English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

בא אל פרעה...

 בס''ד
בא אל פרעה...
 
ישנם שני סוגי אפיקורוסיות (פילוסופיות): הראשונה הינה אפיקורסות שבאה מחכמות חיצוניות, כלומר שרשו נובע מלימוד חכמה חיצונית שאינה חכמת התורה ומהפסולת והשתלשלותה של חכמה זו נובעת אפיקורסות אחת. ואילו השניה  הינה אפיקורסות שבאה ממקור שאינו כלום כלומר ששורשו לא בא מחכמה מסוימת, אלא להיפך שרשו בא מחכמה שאינה חכמה כלל!!! ורק העדר הידיעה של האדם גורם לו לחשוב שמדובר בחכמה גאונית ומזה יוצא לו רעיונות עוועים וכדומה.
בתורה ס''ד בליקוטי מוהר''ן מבאר רבי נחמן מברסלב שני אפיקורוסיות אלו, על הסוג הראשון נאמר "ודע מה שתשיב לאפיקורס"(אבות ב' יד') שהאדם צריך לדעת את התשובה עליה ואילו על השניה נאמר "כל באיה לא ישובון" (משלי ב' יט') כלומר שאסור להעמיק בהם וליישב אותם. 
בגלישה קלה לתורת 'הסוד' מבוארים שני יסודות אלו: כשרצה הקדוש-ברוך-הוא לברוא את העולם כדי לגלות את רחמנותו לכולם היה חייב 'כביכול' לצמצם את אורו הגדול לצדדים כדי שיהיה מקום ש'כביכול' פנוי מאלוקותו ושם יכול לברוא עולם גשמי, (באמת ודאי שהש''י נמצא גם שם כי הרי אין מקום בעולם פנוי מאלוקותו יתברך, אבל בשכל אי–אפשר להבין נשיאת הפכים זו. ורק לעתיד נוכל לעמוד על סוד זה). מקום זה נקרא בשמו ה'קבלי' "חלל הפנוי". שפנוי כביכול מאלוקותו. בתוך "חלל הפנוי" החלו בריאת העולמות אך מתוך רצון עז להאיר ולהשפיע, לא היה מספיק 'כלים' להכיל אור זה, ואז קרה דבר שנקרא" ריבוי אור" וזה גרם "שבירת כלים". ואז התפזרו "ניצוצות" בכל העולם ותפקיד כל יהודי בעולמו למצוא אותם ולהעלותם אל הקדושה. כשלאחר מכן נבראו שוב העולמות כסדרן עד השתלשלותן במקומינו אנו, וכן מתחתינו עד מדור הקליפות ומתחתיו.
האפיקורסות הראשונה משתלשלת מ"ריבוי אור" ולכן, אדם שנפל לכאלו קושיות הגם שזה מסוכן עבורו להישאר שם זמן רב, אבל הוא צריך לדעת מה לענות על קושיות אלו ועי''ז הוא בעצם מעלה את הניצוצות שנפלו לשם. כי קיימות שם אותיות ודיבורים של בריאת העולמות שנשברו ונפלו לשם בעת בריאת העולם.
האפיקורסות השניה נובעת היישר מ"חלל הפנוי" ששם כביכול אין אלוקות ולכן הקושיות הרבה יותר חזקות, ובקושיות אלו אסור לעיין ולחשוב כלל!!! אך ורק לברוח משם ללא השתהות על-ידי אמונה תמימה ופשוטה בה'.
היחיד שניתן לו רשות לעיין בקושיות אלו (אם-כי לא ליישבם), הינו צדיק כמו משה רבינו ועל-ידי שמעיין בחכמות אלו הוא זוכה להעלות משם את הנשמות ששקעו ונפלו לשם.
מלבד הנקודה בה אנו יודעים שאנו נגועים בשני אפיקורוסיות אלו, כדאי להוסיף נקודה אחת בנושא זה, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות (פקדון הלכה ג' אות ז') שכל הקושיות אשר אנו שואלים על עניין "ההתבודדות", כיצד אפשר לבקש על רוחניות? ולמה אדם לא רואה שפועל בתפילתו? ואיך אפשר להתבודד כשבעצם עי''ז מתבטל מלימוד תורה? ועוד ועוד שאילות כהנה וכהנה, כולם, כן כולם!!! מגיעים מ"חלל הפנוי" ואסור כלל להתעסק בהם אלא אך ורק לקיים עצה זו בפשיטות לדבר עם ה' על כל מה שקורה ללא קושיות וחכמות אלא אמונה בלבד!!!
האמת שבכוונתי היה לכתוב את כל הפסוק של פרשת השבוע "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו" וכו'  כיצד קטע זה מתבאר בתורה מילה במילה על שני אפיקורוסיות דלעיל ומפאת קוצר מקום נאלצתי להשאיר את הגליון כמו שהוא, אך מומלץ בחום לעיין היטב בתורה ס''ד בליקוטי מוהר''ן ובליקוטי הלכות פקדון ג' , מובטח לכם שמאוד תיהנו בזה ובבא, לא לשכוח את האמונה הפשוטה!!!

 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40