Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

שאלות ותשובות בנושא בין הזמנים - הרב אברהם יצחק קלצקי שליט''א

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> שאלות ותשובות בנושא בין הזמנים - הרב אברהם יצחק קלצקי שליט''א
בין הזמנים
שאלה:
ימי בין הזמנים. אני קובע עיתים לתורה, משתדל לשמור על זמני תפילה, אך בכל זאת מרגיש לגמרי מנותק מה', אני אוהב לצאת לטיולים (כמובן מקומות כשרים), ישנם הרבה עיתות פנאי בהם אני משועמם בחוסר מעש.
תשובה:
לא נדון במסגרת זו על עצם עניין 'בין הזמנים'. יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי. והאמת שהוא תלוי כל אחד לפי ענינו. יש מי שלא טוב בשבילו. ויש מי שנחוץ לו מאוד איזה פסק זמן, בכדי להתחדש בעבודת ה', ללמוד במקום שליבו חפץ, להוסיף בעבודת ה' מה שאינו יכול בסדרי הישיבה, כמו חצות והתבודדות וכו'. יש אשר צריך סתם 'נייחא', ויש אשר חשוב לו נסיעה למקומות הק', ויש אשר צריך לצאת לאויר ההרים וכדו'.
אך הכלל והעיקר שלא תתייאש כלל מהשי"ת!
שמא תאמר, מה קשר, בין שאלת הבין הזמנים לבין ייאוש? נכון, הרבה אומרים שאינם מיואשים, אך בפועל, הם מתנהגים לא כמו שיהודי צריך להתנהג – וזה נקרא יאוש! כי יאוש הוא דבר שחודר ללב בלא משים לב. יאוש הינה תחושה קטנה החודרת עמוק בלב ואומרת: הנה אינך קשור לעבודת ה', אולי בעצם כן, אך לא במקום הזה, ולא ביום הזה. זהו יאוש, יאוש הוא לאו דווקא שאדם התייאש מחייו, אלא התייאש מהקשר עם ה', לא מרגיש שייך לעבודת ה'.
ועל זה זעק רביז"ל בקול גדול: גיוואלד! אל תתייאשו, יאוש אינו בעולם כלל. בכל מקום אפשר להיות קשור לה'.
ולכן בכל מקום בו הנך נמצא בבין הזמנים, לא משנה מה אתה עושה, או לא עושה מרוב שעמום, העיקר אל תתייאש לחשוב שבמקומך אי אפשר להתחבר לה'. תעשה מה שאתה יכול, תחטוף עוד איזה לימוד קטן, תברך בכוונה, תאכל ביראת שמיים, תתנהג בדרך ארץ, תקדש שם שמים בכל מקום הילוכך, תעשה איזה מעשה חסד, תזכיר דיבור אמונה. תחשוב מחשבות של גדולת ה', וכו'.
בוודאי ישראל מלאים מצוות כרימון, כל יהודי פשוט עושה הרבה מצוות בלא משים לב, מדבר דיבורי אמונה, מזכיר שם שמיים בפיו: ברוך ה', בעזרת ה', ה' יעזור וכו', וגם אפילו מתחזק מדי פעם באמונה. אך אם אתה בכל זאת מרגיש מנותק, זה נקרא 'יאוש'. תתחיל להעריך כל מעשה טוב, תחשוב תוך כדי המעשה, הנה כעת אני קרוב לה', הנה אני עושה לו נחת... כך תהיה קשור תמיד לה' גם אם אינך יכול ללמוד.
 
שאלה:
אני מפחד לחשוב מה' כאשר איני לומד, כי אז המצפון ירדוף אותי, למה אתה בטיול, מדוע אינך לומד כעת.
תשובה:
ומהו אם כן הפתרון, להתכחש לאמת שה' נמצא בכל מקום?! בוודאי שלא.
אכן טוב מאוד, שהנך יודע שעיקר החיות הוא התורה, כי הם חיינו ואורך ימינו. אך שים לב שידיעה זו בעצמה מרחיקה אותך לגמרי מה', כאשר אינך לומד. סיבת הנפילה בבין הזמנים ח"ו היא כי נדמה שאם לא לומדים אז אין להשי"ת נחת רוח מדברים אחרים, כאילו אין מי שמחייה את העולם ח"ו...
לכן, דע לך, שיש להשי"ת אוצר מתנת חינם אשר משם משפיע חיות לכל העולם כולו, גם כאשר אינם לומדים תורה, והוא אור ה' הנסתר בעולם הגשמי – תורה נעלמת, ואילולא זה החיות, אזי לא היה קיום לעולם. אלא שהחיות המושפע הוא כדי חיונו ממש, רק בכדי לקיים את הגוף. ובוודאי שאנו רוצים להמשיך חיות אמיתית על ידי התורה הק'.
אך אתה המשתוקק לקרבת ה', אלא שאין לך כל כך חשק ללמוד, על כל פנים תראה להמשיך על עצמך חיות גדולה, כאשר אינך לומד, מזה האוצר מתנת חינם. היינו, תחייה נפשך בניגון, תחשוב מחשבות של אמונה, תזכור בכל מקום שה' נמצא כאן, והוא המחייה אותך, ובזה הנך ממש מתחבר לקבל חיות מהשי"ת, גם כאשר אינך לומד.
 
שאלה:
אם אחשוב כך, אז אתקרר לגמרי מהלימוד, כיון שתמיד אומר שאני ממשיך חיות מאור ה' הנעלם, ולא יהיה דבר שיחייב אותי ללמוד.
תשובה:
אם תהיה רציני בזה להמשיך חיות מעצם זה שאתה קרוב לה', לא בשביל למצוא פטור מלימוד, אלא באמת בכדי להיות שמח ומלא תקווה וקשור לה'. אז מובטח שתמצא את עצמך חוטף הרבה יותר לימוד. אדרבא, מעתה תראה שהלימוד יהיה גם בחיות חדש, למצוא יותר ויותר אור ה' הנמצא באותיות התורה.
רק תהיה חזק בזה, לבלי להתבלבל, כי צריך לדעת, שהחיות האמיתי נמצא בתורה, אך יש גם חיות נעלמת בכל מקום בעולם, ולכן תמיד תהיה חזק לחפש איזה קשר לה', גם אם אינך לומד, תחבר עצמך איך שהוא להשי"ת.
*     *    *
אך כדי שיהיה לך הכח בנפש לחפש תמיד אור ה', לזה צריך שתעסוק בספרי הצדיקים שעסקו כל ימיהם למצוא את ה' בכל מקום בעולם. הם ממשיכים את החיות המושפע מהאוצר מתנת חינם, כך יתעורר לבך בהשתוקקות נמרץ, לחפש באמת את השי"ת תמיד, גם בדרכים, ובכל מקום. [עיין באריכות ליקו"מ תנינא ע"ח]
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved