Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

תקווה בלוטו

דף הבית >> מאמרי הגות >> תקווה בלוטו
תקוה בלוטו
"וזה בחינת שבירת כלי חרס, ששוברין בשעת התקשרות הזווגים. להורות, שעכשיו שנעשה התקשרות, שהוא בשביל הולדה. שהוא בבחינת בטחון, בחינת כליות, שהם כלי ההולדה כנ"ל, וזה בחינת (משלי ל"א): "בטח בה לב בעלה", על ידי זה נתבטל ונשבר בחינת הבטחון דסטרא אחרא. ועל זה שוברין הכלי חרס, בבחינת (ישעיה ל): "ותבטחו בעשק ונלוז וכו', ושברה כנבל יוצרים, ולא ימצא במכתתו חרס" וכו'. כי הבטחון דקדושה שנעשה על ידי ההתקשרות כנ"ל, הוא להפך מהבטחון דסטרא אחרא, שהוא בבחינת שבירת כלי חרס כנ"ל. וגם מרמזין להם, שאם לא יתנהגו בקדשה, ויבגדו, חס ושלום, בבחינת הבטחון, בבחינת ההולדה. אזי יהיו בבחינת שבירת כלי חרס, שזה נעשה על ידי מבטח בוגד כנ"ל" (ליקו"מ ס).
*
חלפו להם הימים בהם היה השפע בשיאו, העסק אותו פתח ובו השקיע את כל כוחו, כבר לא הכניס לכיסו מזומנים כבעבר, ומצבו הכלכלי נעשה דחוק מיום ליום, הפקיד בבנק שהיה מאיר פנים בכל עת שהיה נכנס אליו, כבר מחמיץ את פניו, ומתעניין באגביות, "נו, מה מצב העסק, אתה רואה סיכוי שמשהו יזוז, כי מצב האשראי שלך הולך ונעשה מוגבל...".
בלית ברירה כינס אל ביתו את ידידיו, ואף זימן יועץ עסקים מנוסה שיידע איך לחלץ את העסק מהמשבר שאליו נפל, הללו טיכסו עצה, ישבו ודנו שעות רבות, עד שהיועץ הצליח לבנות תכנית הבראה שתאושש את העסק, ידידיו התפזרו מביתו, והוא התיישב על כורסת העור באנחת רווחה, מחזיק בידיו את דפי התכנית.
"התכנית הזו, הרהר לעצמו, היא התקוה שלי, נבצע בעז"ה את התכנית. יתכן שהיא תהיה מלווה בקשיים, אך נתגבר עליהם ונעשה אותה, ואז, העסק יתאושש והקופה תדע ימים יפים יותר, כמו שהייתי רגיל פעם, ואולי אפילו יותר!!"
זאת היא התקוה שלי!!
*
זה נקרא "בטחון דסטרא אחרא"!!
כשאדם סומך עצמו על משהו מסויים, על זכיה בלוטו, על תקוה טבעית ומוגבלת, זוהי תקוה שאיננה מבטאת שלימות!
שכן הצדיק אומר לאדם שיש ענין שיתהפך 'הכל' לטובה, הוא מגלה תקוה שאינה מוגבלת בזמן, תקוה שהיא למעלה מהטבע והזמן. תקוה, שלמרות שאין רואים ממנה תוצאות מיידיות - כמו למשל בתכנית הבראה שנעשית על ידי יועץ עסקי - אבל היא עדיין חיה ונושמת!
וגם כשכל תכניות ההבראה ילכו לבית עולמם, התקוה הגדולה שהצדיק מגלה לכל העולם עדיין תמשיך להאיר בליבנו, ולספר לנו על האור הגדול והנפלא שמצפה לנו ממש מעבר לדלת - שאיננו יודעים מתי בדיוק הדלת הזו תפתח - אבל אנחנו ממשיכים להאמין בתקוה!
תקוה כזו, היא נקראת תקוה נצחית, תקות עולם...
*
ולא זו בלבד -
גם ברוחניות, גם בעבודת ה', יש מי שסומך על תכנית הלימודים שטווה לעצמו לשנים הקרובות, והיא תהיה תקוותו בלימוד התורה...
אבל לאורו של הצדיק התקוה שלך היא הרבה הרבה יותר גדולה, והיא תמשיך להאיר גם ביום שתכנית הלימודים שלך לא תתבצע באופן המושלם ביותר, ואז לאור התקוה הנצחית תחזור ותאמר לה', "אני נשאר שלך, שלך לתמיד, בלי תכניות מדוייקות, אפילו שכרטיס הלוטו שלי לא הגריל, אפילו שתכנית הלימודים לא הצליחה, אבל אני מאמין בתקוה שתמיד נשאר ביחד!!!"
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved