Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

שעשוע חדש

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> שעשוע חדש
שעשוע חדש
"גם טוב לעשות מהתורה תפלה. דהיינו כשלומד או שומע איזה מאמר תורה מצדיק האמת, אזי יעשה מזה תפלה, לבקש ולהתחנן לפניו יתברך על כל מה שנאמר שם באותו המאמר, מתי יזכה גם הוא לבוא לכל זה, וכמה הוא רחוק מזה. ויבקש מאתו יתברך, שיזכהו לבוא לכל הנאמר שם באותו המאמר. וענין שיחה זו עולה למקום גבוה מאד, ובפרט כשעושה מתורה תפלה, מזה נעשה שעשועים גדולים מאד למעלה" (ליקו"מ ח"ב כה).
*
"גם אמר שכשעושין מהתורות תפלות, נעשים מזה שעשועים גדולים למעלה, שלא עלו לפניו יתברך שעשועים גדולים כאלה מימות עולם" (שיחות הר"ן קמה).
נו, באמת, לא היו כאלו שעשועים מעולם?!?
עם ישראל מתייסר בגלותו זה קרוב לאלפיים שנה, מעתיר תפילות לאלפים לרבבות. חסידי ברסלב אמונים על עצת ההתבודדות זה למעלה ממאתיים שנה. ודוקא התפילות האלו - שנובעות מתוך תורת רביה"ק - יעשו שעשועים שלא היו מימות עולם?
מה מיוחד בלהתפלל על תורה א', "שנזכה לראות את השכל שיש בכל דבר" - יותר מאשר להתפלל על מאמר מספר אחר או מצדיק אחר שנזכה, למשל, "לזכות למידת הענוה בשלימות"??
ואיך זה מציאותי, שאנחנו בעקבתא דמשיחא, באחרית הימים, בדור שפל ומושפל, ניתן לה' תענוג ושעשוע שלא היה מעולם? איך?
*
ובכן:
מהי תפילה?
תפילה מבטאת את החסרון שלי, את מה שאין לי. אם אני מבקש משהו - זאת אומרת שאין לי את המשהו הזה, אני במצב 'חסר'...
ומי שפותח את הספר ליקוטי מוהר"ן מקבל מהצדיק את המצב ה'חסר' הזה בשיא העוצמה. בתורה א' אני רואה עד כמה אני רחוק מהשכל דקדושה, בתורה ב' אני רואה עד כמה אני רחוק מתפילה, ממשפט, וכן הלאה בכל תורה ותורה.
וכך מצד אחד, התורה של רבינו נותנת לאדם את השפלות הכי גדולה שבעולם, היא מראה לו עד כמה ה' גדול, עד היכן אתה צריך להגיע בעבודת ה', ואתה לא...
ומאידך גיסא, אותה תורה בעצמה, נותנת לאדם את התקוה הגדולה ביותר בעולם, היא מספרת לו שעד כמה שה' גדול - הוא מצפה אך ורק לך, ואתה יכול להגיע לדרגות הכי גבוהות שבעולם.
ולמרות שאתה נמצא למטה, למטה, למטה, ועוד כמה פעמים למטה... אבל אתה יכול, קשור, שייך, לדרגה הכי גבוהה בעולם... פלאי פלאים...
*
וכעת, אתה מתפלל על התורה הזאת, התורה של רבינו הק', ואז התפלה שלך היא תפילה שלא היתה מימות עולם, תפילה שכוללת את שתי הקצוות הכי מנוגדים שבעולם.
עומד לפני ה', האדם הכי נמוך ושפל בעולם, האדם שרבינו בעצמו מגלה לו עד כמה הוא נמוך, עד כמה הוא רחוק מלקיים את רצון ה' בשלימות - ואותו אדם בעצמו מבקש מה' את הדרגות הכי גבוהות, בכיסופים הכי נפלאים...
דוקא בדור הכי שפל - "יש עכשיו לישראל געגועים גדולים וכיסופין גדולים להשם יתברך, אשר לא היתה כזאת בימי קדם" (ליקו"מ עח).
לתפילה כזאת משתוקק ומתגעגע ה' יתברך, ואתה - בתפילה על התורה הנשגבה הזאת - נותן לה' שעשועים גדולים שלא היו מימות עולם!!!


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved