English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

הדור השלישי

השושלת ממשיכה!
דור שלישי


תלמידי ר' נתן
ר' נחמן חזן מטולטשין (1884-1814). סבו של ר' נחמן היה חסיד של רבי נחמן. הוא נולד זמן קצר אחרי פטירת הרבי, ונקרא על שמו. לאחר שהתייתם בגיל צעיר מאוד, הוא גדל בבית דודו, שם פגש את ר' נתן בעת עלייתו של זה לרגל לארץ הקודש בשנת 1822 (ראה פרק 27). ר' נתן עצמו כה הרשים אותו שנחמן הצעיר החליט לדבוק בו. ואכן הוא נהיה לחסידו הקרוב ביותר של ר' נתן, ובסופו של דבר – למנהיג תנועת ברסלב. ר' נחמן היה החזן לתפילת מוסף בקיבוץ ברסלב באומן בראש השנה, ומכאן שם משפחתו "חזן". הוא התפלל בכוונה כזאת שהנאספים חשו שהוא "מרחף באוויר" בעת התפילה. להטו הגדול היה מקביל רק לצניעותו. למרות העובדה שהנהיג באותו הזמן את חסידות ברסלב, ר' נחמן לא חש שלא מכבודו לשרת אחרים. מיד אחרי גמר התפילה בבוקר, הוא היה נוטל את הדליים לשאוב מים לבית הכנסת. מאוחר יותר כאשר נשאל ר' נתן מי ינהיג את העדה לאחר פטירתו, הוא ציין עובדה זו "מי שנשא לי את הדליים של מים", בכדי לבטא את רצונו 
שיהיה זה ר' נחמן מטולטשין.
ר' נחמן פרסם את הכרך הראשון של "ליקוטי הלכות" לר' נתן עוד בחייו של המחבר. מאוחר יותר, ערך ופרסם את שבעת הכרכים הנותרים. למשך 18 שנה גר בטולטשין. אחרי פטירת ר' נתן, הוא עבר לברסלב כדי להמשיך את עבודתו שם. אחרי שמונה עשרה שנה בברסלב, עבר ר' נחמן לאומן, שם חי עוד שמונה עשרה שנה, כשהוא מכהן כשמש בבית הכנסת של ברסלב במקום. שינוי אחרון זה הביא את מוקד חסידות ברסלב לעבור אף היא לאומן. בנו של ר' נחמן היה ר' אברהם חזן.

רבי אברהם בער בן רבי יוסקה (נפטר בשנות ה1860). נכדו של רבי נחמן מבתו, אדל. רבי אברהם בער נשא לאשה אתמרים רייצה, בתו של משה חינקעס, אך התגרש ממנה בתחילת שנות הדיכוי.(ראה להלן) מאוחר יותר נשא לאשה את בתו של רבי בער, אחד מחסידיו הראשונים של רבי נחמן מטשערין. רבי בער היה עשיר מאוד, ורבי אברהם בער נקלט לתוך העסק המשפחתי ורווח לו עוד יותר. (קהילת ברסלב משלוש הערים טשעהרין-קרמנטשוג-מדוודיבקע היתה אמידה למדי ומבוססת היטב והרבתה לתמוך בפרויקטים שאותם יזם ר' נתן.) רבי אברהם בער נודע בשל אדיקותו הרבה ומעשי הצדקה הרבים שעשה. ר' אברהם בער ור' נחמן רבה של טשעהרין עמדו מאחורי היוזמה להעמיד את ר' אברהם שטרנהרץ כשליח ציבור בימים הנוראים.

ר' אפרים בר' נפתלי ויינברג (1800?1883-). בנו של ר' נפתלי (ראה לעיל). למרות שר' נפתלי עצמו היה בין החסידים הקרובים ביותר של ר' נחמן והיו לו חסידים משלו, בכל זאת שלח את ר' אפרים ללמוד חסידות ברסלב מר' נתן, שנהיה מחסידיו הקרובים. ר' אפרים שהה במחיצתו של ר' נתן זמן רב, ואחר-כך חיבר שני ספרים שדמו לספרי רבו. האחד נקרא "ליקוטי אבן" והולך בעקבות סגנון הספר "ליקוטי הלכות" בכך שהוא מסביר את ספרי הפוסקים לאור משנתו של רבי נחמן. הספר השני שחיבר נקרא "תפילות הבוקר", ספר תפילות המבוסס על תורתו של ר' נתן. ר' אפרים היה איש צנוע מאוד והוציא את שני ספריו בעילום שמו. ר' אפרים עבר לגור בקרמנטשוג, שם היה לסוחר תכשיטים מצליח ונהיה נאמן עוד יותר לה'. הרבה להתבודד ולהזיל דמעות בדוכניו בירידי תכשיטים שנערכו בערים שונות. הוא היה אמיד, ותמך כספית בפרויקטים של ר' נתן וסייע בידו כל אימת שנזדמן לאזור קרמנטשוג. ר' אפרים היה ידיד קרוב של בנו של ר' נתן, ר' יצחק (ראה לעיל), ושניהם הוערכו על-ידי ר' נתן.

ר' משה (ברסלבר) לוברסקי. אל ר' נתן פנתה לפנים אשה במצוקה שהתחננה בפניו שיברך אותה בילדים. שני בניה, ר' משה ור' זאב (זנוויל) לוברסקי, היו פרייה של ברכתו של ר' נתן. ה' משה היה מחסידיו הנלהבים ביותר של ר' נתן ודמות מובילה בברסלב אחרי ר' נתן. האמון שרחש ר' משה לר' נתן לא יתואר. פעם נשדד. במקום לחפש אחר הגנב, נכנס ר' משה לבית המדרש, נטל את "ליקוטי הלכות" של ר' נתן, ועיין בכתוב שם על גניבה. זמן קצר לאחר מכן, הושב לו רכושו. אחרי נישואיו, עבר ר' משה לטשעהרין, שם היה משוחח מדי יום עם ר' אברהם בער (ראה לעיל), נכדו של רבי נחמן וחסיד של ר' נתן, על משנתו של הרבי ור' נתן. באחת הפעמים שר' משה הגיע כהרגלו לשוחח עם ר' אברהם בער לא מצאו וחשב לסוב על עקבותיו. היה שם חותנו של ר' אברהם בער, ר' דוב (בער), שהיה מחסידיו של רבי נחמן, ביקש ר' דוב (בער) מר' משה: דבר עמי. ר' משה עמד ביראת כבוד ואמר: "מה אני יכול לומר לך על עבודת ה'? הרי אתה הכרת את הרבי עצמו!" השיב ר' בער: "האמן לי! מה שלמדת אתה מרבי נתן על רבנו, הוא יותר ממה שאני יודע על רבנו מהיכרותי עם רבנו עצמו.!"


רבי נחמן ב"ר צבי אריה גולדשטיין מטשעהרין תקפ"ה – תרנ"ד (1894-1825) 
הוא גדל בברסלב אצל אביו הגדול ר' צבי אריה שהיה בנו של ר' אהרן תלמידו של רבנו ורב בברסלב. לאחר פטירתו של אביו רבי צבי אריה כיהן רבי חיים כרב בברסלב, ואילו רבי נחמן נתמנה לכהן כרב בטשערין עוד לפני שנתו העשרים, ר' נחמן היה מכונה בפי כל בחיבה "דער טשערינער רב" (הרב מטשעהרין").
היה תלמיד חכם מופלג בעודו נער, בתחילת דרכו לא היה מקורב כל כך למוהרנ"ת, עד שפעם קרא לו מוהרנ"ת ואמר לו: "דע לך שבהחלט יתכן שרבנו השתמש עם זכות אבותיו להביא את סבך לכהן בברסלב - רק למענך"!
לאחר פטירתו של מוהרנ"ת, התחרט על שלא שאב ממנו מספיק, והשקיע עצמו בכתבי מוהרנ"ת, הוא ערך ליקוט הנקרא ליקוטי עצות המשולש המבוסס על ספרו של מוהרנ"ת "ליקוטי עצות" וספרו "ליקוטי הלכות". הרב מטשעהרין היה הראשון שהחל בכתיבת פירושים על תורות רבנו,ובכך תרם לפתוח אפיקים נרחבים גם בפני אנשים מן השורה. היה בקי נפלא וחיבר כעשרים חיבורים, חלק מתוכם ראו חסידי ברסלב רק בכתב יד טרם אבדו. חיבוריו הנותרים החשובים ביותר כוללים את החיבור על ליקוטי מוהר"ן, לחיבור זה קרא "פרפראות לחכמה" ; רמזי המעשיות על סיפורי מעשיות של רבנו, ומראה מקומות על ספר המידות. לא ניתן שלא להתפעל מגאונותו העצומה בתורה העולה מספריו. הוא גם ליקט את "לשון חסידים" ו"דרך חסידים"; תורות תלמידי הבעש"ט ותורות תלמידי המגיד ערוכים לפי נושאים על סדר הא"ב. מקובל כי את שני הספרים האחרונים ערך כתוצאה מרדיפות והשמצות חסרי שחר על חסידי ברסלב, בחיבורו הוא מצטט את גדולי תלמידי הבעש"ט וגדולי תלמידי המגיד המתייחסים לאותם נושאים שרבנו מתייחס אליהם וניתן לראות את הדמיון הרב שבין דברי תורותיהם לדברי תורות רבנו. כמו כן ליקט תורות על הזוהר (על דרך של לשון חסידים) אך כתב היד אבד.
מלבד גאונותו המופלאה גם נודע כמתמיד עצום. נוהג היה ללמוד פעמים רבות במשך כל הלילה. בהיותו רבה של טשעהרין, הזמינו אותו תמיד אנשי המקום לחתונות, אולם בדרך כלל לא הופיע והיה מנצל את אותו הלילה ללימוד תורה, פעם אחת החליט משמשו לא להעביר לו הזמנה לחתונה בידעו שבכל מקרה הרב לא הולך לחתונות, כשנודע לו הדבר, הקפיד הרב מאוד על משמשו וכך אמר לו: "כל פעם שיש חתונה בעיר ואני לא הולך, אני לומד כל הלילה, זאת מכיוון שאם הייתי הולך לחתונה, בלאו הכי לא הייתי ישן כל הלילה, עכשיו שלא נתת לי את ההזמנה מנעת ממני לילה שלם של לימוד!” 
לאחר שחיבר את ספרו "יקרא דשבתא" העוסק בקדושת השבת לאור התורות בליקוטי מוהר"ן אמר הרב מטשעהרין שהוא כבר לא מסוגל לישון בשבת. כי הרי נאמר "ושמרו בני ישראל את השבת" ושומר שישן מועל בתפקידו.
מלבד "יקרא דשבתא" הוא גם חיבר ספר "זמרת הארץ" העוסק בקדושת ארץ ישראל לאור תורות ליקוט מוהר"ן, וכן ספר "ירח האיתנים" על חודש תשרי, ואף הוא בנוי על תורות ליקוטי מוהר"ן.
הרב מטשעהרין היה צעיר מרבי נחמן מטולטשין. חסידי ברסלב החשיבו אותו מאד וכבדו אותו, למרות זאת כשהיה מגיע ל"קיבוץ" ראש השנה באומן, לא הסכים לשום גינוני כבוד: "באומן כולם שווים", היה אומר, "כשאני נוסע לקיבוץ של ראש השנה אני משאיר מאחרי את השררה והרבנות" 
בערב ראש השנה היה סובב ומביט בפניהם של חסידי ברסלב שהיו באים לקיבוץ באומרו שזהו ראיית פני הצדיק בימינו לאחר פטירת הרבי (התבוננות במכלול התלמידים הקשורים אליו מבטאים את פני הצדיק).
יש לציין כי ר' נחמן מטולטשין שהיה מתגורר באומן העריץ מאוד את הרב מטשעהרין ולא רצה לומר תורה בפניו מחמת הכבוד הרב שרחש כלפיו. אולם הרב מטשעהרין היה אומר כי בשבילו לשמוע את הר' נחמן מטולטשין הוא פירוש על הליקוטי מוהר"ן! (שיח שרפי קודש). הוא היה ממתין בחוץ עד שר' נחמן החל במסירת השיעור ואז היה 'מתגנב' ומאזין לשיעורו בשקיקה.
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40