ומי בכלל דיבר על כך שבמשך כמה שנים צבר שיא של כ15 מקומות עבודה, שהחזיקו מעמד כשבוע-שבועיים עד שנאלץ למצוא מקום חילופי, בקיצור: כזה ביש-גדא, כל העולם נפל עליו!!!


"ימי חנוכה הם ימי הודאה" כמו שאומרים בתפילת על הניסים "וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל".
ואף שבעצם כל יום טוב ומועד הוא יום של הודאה, אבל החידוש המיוחד שמתגלה בחנוכה, הוא הכח להודות גם במצבים וזמנים של חושך.

חברים וידידים, נמצאים אנחנו כבר קרוב מאוד לימי החנוכה.
הכלל הידוע הוא שאין אנו חוגגים את החנוכה רק בכדי לזכור את ניסי החנוכה שהיו אז, לפני כאלפיים שנה אלא העיקר הוא מה שהיה בימים ההם צריך לראות שיהיה גם בזמן הזה - להמשיכם שוב שנית בכל שנה ושנה.

 
                                                                       
 
המומלצים שלנו, הספרים שלא יניחו לכם!