Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

סוגר מחוג

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> סוגר מחוג
סוגר מחוג
הקב"ה אמר למשה "ודברת אל הסלע לעיניהם", 'אין דבור אלא נחת' (בדבור ופיוס), שישפוך שיחו ותפלתו בתחנונים כדל וכרש. והוא לא כן עשה, "ויך את הסלע" כמו שלוקחין איזה דבר בכח ובאונס, כי מי שדוחק את השעה, שעה דוחקתו, ונסתלק קודם זמנו. ועל הסתלקותו, השכינה מיללת ובוכה עליו. ובשביל זה אין לאדם לדחוק את עצמו על שום דבר, אלא יבקש בתחנונים, אם יתן לו השם יתברך יתן, ואם לאו לאו (ליקו"מ כ').
*
"סע, מה אתה חולם..."
היושב על ההגה מאיץ את המהירות, הוא כבר עבר מזמן את המהירות המותרת, אך חבריו לא התכוננו לוותר לו, צעירים אלו רגילים למסעות פראיים על הכביש, ולא מכירים בכלל את המושג נהיגה זהירה...
הנהג נלחץ מהנוסעים, בשום מקום אחר הוא לא מקבל תשומת לב כה רבה כמו ביושבו על ההגה, ובפרט כשהוא כשהוא עושה פעלולים מסוכנים, החברים מאחור מריעים לו ומהללים אותו. אין לו ברירה, כאן ברכב, ניתנת הערכה רק למי שטס מהר, מהר, מהר...
הוא מאיץ, מאיץ עוד, המהירות במד עולה, המחוג נוטה ימינה, והמחוג יורד למטה, ו... "ייששש.. כל הכבוד.. סגרת מחוג.."
והוא חושב לעצמו, למה מי ששומר על החוקים, נזהר לנסוע לאט אבל בטוח, נותן זכות קדימה לכל מי שרק אפשר, למה נהג כזה כל כך מזולזל בעיניהם, למה לא נותנים שום הערכה לנהג רגוע איטי וותרן?!?
*
מהרגע שילד נכנס לתלמוד תורה, ההורים, המורים, וכל החברה, אומרים לו: "מהר ילד, מהר", תשיג, תביא תוצאות, תוכיח את עצמך...
ובלית ברירה הוא נכנס ללחץ אטומי, רודף יומם ולילה אחרי עצמו, להשיג להצליח, ומהר...
והלחץ אחר המהירות גובר והולך ככל שהוא מתבגר, גם האברך בכולל לחוץ להוכיח במהירות את ההישגים הלמדניים שלו, וגם איש הסעקים לחוץ להגיע מהר ככל האפשר אל פסגת העושר.
וכל העולם חושב לעצמו, מה רוצים ממני, למה כולם מעריכים רק מה שהולך מהר, מתקדם מהר, משיג מהר. למה לא מעריכים [באמת...] אחד שמתקדם בקצב האמיתי שלו, נוסע לאט אבל בטוח, צועד שלב אחר שלב בזהירות, לא רומס אף אחד בדרך להצלחה, ולא מתעקש? למה?
*
ורבינו הקדוש אומר: "אי אפשר לזכות לארץ ישראל רק על ידי שיעלה מדרגה לדרגה" (פל"ח י"ט), לא על ידי שתרוץ בבהילות, לארץ ישראל זוכים רק על ידי רחמים ותחנונים, שיאמר לה' יתברך 'אם יתן יתן, ואם לאו לאו'!!
כלומר,
אל תתרגש מכל העולם שלוחצים ורודפים אותך להצליח, ומיד. כי העיקר להתנהל בסבלנות ולא להכות בכח ובאונס, רק לדבר אל ה', לעורר רחמים גדולים מהלב העליון בתחנונים. תפסיק לדחוק את עצמך, על שום דבר.
ויותר מזה, כל אלו שהלחיצו את עצמם, ואת הקב"ה, למלא את משאלתם תיכף ומיד, לא הצליחו, וההצלחה הסתלקה מהם לגמרי.
רק כשתמתין, ותתקדם לאט לאט, רק אז תזכה לאור הגדול של ארץ ישראל!!
'ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים', "שנזכה שיהיו דברינו לפניך דברי חן ותחנונים, באופן שתיתן להם מקום לכנוס בליבך" (ליקו"ת א)


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved