Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

רשמי מסע

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> רשמי מסע
כך זה יראה!
רשמים מיומנו של נוסע
הייתי שם באומן, חיכיתי לחבר שצריך להגיע. שם, ליד האוטובוסים הכתה בי ההכרה וחדרה לליבי התובנה המדהימה שזהו חזון אחרית הימים, מעין חלון לחלום הדורות העתיד להתרחש בקרוב בימינו עת יופיע ויעמדו בשערי ירושלים רגלי המבשר.
כשמול עיני מגיעים עוד ועוד אוטובוסים השופכים מקרבם מגוון רחב של עולים אשר נתקבצו לכאן מארבע כנפות הארץ; חסידים ואנשי מעלה לצד פשוטי העם, זקני החסידים יחד עם צורבים צעירים, בני ארץ ישראל כמו גם המתכנסים מארצות תבל - אמרתי לעצמי: 'כך זה יראה'! לעתיד לבוא כשיחזו עינינו בקרוב בקיבוץ כל הגלויות; שלובי ידיים וחבוקים בכנפי מעלה ישמעו ויבואו הרחוקים והקרובים, כולם כאיש אחד יתאספו בלב אחד לאביהם שבשמיים, עוד ועוד יהודים מכל הסוגים יבואו ברינה ובשמחה בשערי ירושלים וגויי הארצות יובילו את חבילותיהם, גם אז ישתוממו לראות איך ידורו זאב עם כבש כאשר כאשר כל המחיצות יסורו וכל השוני יתמוגג מול האהבה העזה שתשרור בין כל הגולים שזכו לגאולת עולם.
גם כאשר ניבא צדיק הדורות כי 'לעתיד לבוא יהיו כל העולם אנשי ברסלב' אין זה מחייב שכוונתו שיתפללו כולם בנוסח אחד וידברו שפה אחת ודברים אחדים, ייתכן שכוונת הדברים היא שחב"ד יהיו חב"ד-ברסלב, עדת התימנים - ברסלב-תימן, וחוגי הליטאים - חניכי הישיבות-ברסלב, וכן כל 'העולם'; כפי שניתן לראות ולחוש בקיבוץ הגדול באומן את המיזוג הנפלא של כל גווני הקשת היהודית איך מכל העדות והחוגים צצים להם מניינים מכל הסוגים בלי לשנות את נוסחותיהם ומנהגיהם והם 'אנשי ברסלב'; אשכנזים וספרדים, תימנים לעדותיהם השונות, חסידים ובוגרי ישיבות ליטא, חרדים, ודתיים ברמות שונות, נוסח חב"ד ונעימות חסידי ויזניץ, וכן עוד רבים וטובים כמו גם פה לקחו בהשאלה מחזה מאחרית הימים איך כל הברסלבר'ס שוכנים איש לאוהליו בפלאי פלאות.
וכשכל אלו מתקבצים יחד באהבה עזה ועם פרוס החג לובשת העיר אומן חג וחגיגיות ולבביות אין קץ - הלב מתרונן מאושר ותקווה לראות איך יכולים כל רבדי הציבור בגווניו השונים והנפלאים לשבת יחדיו בסוכת שלום במינימום של חיכוכים בין הזרמים השונים ובמקסימום של אחווה הנובעת ממקום עמוק בליבו של כל אחד מהבאים להיכלל בלב העולם, כאשר כולם כאחד עומדים בתחתית ההר לקבל תורה ועצת הצדיק לקיים את התורה בתשובה ושמחה אין סופית. אכן, חזון אחרית הימים.
חזרתי הביתה, וכבר שבוע שהמסר מחלחל בי ומשתוקק לפרוץ החוצה, כאשר הציפיה לגאולת ישראל לובשת בעיני רוחי תמונה ברורה וחדה, ועל כך תשתוקק ותכסוף כל נפש לזכות בהמהרה לראות בשוב ה' ציון בקבצו יחד את כל נדחי ישראל ורועה אחד יהיה לכולם, וכך זה יראה!


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved