Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

עבודת חג הסוכות

דף הבית >> מאמרי הגות >> עבודת חג הסוכות

עבודת חודש תשרי וחג הסוכות


 

 
 
חודש תשרי הוא עיקר הזמן של בנין החשק לקדושה בלב, כי ראש השנה הוא זמן של הכרת האמת – מלכות השם, ומתעלים מיום ליום בעשרת ימי התשובה בחשק לקדושה להמליך את השי"ת עד שזוכים לשלימות החשק ביום הכיפורים שאז מתגלה שהשי"ת הוא מלך רחמן וסולח ומתרצה לישראל, ובימים אלו עוסקים ישראל בתשובה ותורה ותפילה.
 
ד' ימים שבין יוה"כ לסוכות:
 
אבל עדיין אין זה שלימות, כי תיכף לאחר עסק הקדושה ביום הכיפורים יש ד' ימים שצריך לצאת לשוק, להתעסק בטרדות החג סוכה וד' מינים וכו'. ובאמת דרשו חז"ל על הפסוק 'ולקחתם לכם ביום הראשון' שהוא ראשון לחשבון עוונות, כי אותם הד' ימים שבין יוה"כ לסוכות עם ישראל עסוקים במצוות ואין שם חשבון עוונות, שכיון שעבודת יום הכיפורים הוא להגדיל החשק על כן תיכף מראים לאדם מה מפיל לו את החשק במשך ימות השנה, ושצריך למצוא הדרך איך לבנות החשק דקדושה דייקא מתוך עסקים וטרדות שלא יתקרר שם החשק ותבערת הלב. ובזה נשלם התשובה של יום הכיפורים, כי עיקר התשובה הוא לקבל על עצמו שתמיד יתחדש להתגעגע להשם גם אם יפול וירד.
 
ועוד סיבה שאילו לא היה נופל לעסקי העולם והיה נשאר בקדושת יוה"כ בתורה תפילה ומעשים טובים לא היה יודע מהו חשק ורצון דקדושה, כי החשק מתגלה רק במקום שאין רואים את הנחשק ודו"ק.
 
חג הסוכות:
 
ורק בכח זה יכול להתגלות קדושת חג הסוכות – שהוא בסוד 'וימינו תחבקני' – שלימות החשק דקדושה להרגיש את החיבוק יד ימין של השם ובסוכות מתגלה ממש בפועל החשק והשמחה בהשם  דווקא בעניני חוץ כי עיקר מצוות סוכה הוא דווקא באכילה ושינה, ויוצאים מחוץ לבית ללמוד הדרך איך לצאת מחוץ לבית התורה ותפילה ולהישאר בחשק ואהבה להשם, כי לאחר שנתגלה בד' ימים שלפני סוכות החשק דקדושה מתוך קטנות אזי יכולים לקבל קדושת החג – חשק וכיסופים בפועל.
 
ועל כן אז באים השבעה רועים, לחזק את האמונה לידע מהו חשק, כי הנה רואה האדם שהוא לא לבד כי יש בעולם שבעה רועים אברהם ויצחק ויעקב וכ"ו שהם מציאות התגלות החשק בעולם.
 
וזה כלל עבודת סוכות להתקרב לחשק דקדושה מכל מקום ומצב, 'למען ידעו דורותיכם', וכמו שרבינו אומר בתורה כ"א שבסוכות מתגלה מקיפי הדעת, וכשיש לאדם דעת ממילא מתגבר אצלו החשק כי מבין מה נעשה מכל מצווה שלו וכ"ו.
 
אכן כל מציאות של מצוות סוכה הוא לעורר את הנפש שתתעורר לכסוף אל ה' ומציירים לה את אותו הציור והחשק שהיה לישראל בזמן שהיו במדבר שהיו מוקפים בענני כבוד, ולכן המצווה היא לשבת מחוץ לבית בתוך דפנות הסוכה, שכל פעולת מצווה זו הוא לנענע את הנפש שיצייר לעצמו בפועל את אותו המציאות שהיו ישראל לאחר יציאת מצרים.
    
    
כלליות ארבעת המינים:
 
ועל כן לוקחים ד' מינים של עשבים, כי העשבים מרמזים על חשק, שצומחים ומושכים עצמם למעלה מתוך הארץ. ובפרטיות ד' מינים אלו מורים ביותר על חשק וכיסופים, כי 'אתרוג' הוא מלשון 'חמיד ורגיג' שהוא תרגום של חשק וגעגוע בארמית. 'לולב' אותיות 'לו – לב'. 'הדס – ענף עץ עבות' שקושר וקולע עצמו להשי"ת. 'ערבי נחל' – לשון עריבות ונעימות, ונחל ר"ת נ'פשינו ח'כתה ל'ה'.
 
נענועים:
 
וקיום מצוות הד' מינים הוא על ידי הנענועים, שצריך לנענע הד' מינים לכל רוחות העולם כי על ידי זה מכניעים את כל החשקים והחמדות הרעים שבעולם, לכוללם בחשק דקדושה שאין עוד מלבדו. וכמובא שכל רוחות העולם מורים על השש מדות [חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. שבהם כלול כל העולם כולו] שצריך להעלותם ולכוללם בחשק דקדושה. דרום – חסד, שמרומז בזה גם אהבה רעה. צפון – גבורה, פחדים ויראות רעות. מזרח – תפארת, התפארות והתפעלות מדברים לא טובים. מעלה – נצח, מדת הנצחנות והצלחה קיצונית. מטה -  הוד, חן של שקר (הוד נהפך לדוה). מערב – יסוד, תענוגים מיותרים.
 
ובאמצעות נענוע בארבעת המינים הקדושים אנו מתקנים את כל הדברים הללו.
 
ואכן זהו סוד התקרבות לצדיקים שכל היהדות תלוי בזה, כיון שעיקר לימודם הוא לעורר חשק להשי"ת וזה רק ע"י שיהיה לאדם ירידות ונפילות שאז מתעורר לחפש את השי"ת מתוך כל מקום עד שמתעלה מדרגא לדרגא וזוכה לראות השכל והאור הפנימי שיש בכל מקום ובכל דבר.
 
 
עובד על פי מאמר של הרב אברהם י. קלצקי
 
 
 
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved