Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

עם ישראל לא מפחד

דף הבית >> מאמרי הגות >> עם ישראל לא מפחד
בס"ד                                 עם ישראל לא מפחד
 
יחד עם כלל ישראל, בלב שותת דם אנו שולחים את תנחומינו הכנים לכל משפחות הקדושים שמסרו נפשם עבור כלל ישראל הי"ד. כן נושאים אנו תפילה לרפואת כל הפצועים שישלח להם ה' רפואה שלמה בגוף ונפש.
עם ישראל נמצא כעת בזמן מאוד לא פשוט, ימי בין המצרים הם אף פעם לא ימים קלים לעם ישראל, וקל וחומר בעת צרה שכזו כשקם עלינו אויב שאומר לאבד זרע ישראל היל"ת.
האחדות הנפלאה שמתגלית כעת איננה קוריוז חולף, היא האמת הפנימית שבימים כתיקונן נעלמת לעיתים מן העין.
לעם ישראל יש לב אחד, שום פירוד ומחלוקת לא יכולים להפריד את הלב לשניים.
אבל בגילוי האחדות היפה הזאת יש כוח עצום להצילינו מאויבינו, ולהנחיל להם מפלה מוחצת בקרוב אמן.
 אחד הרבנים אמר רמז יפה בעניין הזה. חמא"ס ראשי תיבות חסידים מתנגדים אשכנזים ספרדים.
כל הכוח של החמאס נובע מהפירוד בין העדות אצלינו.ברגע שאנו מתאחדים הוא מתבטל ואין לו שום קיום.
כתוב בתורה "חבור עצבים אפרים הנח לו, חלק ליבם עתה יאשמו" ואמרו חז"ל שכשעם ישראל [המכונה אפריים] נמצא באחדות, למרות שהם אינם מתנהגים כראוי, הקב"ה סולח להם ושומר עליהם. אך כשהם נפרדים אז הדין יכול לשלוט בהם רח"ל.

בתקופת בית ראשון בזמן אחאב מלך ישראל, המצב הרוחני של העם היה בשפל המדרגה, אבל, מספרים חז"ל שלמרות החטאים העם היה באחדות חזקה, ולכן בכל המלחמות היו מנצחים, עד כדי כך שאחאב שלט בעולם כולו בתקופה מסוימת.

כוח האחדות הוא עצום ובלתי נתפס. אבל מצד שני הוא מתמיה, מה פתאום שיעשה לנו האלוקים ניסים גדולים רק בזכות האחדות אם איננו שומרים את מצוותיו?
ההיגיון אומר אפילו את ההיפך, אם הנתינים של המלך מאוחדים נגדו ולא מקיימים את פקודותיו הוא עלול לכעוס פי כמה, לא?

את התשובה נותן לנו רבי נתן מברסלב, וקיצור דבריו הקדושים הם, שאי אפשר להתקרב אל הקדוש ברוך הוא כי אם על ידי אהבה אמיתית שבין אדם לחברו, כיון שכשיש אהבה בין היהודים הם ידברו אחד עם השני ביראת שמיים ויחזרו בתשובה. כי האמת היא שלכל אדם יש מידי פעם הרהורי תשובה ומחשבות טובות על התכלית של העולם, ובפרט צדיקי הדור מנסים כל הזמן להכניס בעם מחשבות טובות. אלא שאי אפשר לדבר על זה עם החברים כי הם ילעגו על זה ויחזירו את האדם מהר ל'שפיות' הרגילה של שכחה והדחקה.
אבל כשיש אהבה אמיתית בין האנשים בסוף הם ילבנו ביניהם את העניינים ויגיעו למסקנה אמיתית שאין תכלית בעולם מלבד לעשות תשובה ולחזור אל ה', ודיבורי הצדיקים יכנסו בעולם ויתפרסמו כי הצדיק כל כולו אהבה ורחמנות אמיתית על עם ה' וכל מי ששותף לאהבה והרחמנות הזאת, בסופו של דבר יצטרף להפצת דברי האמת שלו. כי אין רחמנות בעולם מלבד לדאוג לאדם לטוב הנצחי וכל שאר הרחמנות היא משל בלבד!
[גם על פי הסוד מבאר רבי נחמן שכשהנשמות מאוחדות האור שלהן גדול ומאיר מאוד, ויש להן יכולת לקבל הארה ושפע מה' על ידי הצדיקים ואז הם חוזרים בתשובה. עיין ליקוטי מוהרן ס"א]
ולכן כשהעם באחדות, אפילו אם עדיין לא חזרו בתשובה ה' ממתין לנו ומאריך אפו, כי יש לו תקווה שתיכף נשוב אליו.
אבל כשבעוונותינו אנו מחולקים אז כביכול ה' מאבד תקווה שנשוב אליו ולכן הוא עובר לעורר אותנו באמצעות צרות ה"י. ואז אם אנו ממהרים להתאחד אנו מובטחים שנראה ניסים גלויים אמן.
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved