English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

אל תעזוב את הרצון- הוא העיקר!!!

אל תעזוב את הרצון-הוא העיקר

 
בשביל מה נבראנו כאן בעולם? לשם מה נטל ה' יתברך את הנשמה שלנו ממקומה הגבוה מאד שם הייתה דבוקה לה' והוריד אותה עד העולם הזה בו הגשמיות תופסת מקום והרוחניות נעלמת? ועוד בתוך גוף שכולו רק גשמיות ועביות?
ובכן, מה קורה לבן שמאוד אוהב את אביו ונפרד ממנו לנסיעה ארוכה?
מתחיל להתגעגע. וככל שחולף הזמן והוא רחוק יותר כך הגעגועים מתגברים.
"כי הבן כל זמן שהוא אצל אביו, אע''פ שאהבתו חזקה מאוד, אעפ''כ אין שייך לומר שיש לו רצון וגעגועים לאביו, מאחר שהוא אצלו תמיד, אבל כשהבן נוסע מאביו לאיזה מקום אז הוא מתגעגע ברצון חזק לאביו, וכל מה שמתרחק יותר, מתגברים ביותר הרצונות והכיסופים והגעגועים לאביו.(ליקוטי הלכות-הלכות ערב הלכה ג')."
וזה מה שקורה לנשמה שלנו, כשהיא במקומה העליון בו היא דבוקה לה' ומרגישה אותו כל הזמן, לא שייך שהיא תתגעגע אליו, הרי היא אצלו, ולכן ה' מוריד אותה לעולם העשייה שלנו שם היא רחוקה מאוד, ועוד בתוך גוף שממש ההיפך ממנה, כולו מגושם, כדי שהיא תוכל לרצות ולהתגעגע ולכסוף מאוד מאוד אליו יתברך,
הוי אומר: ה' רוצה את הרצון יותר מהכל !
"כי עיקר ירידת הנשמה לזה העולם העכור והשפל, הוא רק כדי שתזכה לרצון בשלימות. ובשביל זה הוכרחה הנשמה לירד ולהתרחק ממקום מעלתה ולהתלבש בגוף גשמי בחומר עב ומגושם בזה העולם העשייה הגשמי השפל והעכור, כל זה בשביל הרצון, כי הש''י רוצה לזכות את ישראל בטוב האמתי בשלימות העולה על הכל, והשי''ת יודע שעיקר תכלית הטוב הוא לזכות ברצון בשלימות.(שם)".
גם אם המעשים נפגמים וכביכול נפסק הקשר בינינו להש''י, עדיין יש קשר גבוה יותר, "הרצון", הרצון והכיסופים שלנו אל הש''י הם בעצם האהבה העמוקה והאמתית הצפונה בליבנו אל בוראנו, ואפילו שמעשינו נפגמים, מקום זה לא נפגם, עדיין ניתן להמשיך ולומר: אבא, אני כמו שאני ועדיין אוהב אותך, ועדיין רוצה ומשתוקק לחזור אליך.
ופה מגיע היצר הרע ומנסה לשכנע, אם במעשים אלו כל-כך פגמת נגד ה', איך אתה עדיין מנסה להמשיך ולאהוב את ה'? ועל זה הוא נלחם במלא העוצמה, לקלקל ולקרר את האהבה האמיתית שלנו אל ה', כי גם הוא יודע שהעיקר זה הרצונות והכיסופים המבטאים את האהבה לה'.
אלא שלעומתו עומדים עם ישראל ומשיבים:
 חבל על הניסיונות, האהבה לא תיפגם בכהוא זה, תמיד יישארו אלו שייכספו ויתגעגעו על אף הכל.
***
שורש ויכוח זה מתחיל במשה רבינו ובלעם הרשע, משה רבינו ביטל כל רצונותיו ומאווייו לה', עד שבהסתלקותו זכה להיכלל ב"רעווא דרעווין" "רצון שברצונות" בשעת מנחה בשבת קודש,
בלעם לעומתו לא רצה בשום אופן להתבטל, כל רצונו היה שה' יסכים לשטותיו, וכל דבר רע שעושה, ה' חושב שזה בסדר, ולכן הוא התעקש לקלל ואפילו שנוכח לראות שוב ושוב  שה' לא רוצה שילך, ובאמת לאחר שכל-כך התעקש, ה' נתן לו רשות, כי כך דרכו שנתן את כח הבחירה לאדם ומי שמתעקש לעבור על רצונו, יכול!
מטרתו העיקרית של בלעם בקללותיו הייתה להחליש ולקרר את ישראל מהרצון, כי זה בעצם מטרת הרוע לקרר מהרצון, ומי שעמד מולו בכל עוז היה משה רבינו והצדיקים שבכל דור שיורדים עד לאדם הגרוע שבגרועים וממשיכים עליו רצון ממקום עליון ביותר כדי שיוכל גם ממקומו להתחזק ברצון ולשוב אל ה' עד שישוב לגמרי.
זכינו ויש לנו את תורתו הצדיק רבי נחמן מברסלב, שכל אדם באשר הוא, עם כל מה שעבר עליו , כשמנסה לטעום טיפה מתורותיו, ה"רצון" שבו לה' גואה ועולה,
נסו והיווכחו!!!
 
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח" כל ליקוטי מוהר''ן קמא כרכים א'-ט'

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ט' תורות קע''ט רפ''ו סיום חלק קמא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק י' תורות א' - ז' תניינא

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40