Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

תיקון הכללי

דף הבית >> אומן >> ההבטחה של רבי נחמן >> תיקון הכללי

אמירת התיקון הכללי באומן

בעודו בחיים, הבטיח רבנו הבטחה בפני שני עדים (תלמידיו הגדולים, ר' אהרן מברסלב ור' נפתלי). הוא אמר בלשון זה: "כשיבואו על קברי, ויתנו פרוטה לצדקה בעבורי (רצונו לומר בעבור הזכרת נשמתו כנהוג), ויאמרו אלו העשרה קפיטל תהלים (=עשרה מזמורים של תיקון הכללי)" אז יניח רבנו עצמו לאורך ולרוחב, ובודאי יושיע לזה האדם. ואמר, ש"בהפיאות יוציא אותו מהגיהינום" אפילו אם יהיה אותו אדם איך שיהיה – רק מעתה יקבל על עצמו שלא ישוב לאיוולתו חס ושלום" (חיי מוהר"ן רכה; שיחות הר"נ קמא).
וכן אפילו אלו שלא זכו להכיר את רבנו ז"ל בחייו כשיבואו על קברו הקדוש ויסמכו עליו... בודאי יש להם על מה שיסמוכו... כי כבר גילה דעתו בכמה לשונות בפרוש וברמז שכל מה שעוסק עמנו אינו בשבלנו לבד, כי אם את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה" (שיחות הר"ן רכ"ה)

כל שיש לעשות הוא: 
· ליד ציון רבנו יש להקצות תחילה את המטבעות לצדקה, ולומר הריני מנדב פרוטה לצדקה לטובת נשמת רבי נחמן בן שמחה בן פייגא.
· אחר-כך יש לקרוא את עשרת המזמורים מספר תהילים, לפי הסדר הבא: טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ. עשרה מזמורים אלו נקראים "תיקון הכללי". יש לומר בפה את המלים ולא רק לחשוב עליהם, זה חיוני בשביל התיקון. רצוי לומר ברצף ולא להפסיק אפילו למשפט קצר ביותר. 
· לאחר עשרת המזמורים יש תפילה של ר' נתן המופיעה בחוברות רצוי לומר גם תפילה זו, למרות שאיננה חלק מהתיקון. (מאות חוברות מסודרות לפי הסדר הרשום נקראים "תיקון הכללי" ונמצאים במדפים הסמוכים לציון).
· לאחר מכן נוהגים להתפלל איש ואישה על צרכיהם, ולישועתם הרוחנית והגשמית. (פעולה זו נקראת "השתטחות").

בהקשר לתפילות על ציון רבנו, מובא סיפור מופלא שאירע עם רבנו בעת שהיה באומן בחודשיו האחרונים. אישה אחת הגיעה לבית החיים, כנהוג, מררה האישה בבכי וצעקה: "אוי, אבי אבי, נענה רבנו ואמר: "היא צועקת 'אבי אבי' אך אביה כלל איננו כאן", רבנו הוסיף ואמר: "אבל אצל הצדיקים אין צורך לחשוש לכך כלל, כי הצדיקים מיתתם היא כמו יציאה לחדר סמוך," רבנו אף הוסיף והמשיל לבתו: "הנה כמו שאני כעת בחדר הזה ואחר כך אפנה לחדר השני ואסגור הדלת אחרי, אם תבואי לדלת ותצעקי אבי אבי, האם לא אשמע את דברייך?!"
רבי נתן מוסיף: "כדברים האלה נשמע מפיו הקדוש כמה פעמים, שרמז לכל אחד ואחד כמה גדולה המעלה של מי שיזכה לבוא על קברו הקדוש והנורא, כי בודאי ישמע דבריו ויעזור ויושיע לו בכל מה דאפשר".

רבי נחמן אמר: כשאחד יבוא על קברו ויאמר קפיטל (פרק) תהלים בהתעוררות הלב יהיה לו תענוג גדול מזה ועשה תנועות בגופו ובעצמותיו אז, ורמז שיהיה לו חלוץ עצמות אז בקברו כשיאמרו תהלים על קברו".

חשוב להשיח את הלב בצורה אמתית וכנה, כפי שרבנו אמר "אבל איני יכול לקרב כי אם מי שבא אצלי ומספר לי חסרונו, אני יכול לתקנו בתיקון כזה שאף אחד אינו יכול לתקנו".

"לכל אדם מטרה שלשמה בא לעולם, לכל אחד נשמה מיוחדת וייעוד משלה, במשך הזמן נשכח אצל האדם המטרה האמתית לשמה הגיע לעולם, שכיחה זו משולה לאבידה, הצדיק חותר לגלות את האבידות של כל העולם, ולעורר רחמי שמים עבורם שיזכו למצוא את אבידתם, אך הצדיק בודק את האדם אם הוא בא בכנות או ברמאות, (כפי שחז"ל דרשו על אבידה עד דרוש אחיך אותו דרשהו אם הוא רמאי"). אך אם הוא אך מתכוון באמת, כבר הבטיח רבנו לפעול עבורו, ולא משנה כמה עצמו חטאיו ופשעיו. 

לימוד בציון
ר' נתן כותב: ..."טוב ללמוד שם על קבר הצדיק מחידושי תורתו שחידש... כי שם על ציון קברם הקדוש מסוגל מאוד ללמוד תורתם הקדושה, כי שם יזכה לשמוע דיבורים הקדושים, כי שם בחינת האוויר הנח והזך, שעל ידי זה יהיה נשמע דבריהם בלבו וישוב לה' יתברך."
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved