Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

סולל כבישים

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> סולל כבישים
סולל כבישים
"והגיע עת שהלכו כל הנ"ל, כל אחד ואחד למקומו לקבל משם כחו, דהינו המליץ והגבור וכל אנשי המלך הנ"ל, כל אחד ואחד עלה למקומו הנ"ל לחדש שם כוחו. ויהי היום, והיה רוח סערה גדולה בעולם וכו', ומאז אין אנו יכולים עוד לעלות כל אחד ואחד למקומו לחדש כוחו, כי אחר שנהפך ונתבלבל העולם כולו ונחלפו כל מקומות העולם מים ליבשה וכו' כנ"ל, בודאי אי אפשר עתה לעלות בדרכים הראשונים, כי עתה צריכים דרכים אחרים לפי חלוף ושנוי המקומות, ועל כן לא היינו יכולים עוד לחזור ולעלות כל אחד ואחד למקומו לחדש כוחו" (סיפו"מ יב).
*
הזיעה ניגרה ממצחם, השמש קפחה על ראשם ללא רחמים, אך ידיהם המיובלות המשיכו במרץ בסלילת כבישים במחוזותיה הנדחים של ארץ ישראל...
זה עתה הם עלו, העולים החדשים, מארצותיהם שבמדינות אפריקה, ההתרגשות היתה בלתי ניתנת לתיאור, השמחה העצומה שכבשה אותם כשזכו לחון את האדמה לה קיוו, יחלו, והתגעגעו אלפיים שנה -
אך מיד לאחר הנשיקה שהצמידו לארץ הקדושה, שיכנו אותם במעברות מוזנחות, ושלחו אותם "לבנות את הארץ", סלילת כבישים במקומות רחוקים ממרכז הארץ, במקומות שנדמה שלא תדרוך שם כף רגלו של אדם לעולם, זה היה באופן טבעי התפקיד של העולים, ועד היום מוזכרים עולים אלו בזלזול.. "סוללי הכבישים"...
אבל -
"הם, הם בנו את ארץ ישראל"!!!
*
כך נדמה, זה ממשיך עד היום...
ישנם אלו, שנוסעים להם במכוניות פאר על הכבישים הסלולים, לעבר משרדיהם המפוארים שבמרכז העיר, וישנם אלו שכל ימיהם עסוקים ב'סלילת כבישים'..
ישנם אלו, שדרכם בחיים כל כך סלולה, כל בוקר הוא קם בשעה שהוא רוצה, לומד מה שהוא תיכנן, מקיים את המצוות בשמחה כמו שהוא שואף, בקיצור, הכביש שלו סלול לגמרי, לגמרי.
אבל יש כאלו שכל יום אצלם הוא כביש חדש, הכביש שהם בנו אתמול כבר נחרב לגמרי, רק לפני שבוע הוא קבע לעצמו סדר בדף היומי בליקוטי הלכות, וכבר אתמול הוא שכח ללמוד, והכביש לו כבר הרוס, הדרך שלו הרוסה, ממש כמו הכביש שבין קייב לאומן..
*
אבל,
כל אנשי המלך יש להם כבישים סלולים, הם עולים כל יום לחדש את אותו כביש שנסעו בו אתמול, אין להם עסק בסלילת כבישים, וכשמגיעה רוח סערה ומנתצת את כל הכבישים - אין להם דרך ומוצא, "כי עתה צריכים דרכים אחרים לפי חלוף ושנוי המקומות"!
כך גם בתפילה, כל יום ויום אורבים המקטרגים על התפילות לחטוף אותם, ולכן צריך כל יום ויום לסלול בתפילה כביש חדש, התחזקות ממקום חדש לגמרי, לחיות כל יום חיים חדשים לגמרי.
כמו הבעל תפילה, שהיה לו את ה"לאנד קארט של כל העולמות", והוא ידע שהעיקר זה לסלול כל יום כביש חדש, זה נראה כמו עבודה בזויה ושפלה, לסלול כביש במקום לא ברור ומוכר, 'נתיב לא ידעו עיט', מה זה הדבר הזה?
ובסוף, רק הבעל תפילה, בדרכים החדשים שסלל בכל רגע, רק הוא הצליח לתקן את כל העולם, ורק אנשיו הצליחו לתקן את המדינה של עשירות! ואפילו שאר אנשי המלך הגיעו לתיקונם ולדרכם רק מכוחו הגדול של הבעל תפילה!
זוהי גאוותנו!! סוללי הכבישים של רבינו!!!
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved