Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

קורס לספרות

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> קורס לספרות
 
קורס לספרות
קשה לעולם, על מה צריך לנסוע להצדיק לשמוע מפיו, הלא אפשר לעיין בספרים דברי מוסר? אך באמת הוא תועלת גדול, כי יש חלוק גדול בין השומע מפי הצדיק האמת בעצמו ובין השומע מפי אחר האומר בשמו; מכל שכן כששומע מפי ששמע מפי השומע, וכן בין השומע מפי הצדיק למעיין בספר הוא חילוק גדול ביותר: ובין לומד בספר לשומע מפי החכם יש חילוק גדול ביותר, כי ספר הוא רק לזכרון, כמו שכתוב "כתב זאת זכרון בספר". ועל כן אמרו רבותינו, זכרונם לברכה: 'דברים שבעל - פה אי אתה רשאי לאמרם בכתב'. ויש דברים בגו (ליקו"מ יט).
*
עשרות ראשים צפופים ישבו בריכוז מאזינים לדבריו של המנחה, כל הנאספים היטיבו למשוך בעט הסופרים, ובכדי לשפר את סגנונם הספרותי התקבצו אצל גדול הסופרים ולמודי הלשון, שידריך אותם ויתן להם טיפים והכונה, איך לשפר את הכתיבה, להפוך אותה לעשירה ומשובחת יותר.
הסופר הגדול פתח בסיפור רווי דרמה, תיאר אותו בצבעים חיים, השומעים הפליגו עם גיבור הסיפור באנייה, הטלטלו עמו במשברי הגלים המאיימים להטיל את האניה למצולות, ונשמו לרווחה כאשר הסערה שקטה, ירדו איתו מהאניה אל אי קטן, טיפסו על העצים כדי להשיג מאכל כלשהו...
בתום הסיפור, המתח הסתיים, והם נשמו לרווחה. אחד הסופרים התרומם ממקומו מותח את עצמותיו היגעות מהישיבה הארוכה, "וואו, זה היה נפלא, תודה רבה", ופנה אל עבר דלת היציאה.
"הי, הזדעק הסופר הגדול, לאן אתה הולך?? הסיפר שסיפרתי הסתיים, אבל לא באת הנה בכדי לשמוע סיפור, באת אלי כדי ללמוד איך אתה כותב בעצמך סיפורים חדשים, זה העיקר, אל תפספס את זה..."
*
שעות רבות הוא רכון על הגמרא, על ספרי מוסר הוא לא מוותר, את כל חייו הוא הקדיש על מנת ללמוד את הסיפור של הבריאה, את ספרו/סיפורו של הקב"ה, את התורה שעל ידה הוא סיפר וספר את העולם כולו.
וכל פעם שהוא קם מן הספר, התרומם האברך ממקומו, מותח את עצמותיו היגעות מהישיבה הארוכה, ואמר לעצמו, "וואו, זה היה נפלא, תודה רבה ה'", ופנה אל דלת היציאה.
*
אבל הסופר הגדול, שכולנו בידיו כעט ביד הסופר, זועק אליו זעקה גדולה שמהדהדת מסוף העולם ועד סופו:
"מה לך בני, באת לעולם רק כדי לשמוע את הסיפור שמספרים לך? רק כדי לקרוא את הסיפור שכתוב בספר שלפניך?"
"הורידו אותך לעולם הזה כדי שאתה, במו ידיך, החלושות מחד גיסא - והאדירות מאידך גיסא, תכתוב ספר חדש!!"
"אתה צריך לנסוע אל הסופר הגדול, כדי שתראה אותו בעצמו, ותשמע מפיו ממש, איך אתה יכול לכתוב בעצמך סיפור, סיפור חיים אישי משלך!"
"אני, הסופר הגדול, ילמד אותך איך להבקיע שערים חדשים, ולפתוח צוהר אל עולמות שלא הכרת, בהם, גם אם תקשה עליך ההתמודדות מאוד מאוד, אך דווקא בעדם, תנסר חרך קטן דרכו תסתכל בהמייה ובגעגוע אל המספר הגדול שברא את כל הבריאה".
"בכך, מילאת את חובתך ויעודך בעולם, אתה מחבר ספר חדש, סיפור חדש שלא היה מעולם!!!"
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved