English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

גילו ברעדה...

התמונה באדיבות יוסף אורדנטליך
 בס''ד
 
גילו ברעדה...
 
קיימות שני מיני יראות מהקדוש ברוך הוא: יראת העונש בו אדם רואה שבאים עליו קשיים ופחדים במובנים פיננסים, רפואיים, בבית, בעבודה, וכשחושב בעצם למה יש לו פחד מהבוס, מס הכנסה, שוטרים, מחלה, האישה, הבעל, ה10/15/20 לחודש וכו', ומגיע למסקנה שהכל מאת הקדוש ברוך הוא שהוא שלח אליו פחדים אלו ובעצם הכול ממנו, זוהי מעלת יראת העונש.
כשאדם לא חושב מי בעצם שולח לו יראה זו אלא ממשיך לפחד מעצם הדבר שמפחידו, הינו ממש כבהמה שגם פוחדת שיישך אותה כלב או כל חיה אחרת ועל כך נאמר מה יתרון לאדם מן החי, ולכן עצם יראת העונש הינה מעלה גדולה מאוד  מאוד.
יראה נוספת עליונה ועצומה יותר, הינה מעלת הרוממות, ולהבדיל  אלפי ומיליוני הבדלות כמו שניתן לדמיין מלך עצום ונורא שיושב על כיסא ממלכתו מוקף בחיילותיו וצבאו האדיר  שבעצם כל המדינה שייכת לו, כך כל הבריה והיקום שייכים להקדוש-ברוך-הוא אשר הוא מלך רם ונישא מוקף במלאכים ושרפים, אופנים וחיות הקודש, עולמות עד אין קץ ותכלית. אכן כמה צריך לירא מרוממותו.
וכשבא פורים...
איזה מתנות ניתן לקבל, ב ח י נ ם, רק לבקש.
המן ועמלק ניסו תמיד להתנכל לחלושי הכוח וככתוב ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים, להפוך את היראה מה' אליהם בעצמם, וכמו שהמן עשה עצמו לעבודה זרה ורצה שישתחוו רק אליו,
אבל אז ראינו שמולו הגיע מרדכי הצדיק אשר עליו נאמר בפרשת הקטורת " קח לך בשמים ראש  מר דרור" ותרגם אונקלוס מרי דכי כלומר שזה הרמז על מרדכי הצדיק מהתורה אשר הוא ממשיך ריח טוב על עם ישראל יחד עם אסתר המלכה שנקראת הדסה על שם הריח הטוב שכוונת הריח הינה על התפילות של עם ישראל שאיתם משיח ישפוט את העולם וכמו שכתוב  "והריחו ביראת ה'" שהם בעצם נמשכים מהיראה העליונה ביותר יראת הרוממות.
כל מצוות היום הינם בעצם דרך לקבל יראה עליונה זו,
מקרא מגילה: צריכים לשמוע באימה ביראה ברתת ובזיע כמו מתן תורה שניתנה ביראה גדולה
משלוח מנות איש לרעהו: חז''ל דורשים שאיש זה משה הצדיק העליון ורעהו זה יתרו שעבד את כל העבודה זרה שבעולם ועם כל זה זכה שמשה יצא אליו ונשק לו ושאל לשלומו כי האדם אפילו  שהוא בדרגה הכי נמוכה שבעולם אם מבקש ויוצא לקראת הצדיק אזי יורד עימו עד לדרגתו הנמוכה ביותר
מתנות לאביונים: אנשים שהם בגדרגה כל-כך שפילה שהם בגדר אביונים של ממש גם הם מקבלים בפורים מתנות    כל הפושט יד נותנים לו, רק לבקש, ה', תעזור לי ותן לי יראה אמתית ממך.
משתה ושמחה: כשאדם אוכל בקדושה הינו ממשיך על עצמו יראה מיוחדת לירא מה' (ומבואר בהרחבה בתורה ע''ז  ליקוטי מוהר''ן חלק תניינא)   
שתיית היין:  הגם שיין מרמז על גבורות,  בפורים כשזוכים לשתות עד כדי כך שלא מבדילים בין ארור המן כלומר שלא פוחד מהארורים שנאמרים בתורה כי יודע שהכל מאת ה', לברוך מרדכי שמרמז על עבודת ה' מתוך דביקות.
והעיקר-להיות בשמחה: כשאדם זוכה לקבל  כזו יראה נפלאה על ידי מצוות נפלאות אלו יראה זו הופכת אצלו בעצם לשמחה עצומה מאוד מאוד וכמו שנאמר " וגילו ברעדה" .
שה' יעזרנו לא לפספס יום קדוש ונשגב זה, אמן
(מיוסד ליקוטי מוהר''ן  תורה קפ''ה וליקוטי הלכות יורה דעה הלכות בכור בהמה טהורה הלכה ד')
      
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40