Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

תבערת הלב...

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> תבערת הלב...
 בס''ד
 
לב של יהודי בוער כלהבה,
" כי אור להביות הלב של איש הישראלי הוא אין סוף, כי אין סוף ואין תכלית לתשוקתו" (ליקו''מ מ''ט)
 טבע היהודי להשתוקק ולבעור לה', מכיוון שבשורשינו אנחנו אחד עמו ממש, אלא שעיקר הניסיון ועבודותינו בעולם הזה, הוא לעבוד דווקא כשהלב קר כקרח ומאובן כסלע, ואם במצב זה אנו בוחרים בטוב זוהי שלימות תכלית הבריאה.
דבר זה נלמד מכך שכשברא ה' את העולם אור עצמותו היה בו ולא יכול העולם היה להכילו ואז ברא ה' את ה"חלל הפנוי" מקום שכביכול פינה משם את אורו העצמי ושם ברא ה' את עולמנו ע''י השתלשלות של אלפים ורבבות שלבים ודרגות עד המקום בו אנו דורכים, עולם מלשון העלם שכביכול לא מרגישים אותו, לא רואים אותו הכל נראה טבעי ללא השגחה מיוחדת,
ודווקא שם מבקש ה' שנחפש אותו ונמצא אותו,
היוצא מכך, שכל העולם הינו בעצם אלוקות כדי שנוכל לחפש, וכל הניסיונות והפיתיונות שקיימים בעולם הינם אך ורק שנוכל לקבל את אור  השם יתברך מבלי להישרף.
זה בכלליות העולם,
ובפרטיות של כל אחד ואחד אדם נברא עם בעירה לעבוד את הקב''ה ואז מבקש מאתנו שנעבדהו מתוך לב אבן, שדווקא במקום בו לא מרגישים, הכל סתמי, חיים זורמים באפרוריות, דווקא  אז נכניס בתוכנו מחשבות איך להתקרב אליו ולעבדו בלב שלם, וכשזה יקרה אזי אור ה' נכנס לתוך הכלים הראויים מבלי להישרף. ובמצב זה בו אנו מתגברים עם כל ההפרעות הקיימות  וליבנו לב האבן מתחיל להישבר לרסיסים, אז הצדיק יכול לעסוק בתיקוננו כמו שצריך, ועל כך אמר רבי נחמן מברסלב אין אתם צריכים כי אם לתת אבנים וסיד ואני בונה מהם בניינים. (חיי מוהר''ן רצ''ג)
כשאנחנו מעלים לצדיק את "האבנים" שהצלחנו לשבור מלב האבן אז הוא מתקן את שאר התיקונים הנפלאים הקשורים לכל אחד ואחד עבור קירוב ביאת משיח צדקינו במהרה בימינו, אמן.
 
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved