אחר הימים הקדושים שנכנסו בתוכנו , שבעת ימי הפסח, טעמנו מאור האמונה, אכלנו אך ורק את המותר לנו, וחסינו בצלו של השי"ת, אנו ממשיכים ומתקשרים אל ימים נפלאים אלו, בהמשך המצווה אשר נצטווינו לספור ספירת העומר.

הסיבה שאדם דוחה דברים ליום אחר ואמר על היום שלא יצלח למאומה נובעת מכך שכל יום יש לו חכמה מיוחדת השייכת לאותו היום, יום זה דבר שמאיר אבל לכל אור קדם חושך כמו קליפה שקודמת לפרי,


קרא עוד >>

"רבינו הנחיל לנו מתנה נפלאה, התחדשות, להתחיל כל פעם מהתחלה, חג השבועות הוא כולו התחדשות, והקרבתם לי מנחה חדשה, כל הצדיקים רוצים לתת בשבועות את שער החמישים, כולם רוצים לתת ממקום גבוה, אבל רבינו תמיד הוא רוצה שנתחיל מההתחלה, שהאדם יניח את כל החיות שלו, ותמיד יתחיל מאוכמא"


קרא עוד >>
  הודעות ו / או סרטונים מיוחדים
  אמרה יומית
  תפילה יומית
  מוצרים מומלצים
המומלצים שלנו, הספרים שלא יניחו לכם!