Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

צעקת הלידה

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> צעקת הלידה
צעקת הלידה
"שפע אלוקי הוא בחינת מקיפין, שהשכל הזה הוא גדול עד למאוד וכו', ודע, שזה עיקר כח הבחירה, כל זמן שהשכל אין כל כך גדול להבין הידיעה והבחירה, אזי כח הבחירה על מקומו, כי יש בידו כח לבחור החיים או הפוכו. אבל כשיכנס המקיף הזה לפנים, ואז יתגדל השכל האנושי ויתגלה לאנושי הידיעה והבחירה, אז יתבטל הבחירה, כי אז על ידי גדולו של השכל יצא מגדר האנושי ויעלה לגדר מלאך, ואז לעתיד יתבטל הבחירה. ולפעמים המוחין והשפע אלוקי הוא בהעלם, בבחינת עבור, ואז יפה צעקה לאדם, בין בתפלה בין בתורה, והצעקה שאדם צועק בתפלתו ובתורתו, הם בחינת צעקת היולדת, והקב"ה הוא מאזין צעקתנו, ואז מולדת המוחין" (ליקו"מ כא).
*
לעתיד לבוא... תתבטל הבחירה... נזכה לידיעה בשלימות...
אבל מה יועיל לנו השכל הגבוה והנעלם של הידיעה - בחיי היום יום? כיצד מועילה הידיעה לעבודת ה' שמוטלת עלינו? האם על ידה נוכל ללמוד יותר טוב, או אולי להתפלל יותר טוב?
- בשביל ההתחזקות!!
כלומר;
למן היום שגדלנו, הרגילו וחינכו אותנו להצליח, להצליח בכל תחום, וכשהבנו שעיקר התכלית שלנו בזה העולם זה אך ורק לעבוד את השי"ת, אז ממילא הכונה שנצליח להגיע להשגים בעבודת ה'...
ולכן, כיום הבחירה שולטת בכל פינה ובכל תחום בחיינו, וממילא, מה קורה כשאנחנו לא מצליחים להגיע לתוצאה מושלמת כמו שקיוינו, מאכזב מאוד, נשברים..
ואם הצדיקים באים לעודד רוחנו להתחזק להאמין בה', להאמין שהכל לטובה, לברך את ה' על הרעה כמו שמברכים על הטובה.. אז אין לנו כח לשמוע!!
למה?
כי הכח החזק ששולט בעולם הוא הבחירה! ואם הצדיקים רוצים לחזק אותנו באמונה, בידיעה שהכל מאיתו יתברך, קשה לנו לשמוע, מחמת שהידיעה אינה גלויה ומאירה לעינינו, אלא היא מכוסה ונעלמת בבחינת עיבור.
*
ולעתיד לבוא... נזכה ללידת המוחין בשלימות, האמונה והידיעה בהשגחתו יתברך תאיר בכל העולם, ותתפשט עד עמקי עמקי לבבנו הנדכה, "ואז יתגדל השכל האנושי, ויעלה האדם לגדר מלאך"!!!
ודאי וודאי שגם בביאת המשיח נמשיך לעבוד אותו יתברך, ועדיין ישאר בידינו כח הבחירה בין טוב לרע, אלא שאז לא נשבר ולא נמוט לעולם, כיון שהאמונה בה' תגדל עד מאוד, ושום כשלון לא ימוטט אותנו, כיון שתמיד נדע שזוהי פעולתו הרחומה של אבינו שבשמים!!
ואם היום הבחירה היא השלטת, והידיעה אינה רק אופפת אותה כמקיפין הסובבים מבחוץ - הרי שלעתיד לבוא תכנס הידיעה לפנים, ותשרת את הבחירה, כדי שדברי ההתחזקות שמאירים בנו הצדיקים יוכלו לפעול בנו את פעולתם לטובתנו הנצחית.
והלבבות הומים ומתגעגעים מתי יבוא האי יומא, שבו תשמע השאגה הגדולה "אין שום יאוש בעולם כלל", מקצה העולם ועד קצהו, ותחלחל אל תוכיות נפשנו להחיות בנו חיים חדשים? מתי?!?
*
לשם כך דרושה לידה!
כעת הידיעה בעיבור, והיא נסתרת ונעלמת, ובדורנו בעקבתא דמשיחא, רבים עליה חבלי לידה, והיא נאנחת ומתייגעת עד בלי די -
עד שאתה, אתה, תצא מעצמך ותצעק צעקה גדולה ומרה, צעק את צעקתה של השכינה הקדושה, תיילל על שבעת המידות שעדיין אינן מתוקנות בשלימות, תצעק, תצעק את צעקת היולדת...
ואזי נזכה ללידת המוחין, האמונה בו יתברך תתפשט כמים הנובעים ממקור מים חיים, הדעת תרבה על פני כל חוצות, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים!!!


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved