הרע נלחם על כל הטוב, הוא מנסה ללכת על כל הקופה, והוא מדמה את עצמו כקוף לצדיק. גם הוא מדבר את אותם דיבורים, גם הוא מייסר בשבטו ומוכיח, הוא גם טורח להדגיש את כל הצדדים האפלים והלא מושלמים שבתוכינו. כך מצטיירת לה תמונה שחורה.
 

עבודה שכל מהותה היא עליה "מדרגה לדרגה" שייכת רק בעבודות הקשות/קלות שמנחיל לנו הצדיק האמת, למשל, "התחדשות", הנה אדם התחדש, ולאחר שעה עליו להתחדש שוב ושוב!

פרשת קרח, היא סמל ידוע למחלוקת. אך יותר מכך היא משל ודוגמא מובהקת לאותם חכמים, וחכמתו של האדם בכלל, שהרבה פעמים אין דעתו עולה בקנה אחד עם דעת הצדיק.

 
                                                                       
 
המומלצים שלנו, הספרים שלא יניחו לכם!