Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

קורח - סמל המחלוקת

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> קורח - סמל המחלוקת
בס"ד
כאשר אנו קוראים ולומדים בתורה בפרשיות האלו, ורואים את המעשיות שהתורה מספרת לנו, בולטת מאד הצורה והאופן הטראגי שבו הסתיים הסיפור עם קרח. מעולם לא שמענו על עונש כ"כ חמור לאדם, ועוד לאחד כזה שכידוע מדברי חז"ל היה אדם גדול, ומוכיחה על  זה העובדה שהלכו אחריו כ"כ הרבה גדולי ישראל ראשי סנהדרין, והתורה כתבה על כולם נשיאי עדה, קראי מועד, אנשי שם. סוף ועונש חמור כל כך, שחז"ל מספרים שהם לא ירדו למוות, אלא מקום נכרה להם בגיהינום תמידי, ושם הם צווחים תמיד – משה אמת ותורתו אמת, והם בדאים. פתיחת הארץ את פיה, אותם ואת בתיהם ואת כל הרכוש, ואח"כ אש מאת ה' לכלות את כל מאתיים מקריבי הקטורת. אי אפשר שלא לשאול, במה היה עוונם כל כך חמור, שהיו ראוים לעונש כל כך חריף...
פרשת קרח, היא סמל ידוע למחלוקת. אך יותר מכך היא משל ודוגמא מובהקת לאותם חכמים, וחכמתו של האדם בכלל, שהרבה פעמים אין דעתו עולה בקנה אחד עם דעת הצדיק.
התורה, ניתנה לנו על ידי משה רבינו. ולולא זאת היתה עובדה מוגמרת, לא היה ניתן להאמין לה. האם התורה, שעשועי השם יתברך אורות גנוזים ועצומים סודות שאין להם חקר, תוכל להתלבש ולהנתן בעולם מגושם כשלנו, שבו העשיה והחומר שולטים?
ויתרה מזו. יסוד התורה הוא שהקב"ה צווה אותנו מצוות כפי הנאמר בתורה, וכל אור ה' והעולמות העליונים, הכל תלוי בקיום המצוות על כל פרטיהם ודקדוקיהם, כגון דווקא בשלש דפנות כשרות כהלכתם וסכך ממין הצומח בלבד, דווקא בזה מתקיים מצוות סוכה ורצון הבורא, ואם לא, אף אם יאהב האדם את הבורא וישבחהו על יציאת מצרים וכדומה - לא התקיימה המצוה כלל. ובמח ושכל אנושי ח"ו יכולה להשתרש אי הבנה שלמעלה כ"כ משנה פרט כזה או כזה...
והכל מפני שדעת הבורא אינה כדעתנו. אף שהיא מרוממת ונעלה לגמרי מכל גשמיות, עם כל זאת משגיח הוא בעולמנו על כל פרט ופרט שבו ועיקר קיום התורה והמצוות הוא רק כאן, בפרטיהם ומעשיהם, וכל שעשועי המלך הגדול יתברך תלויים באדם הקטן בעולם המגושם.
קרח לא הבין זאת, ואף זלזל בפרטי המצוות.  לא הסתדר בדעתו שטלית שכולה תכלת צריכה חוט תכלת דייקא וכיוצא בזה. ומזה נולד, שדעת האדם ושכלו אומרים, שאנשים מרוממים, בעלי שכל והצלחה, הם נחשבים למציאות. אך האם האדם הקטן, והאם אפילו הנכשל בחטאיו, האם השם יתברך יכול להנות ממנו ולרצות את מעשיו ותשובתו? קרח סבור שלא. לא יתכן ולא מתקבל על הדעת. אך משה רבינו בדעת האלוקית שזכה אליה יודע את ההפך הגמור, וזה מה שעומד ומתגלה בדברי רבינו על החיזוק לכל אחד.   ובזה למדנו, שאף חכמים גדולים, מוכרחים לבטל דעתם מפני דעת הצדיקים המופלגים, ולקבל את דעתם היא רצון ה'. 
חטא קרח, מפריד בעצם את מציאות ה' מהעולם הגשמי. מובן לפי זה גם רמז נפלא ששקע בבטן האדמה- שהרי הוא זה שהפריד וקבע שהגשמי נפרד מהרוחני, על כן האדמה הגשמית בלעה אותו. אנו נדע את ההפך הגמור: רצון ה' והשגחתו, היא דווקא מהעולם הזה, אף לאנשים פשוטים, ודוקא בקיום המצוות כהלכתם. זה דעתם של הצדיקים, ואת זה אנו מקבלים ליסוד היסודות של חיי תורה אמיתיים וקרובים לה'. 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved