את כל העוסק בצרכי אנשיו של הצדיק: אם בגלל חלות שנמכרו בזול, זכה האופה לתיקון – כל שכן אלו שזוכים לעזור לאנשי הצדיק עזרה של ממש!

המידע באדיבות הרב דוד דגן
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40