Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

נקודה קטנה

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> נקודה קטנה
נקודה קטנה
"כשמתחיל האדם להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, אעפ"כ אסור לו ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב, כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצוה או דבר טוב, ואף שכשמתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב, הוא רואה שהוא מלא פצעים ואין בו מתום, היינו שרואה שגם המצוה והדבר שבקדושה שזכה לעשות, הוא מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה, עם כל זה איך אפשר שלא יהיה באותה המצוה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב, כי על כל פנים היה איזה נקודה טובה בהמצוה והדבר טוב שעשה, וזה בחינת אזמרה לאלוקי בעודי, היינו על ידי בחינת העוד שלי שאני מוצא בעצמי, על ידי אותה הנקדה, על ידי זה אוכל לזמר ולהודות לה'" (ליקו"מ רפב).
*
פרדוקס מעניין ניתן לראות בעולמנו המתקדם.
בדורות עברו היה תחום הנפש זנוח לגמרי, בעיות נפשיות כמו חוסר הערכה עצמית, העדר מוטיבציה, פחדים וחרדות מכשלונות היו מחוץ לנורמה, והלוקה בהם היה נדחק אל מחוץ לחברה.
אבל כיום, תעשיית ריפוי הנפש פורחת, מאמנים אישיים, קאוצ'ינג [יהודי כמובן...], ניתן למצוא בכל קרן רחוב, המאמן מחדד ומבהיר למטופל כי יש בו נקודת טובות, הוא מאיר בו את הטוב היפה והנאצל שבו, ומבטל את חסרונותיו וכשלונותיו..
והמעניין הוא, שדוקא בימינו, יותר ויותר לוקים אנשים בבעיות נפשיות, וזה מוזר למדי, כי המצופה הוא שאנשים יתרפאו, הרי כבר יש מודעות לחולשות הנפשיות, ודרכי הטיפול נהירים וברורים לכל דרדק, ואם כך למה שום דבר לא מסתדר? למה יותר ויותר אנשים מאבדים טעם וחשק בעבודה שלהם, הן בעבודת ה' והן במילי דעלמא?!?
*
התשובה לשאלה זו טמונה בתורה "אזמרה"!!
רבינו לוקח את הנשמה של היהודי, הוא לא מתעלם מהרע שבו, הוא מבהיר לך בצורה הכי ברורה שאפשר "אתה מלא חטאים", וזה לא נגמר בזה, "גם אם אי פעם עשית משהו טוב, אל תתלהב, זה מלא פגמים הרבה, מלא מחשבות זרות"...
אז במה אני יתחזק? איך אני ינצח את היצר הרע שבא להחליש את דעתי, אם רבינו בעצמו מסביר לי כל כך ברור שאני 'אפס'?
בנקודה הקטנה של הטוב!!
בכל מצוה שעשית יש 'נקודה קטנה' של טוב, נקודה שאינה מתבטלת על ידי כל המחשבות הזרות, על ידי כל החטאים שלך, נקודה קטנה זכה וטהורה!
הנקודה הקטנה הטובה היא לא שלך! אתה באמת מלא פגמים וכו', דוקא לכן - תמזער את המצוות שלך, תוריד את כל הבלאגן שמסביב כל מצוה, ותשאר עם נקודה אחת קטנה, והיא: "הנקודה האלוקית שבה"!
*
בכל מצוה יש את מי שנתן לך את הכח לעשות אותה, את ה' יתברך שאוהב אותך למרות שאתה מלא פגמים וכו', ונותן לך מתנה -
"מצוה קטנה"!!
והשמחה הזאת, שה' אוהב אותי ונותן לי לקיים מצוה [וזה לא משנה אם הצלחת ללמוד דקה או שעה, כי הנקודה האלוקית בשניהם זהה בגודלה - האינסופי], השמחה הזאת תיתן לך את הכח להמשיך הלאה!
רבי נתן משתמש תמיד בדוגמא שזכיתי להניח טלית ותפילין, למרות שזה נראה קצת משומש ונדוש, אבל העיקר הוא שאתה שמח במתנה שה' נתן לך, שה' זוכר ואוהב אותך ונותן לך מתנה, אז זה כבר ממש לא משנה איזה סוג של מתנה...
"ועל ידי זה - מסיים רבי נתן - יחיה וישמח את עצמו, ויצפה לישועה עדיין!!!"
 
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved