Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

שטיבל הונגרי

דף הבית >> מאמרי הגות >> שטיבל הונגרי
שטיבל הונגרי
כי עיקר החיות מקבלין מהתפילה, כמ"ש (תהלים מ"ב) תפלה לאל חיי. ובשביל זה צריך להתפלל בכל כחו, כי כשמתפלל בכל כחו, ומכנים כחו באותיות התפלה, אזי נתחדש כחו שם, בבחי' (איכה ג') חדשים לבקרים (רבה אמונתך) וכו'. כי אמונה היא תפלה, כמ"ש (שמות י"ז) ויהי ידיו אמונה, תרגומו פרישן בצלו וכו', כי ע"י תפלתו היה משפיע חיות לכל שלשה חלקי עולם, שהם עולם השפל ועולם הכוכבים ועולם המלאכים (ליקו"מ ט).
*
המיית התפילה החרישית קסמה לי כבר מרחוק, עשרות אברכים בני תורה עומדים במקומם, הרוגע פועם מכל סטנדר ומכל ספסל עץ מחוספס, שקט.
אהבתי, צעדתי פנימה, מצאתי מקום פנוי, התפילה היתה נחמדה ורגועה. התפילה הסתיימה והמתפללים פנו ללכת בביתם באותו שקט, נפרדו זה מזה בניע ראש אצילי.
אבל משהו הציק לי, חיפשתי מקום יותר חי ושמח, השקט הזה היה יותר מדי...
ואז הגעתי לשטיבל, השטיבל ההונגרי, וואו, זה היה משהו מיוחד, התפילה בקולות וברקים, ולאחר התפילה רחש פטפוטים שהלך והתגבר, כשהתיישבו לקידוש לא חדלו מלדבר, זה היה משהו אחר לגמרי.
כי חיות זה כשמדברים, ככה זה.
*
לא רק בבית הכנסת, תמיד, כל הזמן, אני מחפש חיות, ולא רק אני, ניתן לומר שלמעלה מששה מיליארד בני אדם מחפשים חיות, כולם רוצים שהחיים יהיו 'חיים' ולא 'מתים'...
[כפי שהמליץ החכם על התפילה בשמ"ע 'לחיים ולא למוות', שלכאורה הדברים נכפלים, שכן הגיית ל' של למוות היא בפתח ומשמעה הפך המוות (נדרים יא:), אבל מסתבר, שיש הפרש גדול בין לא למות - לבין לחיות...]
והאדם פונה לדבר עם אלוקיו, ולקבל חיות מתפילתו, אבל לרוע מזלו השקט סמיך עד כדי מוות, הוא כל כך אטום, אין לו שום דיבור, הוא עומד נכבד אל מול אלוקיו, ושותק באצילות מרירה.
מה יהיה? איפה הם החיים?!
*
אבל, הפתרון הוא דוקא ב"תפילה בכח"!
אם אתה רוצה חיות זה דוקא כמו בשטיבל ההונגרי, מגיעים מדברים, וגם אם אין לך מה לדבר - תדבר!
וזה נקרא תפילה בכח, כמו למשל, כשאתה מגיע לתפילה בבוקר, ומתחשק לך שיקרה נס של קפיצת הדרך ובין רגע כבר תהיה בעלינו לשבח...
בדיוק בקטע הזה נכנס הענין של תפילה בכח, בנקודה שאתה מתיישב מול הסידור ואומר ממש בכח, 'הודו' 'לה'' 'קראו' 'בשמו', זה נקרא תפילה בכח!
וכשאתה בא לדבר עם אלוקיך, ואין לך שום מילים ושום דיבורים, ואתה נזכר באותו בית כנסת שם מתקשרים בלי לדבר, ובאמת היו צדיקים שסברו כך שעיקר הקשר עם ה' הוא במחשבה ובהתבוננות, אבל דע לך:
החיות תבוא אליך רק כשתדבר, דייקא על ידי דיבור יבוא הדעת וההתקשרות אליו יתברך, וזה נותן את החיות הכי נפלאה בעולם, חיות שבאה כמו בשטיבל ההונגרי - על ידי דיבורים!
ובאותם דיבורים שהבאת אותם בכח - אתה מביא חיות לכל חלקי העולם כולו!
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved