Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

שתיקה מנגנת

דף הבית >> מאמרי הגות >> שתיקה מנגנת
שתיקה מנגנת
 
וזה "אז ישיר משה", ואמרו חז"ל 'שר לא נאמר, אלא ישיר', מכאן לתחית המתים מן התורה, שעתיד משה לשיר לעתיד לבוא גם כן. כי כל השירות, בין של עולם הזה בין של לעתיד לבוא, הוא רק אצל משה, שהוא בחינת שתיקה. שזכה לזמר ששייך לאמונה העליונה על הכל, ששם נכללין כל הזמירות, כי כלם נמשכים ממנה. ועל כן על ידי נגון של הצדיק, שהוא בחינות משה, עי"ז עולים ויוצאים כל הנשמות שנפלו בתוך האפיקורסית של חלל הפנוי. כי נגונו הוא בבחינות 'ראש אמונה', הינו אמונה העליונה על הכל, שע"י נגון ואמונה זו נתבטלים כל האפיקורסית, ונכללים ונתבטלים כל הנגונים בתוך הנגון הזה, שהוא למעלה מן הכל (ליקו"מ סד).
*
הם נפגשו לראשונה ביום הראשון שלהם בישיבה קטנה, וממבט ראשון הרגישו בעומק הלב שהחברות ביניהם היא משהו שמימי...
החברותא שנקבעה לאלתר, היתה תחילתה של חברות אמיתית, שנבנתה באינספור שיחות נפש, וחתירה משותפת להגיע יחד אל התכלית.
השנים חלפו, וזוהרה של הידידות המופלאה לא הועם, יחד צעדו לישיבה גדולה, על המורכבויות שמתווצרות בה ועל התמודדויותיה, אך הקשר שנבנה ביניהם היה בל ינתק. גיל השידוכים רק עמד בפתח, וכבר היו שניהם מאורסים, עומדים להקים בית נאמן לה' ולתורתו.
אך דא עקא, האחד יגור בצפת, ורעהו כבר קנה דירה בקרית גת הדרומית. ביום הפרידה הבטיחו זה לזה שהקשר הטלפוני לא יפסק, ויהי מה...
חלפו שבועות וחודשים, ונושאי השיחה המשותפים כבר התמעטו והלכו, אך על שיחה יומית לא ויתרו שני הידידים. 'מה נשמע, איך הולך', לעיתים התגובה היתה חמימה וזורמת, ולעיתים, היתה שתיקה!!
שתיקה, שלפעמים היא מכאיבה ומייסרת, עד שכבר מתחשק לטרוק את הטלפון בזעם... שתיקה? זה כל מה שנשאר מהחברות שלנו? האם כבר נגמרה האהבה?!?
*
וכשהקשר לא מצליח להתבטאות במילים, נכנסים לראש כל מיני חשבות מבלבלות ומחלישות, אולי אין לנו קשר בכלל? ובאמת, בדרך הטבע זה לא מציאותי שיהיה לנו קשר בכלל?
בדרך הטבע גם לא שייך שיהיה לי - בשפלותי ובפחיתותי - קשר כל כך קרוב עם ה', אני כל רחוק ולא שייך, מה יש לי איתו בכלל??
ואז מתעורר מצב גרוע יותר, שאולי, אולי אני בכלל לא רוצה לא את ה' ח"ו? אני מסתפק אם אני רוצה אותו בכלל...
הנה, אני מנסה לדבר איתו, ואין לי שום נושא שיחה משותף איתו, הכל כל כך יבש ומשעמם, אני מרגיש ספק על עצם הרצון שלי אליו... (ליקו"מ ח"ב ד)
*
ובאמת, אין לך שום פתרון, אין!!
רק הצדיק יכול לעורר בך ניגון חדש, חדש לגמרי!
הצדיק יספר לך שישנה שיחה עמוקה יותר מדיבור, שיחה של שתיקה!!
- אתה מרים טלפון לחבר, ושותק, וגם הוא שותק, אבל אתם מחוברים!!
אתה מגיע לה', ושותק, וממתין, אתה לא עוזב אותו, ובליבך אתה אומר לו, "ה' אני נשאר איתך, שלך"! והשתיקה הזו רוויית האמונה - היא הניגון הנפלא ביותר!
הפלא ופלא, שתיקה מנגנת!!!
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved