Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

תייצר אותו

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> תייצר אותו
תייצר אותו
כשהקטין משה את עצמו מלילך למצרים ולהיות מנהיג, אמר "מי אנכי כי אלך אל פרעה", כתוב "ויחר אף ה' במשה". פרוש: זאת ההקטנה שלא רצה להיות מנהיג, זה מחמת שנשתלשל בו חרון אף ה'. אבל על ידי שנמתק הרוגז והחרון אף על ידי רחמנות, אז נמתק החרון אף שיש בתוך הצדיקים על ידי הרחמנות, ואז הרחמנות גובר עליהם, ומרחמים על העולם ונתרצים בהנהגתו, ומקבלים על עצמן השררה של ההנהגה, ובזאת הרחמנות הם מנהיגים את העולם, נמצא שזאת הרחמנות היא עטרתם, שמעטר אותם במדת מלכות ומנהיג (ליקו"מ יח).
*
תיבות הדואר עמוסות במוצרי פרסום מכל הסוגים, קוראיך לך לבוא ולקנות פה ושם, לתרום לאגודות, לעמותות, לארגונים. באקראיות אתה שולף עלון של ארגון "חזרה בתשובה", קורא סיפורים מרגשים, ונדהם..
אנשים שהיו מוצלחים בעברם, עזבו את הכל, העסקים, החברה, בכדי להתדבק בחיי תורה ומצוות, במסירות נפש בל תתואר, ההערכה לארגון גוברת הולכת מרגע לרגע, ואתה, כמובן, תורם...
בלילה, בשדה, אתה יושב עם עצמך וחושב, למה? או יותר נכון, מי? מי הוא זה שמאיר בהם את אור האמונה, את אור ה', למה אני חרדי מבטן לא חווה את כל מה שהם חווים?
למה ממני נעלם לגמרי אור המצוות? אור הצדיק? נדמה כאילו הצדיק הסתיר את פניו ממני.. אני מוכן לעשות הכל בעולם, כדי שהוא יאיר פניו אליי, שינהיג אותי, שידריך אותי? איך עושים את זה??
*
מגלה רבינו הקדוש והנורא:
אתה צריך לייצר אותו!!
אני? אני ייצר את הצדיק? איך?!?
ובכן:
גם משה רבינו, הרועה הרחמן, לא רצה להנהיג את עם ישראל, וכאילו הסתיר את פניו מהם, ' שלח נא ביד תשלח'. וכיצד זכו ישראל שהוא יאיר אליהם פניו, וינהיגם כרועה את צאנו?
רק על ידי תלמידו אהרן שהאיר פנים למרות חרון אף ה', ושמח בליבו, על ידו באה הגאולה לכל עם ישראל! מכוחו ניעורה הרחמנות בלב הצדיק להנהיג את עם ישראל!
*
וגם אתה,
כשמתעורר חרון אף ח"ו, ואתה מרגיש את הכעס כובש כל פינה בלב שלך, כביכול לא נשארה בו אפילו פינה אחת רוגעה ושלווה...
והכעס הזה גואה, אתה כועס על כל הסובב אותך, כועס ששום דבר שאתה רוצה - לא קורה, והכעס מחלחל על עצמך, למה אני כזה דפוק? למה אני כזה לא יוצלח?!?
דייקא אז, תהפוך את הכעס הזה לרחמים, תרחם על כל העולם, תרחם בעיקר על עצמך, ותיתן לעצמך הזדמנות חדשה, אל תתאכזר על עצמך, מותר לך להתחיל מחדש!!
על ידי הרחמנות הזו, על ידי ההתחדשות הזו, אתה ממתיק את הדינים בשורשם, וכשהדינים נמתקים הכל מתחיל להאיר אליך פנים.
גם בנשמתו של הצדיק מתעוררים הרחמים, והוא רוצה להנהיג אותך, הוא רוצה להיות שלך...
ויתרה מזו, מכאן ואילך, הצדיק ינהיג אותך עצמך ברחמנות, רחמנות אינסופית כמו שרק הצדיק יודע לתת לנו...
ככה אתה מייצר את הצדיק במו ידיך, ונותן לעצמך הזדמנות להתחיל מחדש, ברחמנות!!!
 

 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved