Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

הדפסות חוזרות בשפה העברית

דף הבית >> בבית הדפוס >> הדפסות חוזרות בשפה העברית
מתוך דברי מורינו הרב נתן מברסלב:

"מכל שכן כשפועל בצדקתו לזכות את הרבים בספרים חדשים קדושים שהם בחינת קיום התורה לבטל הספיקות. בוודאי אין קץ לשכרו וצדקתו עומדת לעד. כי בכל פעם בכל דורות הבאים מזכה את ישראל שתתקיים התורה על ידו אשרי לו. (הלכות ברכת השחר הלכה ה' אות לז, לח)."

הדפסות חוזרות בשפה העברית

 
עלות הנצחת ספר זה ב1000 עותקים לעילוי נשמת, לזכות, להצלחה, לזיווג הגון, ולכל הישועות בסך 7,000 ש"ח 
עלות הנצחת ספר זה ב1000 עותקים לעילוי נשמת, לזכות, להצלחה, לזיווג הגון, ולכל הישועות בסך 7,000 ש"ח 

עלות הנצחת ספר זה ב1000 עותקים לעילוי נשמת, לזכות, להצלחה, לזיווג הגון, ולכל הישועות בסך 6,000 ש"ח 

כשעזרא הסופר מסתלק וטריפה-פסול מתגבר כמו שיש היום אלפים ורבבות טריפה פסול. אבל אני מקווה שדף אחד מספרי רבינו יהיה תיקון לכל, נו אני מזהיר אתכם שתדפיסו את הספרים שיהיה יפוצו מעיינותיך חוצה, שתהיו חזקים בכסף וברצון ובטרחא.

(מתוך צוואתו של מורינו ר' נתן תלמידו המובהק של מורינו ר' נחמן מברסלב)

  


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved