Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

רוח חדשה

דף הבית >> מאמרי הגות >> רוח חדשה
רוח חדשה
"כשיש חרון אף, הוא בחינות עשן, וזה העשן מזיק לפרנסה, שעל ידה מוציאין מכח אל הפעל, וצריך לשבר ולהמתיק החרון אף, דהיינו להמתיק העשן ולבררו, עד שיהיה נעשה ממנו בחינת רוח אוירי, שנעשה מהתבררות העשן, וזה הרוח הוא בחינת משיח, "רוח אפינו משיח ה'". וצריך לראות להוציא הדבור בשלמות, כי לפעמים נתחבין אותיות הדיבור במצר הגרון, ואי אפשר להוציא הדבור בשלמות, דהיינו להמשיך נקודות אל האותיות.
ולהמשיך נקודות אל האותיות הוא על ידי החשק והכסופין שחושקין, כי אי אפשר לעשות שום דבר כי אם על ידי חשק, ועל כן כשאדם חושק ביותר, בודאי יוכל לעשות הדבר, ויוכל להוציאו מכח אל הפעל, כי על ידי החשק נעשין נקודות, שעל ידי זה מוציאין מכח אל הפעל" (ליקו"מ סו).
*
בת קול יוצאת בכל יום מהר חורב, ואומרת: "אוי להם לבריות מעלבונה של תורה", בת קול זו - האיר לנו הבעש"ט הקדוש - מתנוצצת בליבו של כל יהודי, כך ממש...
והבת קול - השכינה הקדושה, שוכנת לה במפתחי הלב, וזועקת השכם והערב: "אוי לך, אוי לך, מה לך נרדם, רוץ תלמד, רוץ תתפלל".. והאדם, שומע את נהמת ליבו, והוא מיצר וכואב, אין לו שום כח, הוא לא מסוגל בכלל להוציא מהכח אל הפועל..
אבל הבת קול אינה מתחשבת ברגשותיו ובקשייו, וממשיכה לזעוק ולרדות בו, ונפשו העדינה נרמסת תחת שאגת השכינה המנהמת ואומרת, "למה אינך מוציא מן הכח אל הפועל? למה? עד מתי יהיו רצונותיך הטובים כאור ללא כלי? עד מתי?!?"
*
כמה אפשר לשמוע? כמה? אט אט מתחיל הכעס לכבוש את לבו, והוא אומר לעצמו, "הרי אני מתבודד, אני מתפלל, ורבינו הק' אמר שאין שום מעלה טובה שאי אפשר לזכות לה על ידי התבודדות, ואני, אני לא זוכה לשום דבר..."
וכשהוא מלא כעס, הריהו מפסיק ח"ו מלהתבודד.. עצת העצות היא התבודדות, וכשאתה חדל מלהתבודדד, הרי אפסה כל תקוה, צינורות השפע נסתמים, וזעקת כל באי עולם נותרת חנוקה במיצרי הגרון, זעקה שאין לה מענה...
*
ודוקא אז,
כשהכעס מתפשט בעולם, העשן הרע מחלחל בכל פינה, והאויר נעשה חנוק, דוקא אז מופיעה הרוח הטובה, רוחו של משיח, רוח אפינו משיח ה', ומטהרת את אוירו של עולם, רוח חדשה אתן בקרבכם!
והוא קורא בקול גדול, "אל תרפה, תמשיך לרצות, תתגעגע ותכסוף לה' עד בלי תכלית, ותדע לך שזה נקרא להוציא מן הכח אל הפועל, שכן הפועל נובע בשורשו מן הכח, והכח בשורשו איננו כי אם רצונות וכיסופים, וכך גם הפועל עיקרו לרצות את ה' - מבלי להתייאש לעולם"!!
אבל אם תמשיך להתפלל אך ורק להוציא לפועל מצוות מעשיות, הרי לכשלא תצליח שוב ושוב תתחיל לכעוס, והכעס שוב יעכיר את אוירו של עולם, לכן אתה מוכרח לשים את עיקר מעייניך לרצות את ה' בעצמו - ואז זכית להוציא מן הכח אל הפועל!
זכית להיות שותף לרוחו של משיח, לחדש את אויר העולם, לטהר אותו מכל העשנים, ולהפיח בלבבות רדומים רוח חדשה!!!
 
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved