Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

פרוייקטים עתידיים

דף הבית >> בבית הדפוס >> פרוייקטים עתידיים
ספרים אלו כבר ראו אור בשפה האנגלית, וכוונת המכון להוציאם לאור גם בעברית, המעוניין ליטול על עצמו את אחד הפרוייקטים מוזמן ליצור קשר דרך האתר. העלויות מפורטים להלן:
 
                   לתרומה דרך Pay Pal

ליקוטי מוהר"ן עם פירוש 'נעימות נצח'

 
 סדרת ליקוטי מוהר"ן עם פירוש נעימות נצח, נועדה למבקשים לעסוק בתורותיו העמוקות של רבי נחמן ולהבינן בבהירות. ביאור נעימות נצח צועד בעקבות פירושיהם של גדול תלמידיו של רבנו – רבי נתן ב"ליקוטי הלכות", הרב מטשעהרין - תלמידו של רבי נתן ב"פרפראות לחכמה", ושאר התלמידים. בספר משובצים גם פירושים רבים מן המסורת שבעל-פה של זקני חסידי ברסלב, כפי שלמד מהם המחבר.
כל הציטוטים והרמזים שמביא רבי נחמן נפרשים כאן בשלמותם, למן פסוקי התנ"ך ומפרשיהם, דרך דברי חז"ל ועד לדברי הזוהר והאר"י. כמו חברותא, מכוון הביאור את הלומד להבנת דברי רבנו לעומקם, וליישומם בעבודת ה' היום-יומית.

יצירה גדולה זו, שכתיבתה ועריכתה היא הגדולה והמקיפה ביותר שנערכה על ליקוטי מוהר"ן בדורנו, והגיעה לסיומה בשפה האנגלית. עתידה להחזיק שלושה עשר כרכים בעברית.
עד כה הגיע הפרוייקט למחציתו, ראו אור 8 כרכים ועתידים לראות אור עוד 4 כרכים
עלות כל כרך כ 25,000$ ניתן לתרום לע''נ, לזכות, וכו' 

     'ומידך נתנו לך'

הספר מבאר את מעלת הצדקה על פי תורת רבי נחמן, ומכניסה את הקורא בו להרגשה שאכן הכל מהש''י, ומידו אנו נותנים, חובה בכל בית יהודי המקיים את מצוות הצדקה.

עלות הפרוייקט כ20,000$ ניתן לתרום לע''נ, לזכות, וכו'

 
                   לתרומה דרך Pay Pal
           
          'אוצרות גנוזים'


כל אדם טמונים בתוכו אוצרות אמיתיים, אך הם הינם גנוזים ועליו לגלותם, כיצד ואיך?
התשובה גנוזה בספר זה, 'רב מכר' בשפה האנגלית

עלות פרוייקט זה כ18,000$ ניתן לתרום לע''נ, לזכות, וכו'
                   לתרומה דרך Pay Pal

   'פרקי אבות המבואר'


ללמוד את המשנה ולהפוך אותה למציאות יום יומית, על-פי תורתו של רבי נחמן מברסלב ותלמידו רבי נתן.
עלות הפרוייקט כ27,000$ ניתן לתרום לע''נ, לזכות, וכו'

                   לתרומה דרך Pay Pal
משיח, מי? מה? למה? איפה? איך? מתי?'
מי הוא המשיח? כיצד יהיו החיים אחרי שהוא יגיע? איך הוא יביא את העולם לשלמות? למה הוא לא הגיע? ומתי הוא יגיע? מבוסס על תורתו של הרבי נחמן מהתנ"ך, התלמוד והקבלה,


המחבר:הרב חיים קרמר

עלות הפרוייקט כ20,000$ ניתן לתרום לע''נ, לזכות, וכו'

                   לתרומה דרך Pay Pal
 
     'עד ביאת המשיח'


ביוגרפיה על חייו המרתקים של רבי נחמן מברסלב, נכתב בידי הרב אריה קפלן זצ''ל, לפני כ30 שנהעלות הפרוייקט כ20,000$ ניתן לתרום לע''נ, לזכות, וכו'
                   לתרומה דרך Pay Pal
      'לילות ראש השנה-      סביב השולחן עם רבי נחמן'


סיפורי השגחה אמיתיים על הסיבה שהביאה אותנו לאומן, לקרוא ולהאמין.


עלות הפרוייקט כ15,000$ ניתן לתרום לע''נ, לזכות, וכו'
                   לתרומה דרך Pay Pal
מתוך דברי מורינו הרב נתן מברסלב:

"מכל שכן כשפועל בצדקתו לזכות את הרבים בספרים חדשים קדושים שהם בחינת קיום התורה לבטל הספיקות. בוודאי אין קץ לשכרו וצדקתו עומדת לעד. כי בכל פעם בכל דורות הבאים מזכה את ישראל שתתקיים התורה על ידו אשרי לו. (הלכות ברכת השחר הלכה ה' אות לז, לח)."

כשעזרא הסופר מסתלק וטריפה-פסול מתגבר כמו שיש היום אלפים ורבבות טריפה פסול. אבל אני מקווה שדף אחד מספרי רבינו יהיה תיקון לכל, נו אני מזהיר אתכם שתדפיסו את הספרים שיהיה יפוצו מעיינותיך חוצה, שתהיו חזקים בכסף וברצון ובטרחא.

(מתוך צוואתו של מורינו ר' נתן תלמידו המובהק של מורינו ר' נחמן מברסלב)

 

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved