הסיבה לשוני בין חג הפסח לשאר הימים הינו מופלא ביותר, במצבינו שהיינו במצרים שקועים במ''ט שערי טומאה לא הייתה לנו שום אפשרות להיגאל אם לא היה ירידת "מוחין" בכזו צורה.

יציאת מצריים היתה למעשה התחלת היותנו לעם.
אבל מה שהיה היה, וכיום אין אנו חוגגים דברים היסטוריים אלא דברים עכשוויים ואקטואליים. ידוע שבכל שנה בחג הפסח מאיר מחדש האור הגדול שהיה בעת יציאת מצרים.


קרא עוד >>

"והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור". כמו שבאותם ימים, התגברה והתפשטה קליפת המן, משורש עמלק עלינו, כן גם עתה. קליפת המן ועמלק, לא נמחתה עדיין לגמרי מן העולם.


קרא עוד >>
  הודעות ו / או סרטונים מיוחדים
  אמרה יומית
  תפילה יומית
  מוצרים מומלצים
המומלצים שלנו, הספרים שלא יניחו לכם!