English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה

פרשת וירא
גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה
 
בסיפורו של אברהם אבינו מצאנו ראינו את גודל מסירות נפשו בקיימו מצוות ברית המילה, לו ולישמעאל בנו ולכל ילידי ביתו ולכל מקנת כספו, ויחד עם זאת, מיד אחרי קיום מצוות ברית המילה, ומיד אחרי קיימו מצות "התהלך לפני והיה תמים", תיכף ומיד הוא שוב "אור לגויים"! ובמסירות נפש של ממש, בתוך ג' ימי חוליו ממצות ברית המילה, הוא כבר "עומד פתח האוהל כחום היום"! וממתין ומצפה לקיים בהידור רב את מצוות הכנסת אורחים!
 
ואת זה בדיוק רוצה התורה לספר לנו, זה בדיוק מה שאברהם אבינו מצווה "את בניו ואת ביתו אחריו לשמור את דרך ד' לעשות צדקה ומשפט"!
 
אברהם פונה אלינו עד עצם היום הזה, ומכריז באוזני כל מי שרק רוצה להקשיב ולהאזין:
 
אל תהיו כאותם אנשי בליעל, אנשי סדום, הרעים וחטאים לד', גם בענייני בין אדם לחברו וגם בענייני בין אדם למקום, אלא אדרבה ואדרבה, תהיו גם תמימים עם ד' ותהיו גם ישרים עם כל בני אנוש!
 
כל צוואתו של אבינו אברהם עד עצם היום הזה היא:
 
מצד אחד על כל אחד מאתנו להיות מובדל ומופרש מכל באי עולם כן, נכון, עלינו לעשות לעצמנו אות ברית קודש, בכדי להבדילנו מכל אומה ולשון, לדעת שאנחנו שונים, אנחנו אחרים, אנחנו מובדלים ומופרשים מכל שאר האומות, אין אנחנו מתחתנים עמהם, יש לנו חוקים משלנו, הנהגות משלנו, ועלינו להיות חזקים בקיום כל מנהגינו גם כאשר אי אלו מבעלי בריתנו ירצו למנוע מאתנו מלקיים מצוות ד', גם כאשר יטענו לפנינו שדבר זה עלול לרחק מאתנו את אלו שאנחנו מנסים לקרבם! ואברהם מלמדנו בינה: למול "בעצם היום הזה" – ביום, ולא בלילה. ולא להתיירא לא מן הגויים ולא מן הליצנים (בראשית רבה מז ט).
 
אבל בו בעת, ובאותה נשימה ממש, מצווה אותנו אבינו אברהם, שאנחנו עדיין מצווים להיות גם מעורבים בין כל העולם כולו, ואדרבה, אנחנו עדיין נשארים בעלי ברית עם ענר אשכול וממרא! אנחנו עדיין "יושבים פתח האהל" ומקבלים את האורחים בברכה ובשמחה ובזריזות, "וירץ לקראתם"!
 
וגם כאשר סבורים אנחנו שערביים המה גם להם נקיים את המצווה מתוך סבר פנים יפות ומאור פנים! וגם מתוך מסירות עצומה כאשר חום היום בחוץ כמעט בלתי נסבל! וגם בעת חולשתינו הגופנית הגדולה!
 
ואת מצוות הכנסת האורחים הזאת נעשה תמיד מתוך ששון ושמחה והרחבת הדעת! "לשונות בחרדל, חמאה ובקר, שלוש סאים קמח סולת ועושים עוגות"!
 
ולא רק אנחנו לבד, ממרחק משאר כל בני המשפחה, חלילה, אלא אדרבה, מכניסים בתוך האווירה הזאת גם את כל בני המשפחה! "מהרי! ועשי עוגות! ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו!" ולא כמו אצל לוט 'הצדיק שבסדום' שהוא אישית, בהשפעת היותו אצל אבינו אברהם, הרי גם הוא עשה חסד והכנסת אורחים עם המלאכים שבאו לבקרו אבל, תחילה, רק ללון, "סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם"! ורק אחר כך הוא כבר עשה להם גם "משתה ומצות אפה"! אבל רק הוא לבד, בלי אף אחד מבאי ביתו!
 
וגם כאשר נמצאים באמצע לימוד התורה ועבודת התפלה וקיום המצוות והמעשים טובים והקבלת פני שכינה "וירא אליו הוי"ה" בכל זאת, פונים להשם יתברך ומבקשים ממנו (עיין שבועות לה):"אל נא תעבור מעל עבדך"  ורצים אצים לקבל כל אדם בספר פנים יפות, "וימהר אברהם"!ומיד חוזרים ומדברים עם שוב עם הקב"ה "ואברהם עודנו עומד לפני ד'. (ועיין בראשית רבה מט ז).
 
כמה לימוד עצום יש בכל זה ללמדנו בינה איך להתנהג גם היום כבני אברהם אבינו עליו השלום!
 
 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40