ספרי נחלת צבי
ספרי ברסלב בשפה שלך 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 

THE SEVEN PILLARS OF

דף הבית >> פרקים מתוך הספרים אנגלית >>  THE SEVEN PILLARS OF
A DAY IN THE LIFE OF A BRESLOVER CHASSID
 
Seder HaYom
 
Compiled by
 
Rabbi Yitzchok Breiter
 
1. Binding yourself to the Tzaddik:.At the beginning of the evening, say: I want to serve God with truth, faith and joy. I hereby bind myself in my every thought, word and action all through the day to the True Tzaddikim, and in particular to the True Tzaddik, the  flowing brook, the source of wisdom Nachal Novea Mekor Chochmah  the first letters of the Hebrew words spell out NaChMaN, Rabbi Nachman the son of Feige, may his merit protect us.
 
Before each prayer, say: I hereby bind myself in my prayer to the True Tzaddikim, in particular etc.
 
2 Ma ariv The Evening Prayer:
 
Pray at a steady pace with all your strength and concentration, joyously and in a pleasant tone. Be careful to pronounce the name of God properly: Ado_noy. Say all the names of God with awe and reverence. The evening prayer sweetens all harsh judgements and gives us the strengh to stand firm in spite of spiritual setbacks, darkness and other obstacles,for   He guards His people Israel forever.
 
See Likutey Halachot, Tefilat Arvit 4.
 
 
 
3. K riat Shema before Going to Sleep:
 
Say the Shema and the other passages recited before going to sleep at a steady pace and with joy. This helps to make amends for all the things you may have done wrong during the day, especially immoral thoughts etc. When someone recites the Shema before going to sleep, the destructive spirits keep away from that person (Berachot 5a).
 
 
 
4. Make a Reckoning:
 
Thank God for all the good He let you do today, and admit to everything you did wrong whether in thought, word or action. Ask God to forgive you and remove your sins, and help you do things the way you should from now on.
 
Tzaddik 587.
 
 
 
5. Chatzot Midnight:
 
Get up to mourn over the destruction of the Temple and the concealment of the light of the True Tzaddik. Mourn over your own sins and shortcomings, all of which are holding up the rebuilding of the Temple. See yourself and your personal situation and experiences in the words of the Tikkun Chatzot, the Midnight Lament. Ask God to bring about the Redemption and save the Jewish People collectively, and to protect your soul from the evil inclination which keeps on attacking you. The time for Chatzot begins six hours after nightfall, regardless of the time of year, and lasts for two hours.
 
Shulchan Aruch, Orach Chaim 1; Rabbi Nachman s Wisdom ~301; Likutey Moharan I:149 and II:101. For the time of Chatzot, see Magen Avraham on Orach Chaim 1:2 and 233:1.
 
 
 
6. Remembering the World to Come:
 
When you wake up, say, Modeh ani lefanecha{I give thanks before You etc. and immediately think of the World to Come. Pray to God to help you do everything you do today in holiness. Bind yourself to the Tzaddik anew, as you did in the evening.
 
Likutey Moharan I:54
 

                        אודות ספרי נחלת צבי

נחלת צבי הוא מכון ספרים שמוציא לאור ומדפיס ספרי ברלסב רבים. עד כה הדפסנו יותר ממאה ספרי ברסלב. 
היחודיות שלנו שאנו מדפיסים ספרי ברסלב שמתאימים לכל הרמות.
באתר שלנו אפשר לרכוש און ליין את כל הספרים שהוצאנו והדפסנו, בכל מה שקשור לספרי רבי נחמן מברסלב.
                                                                                                                      
    

לרכישת ספרים בטלפון ולכל נושא הקשור למכון ספרי נחלת צבי

 
 Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542

© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved