Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

סוד הכתר

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> סוד הכתר
התמונה באדיבות יוסף אורדנטליך
סוד הכתר
"בעקבות משיחא יהיה מבול, וכל השרי מלוכה יתפזרו, ולא יחזיקו על עומדם, רק פשוטי ישראל שאומרים תהלים בפשיטות וכו', על כן כשיבוא משיח הם יתנו הכתר מלוכה בראשו! האנשים שלנו הם אלו שיתנו את הכתר לראשו של משיח!!" (כוכבי אור).
ישנו כתר שעשוי מזהב או מכסף, ומשובצים בו יהלומים מיוחדים המנצנצים לאור השמש. אך כתרו של משיח אינו כן, הכתר שיענוד המשיח לראשו הוא כתר שכל כולו עשוי מאבנים טובות ומרגליות! זוהי תפארתו של הכתר הנשגב, כתרו של משיח!!!
ואיך אנחנו - הפשוטים - בונים את אותם מרגליות נהדרות, מרגליות שיפארו את הכתר הגדול? הן רק שרי המלוכה יכולים להתפאר בהקמת כתר נורא הוד שכזה?
*
האבנים הטובות הללו טמונות באשפה, והמרגליות נועדו להפוך את הגלות - לגילוי (ראה תוס' ב"מ כה: ד"ה כאבני, שמרקוליס הינו הפך הקילוס). והפיכה זו מגלות למרגלית אינה יכולה להעשות על ידי השרים - כי אם על ידי הפשוטים...
שכן מי שאין הגלות סובבת אותו, ממילא בבואו להתפלל, להתבודד, התפלה זורמת ונובעת ממנו בקלילות. אם ליבו בוער ברצונות נעלים, הרי שיכול לפרוק אותם בתפלה. ואם מועקות שונות סובבים את מוחו וליבו, הרי שופך את ליבו בתחנונים לפני קונו.
אבל בזאת עדיין לא נוצקו המרגליות שיפארו את כתרו של משיח, שכן כל מי שעדיין לא נלחם בגלות - ב'גלית', אינו יכול ליצור מר-גליות. 'גלית' הוא מלחמה קשה ועיקשת, שכן גלית בא ואומר לאדם "אין לך שום קשיים, הכל מגיע מכיון שנולדת במזל מסויים, הכל בגלל משקעי ילדות.."
דוד המלך נלחם באריות ובדובים, אך המלחמה בגלית היתה קשה מכל המלחמות, גלית מראה איך שהכל על פי הטבע (ליקו"מ ד).
וכתוצאה מכך, כשהאדם בא להתבודד פיו סתום וחתום, דבר אין בפיו ובלשונו מילה, הוא חושב שהכל על פי הטבע, אם הוא נכשל במידה רעה, אז כנראה שזה האופי שלו...
*
ואז -
מגיעים האנשים הפשוטים, אנשים שאין להם דיבורים מיוחדים בהתבודדות, שיושבים ובוהים מול העצים כ'תרנגול בבן אדם'. ליבם נשבר בקרבם, ואין להם שום דיבור של אמת מקירות לבבם [וכפי שאמרו בדרך צחות, שהדיבור של אמת - הכי אמיתי הוא: "אבא, מתי כבר תיגמר שעת ההתבודדות הזו?"...].
וכשהאדם מכריח את עצמו, ומתוך הגלות הנוראה, מתוך יד הטבע שהשליט בו גלית, מצח הנחש האיום, הוא מוציא דיבור כלשהו לפני ה', ואפילו דיבור פשוט ועלוב, "אני לא יודע מה לומר, ה', אני רוצה אותך למרות הכל, למרות שאין לי כלום, ואני לא מצליח בכלום, אני רוצה אותך! ורק אותך!!"
הדיבור הפשוט הזה בוהק כשמש בצהריים, ומאיר את שמי הגלות החשוכים באור יקרות, דיבור כזה שיוצא מן האדם בכח, הרי הוא 'תפילה בכח', דיבור כזה הוא הוא אמירת תהלים בפשיטו, כדוד המלך שנלחם בגלית באבנים פשוטות, וניצח - - -
והאבנים הפשוטות האלו, שבהם נלחם דוד מול גלית, הם האבנים שיעטרו את כתרו של משיח! הגלות הזו, שאתה בדיבור שלך - הפכת אותה לגילוי, היא המרגלית שתעטר את כתרו של משיח!!
אשריך!!!
לתגובות: tora6161@gmail.com
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved