Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

חשיבותה של עיר זו דווקא

דף הבית >> אומן >> למה דווקא אומן? >> חשיבותה של עיר זו דווקא
מה חשיבותה וטיבה של עיר זו, שרבנו כה השתוקק להיקבר דווקא באומן?

סיבה אחת נובעת מרצונו של רבנו שלחסידיו תהיה אפשרות להגיע לציונו., הרבי אף אמר שהוא שקל בדעתו לנסוע לארץ הקודש בכדי להיקבר שם, אך נמנע משתי סיבות: 1. הוא חשש שאין לו הכוח למסע כה קשה. 2. הוא רצה שלחסידיו תהיה האפשרות לבוא לקברו, דבר שאולי לא יתאפשר אם ייקבר בארץ-ישראל. 
רבי נתן מצטט מאחד החסידים ששמע את רבנו אומר: "אני רוצה לשאר ביניכם, ואתם תבואו על קברי וכו'." רבי נתן מוסיף: "וזה הדבור יקר בעיני מאוד, מה ששמעתי בשמו זה הלשון בפרוש שאמר: 'אני רוצה לשאר ביניכם' כי כל העולמות תלויים בזה מה שנשאר בינינו". 
(יש לציין כי אמנם החלק החשוב והמרכזי בהתבססותה וגיבושה של תנועת ברסלב, הייתה התקבצותה השנתית של כלל החסידים בקברו של רבנו באומן, דבר שאולי לא היה מתאפשר, אם מקום קבורתו היה בארץ ישראל שבאותן שנים הייתה אוכלוסייתה מועטה. אנו גם רואים כי היום, למרות שרבנו קבור באומן, העלייה המסורתית הולכת וגדלה, ואיננה נגרעת למרות המרחק מארץ ישראל -המרכז העיקרי של חסידי ברסלב היום).

סיבה נוספת, הקשורה לתפקידו של רבנו בתיקון נשמות, נעוצה בסיפור הקשור למקום עצמו- בית החיים של אומן ומה שהתרחש שם: 
מצוטט מלשונו של מוהרנ"ת: 
"דיבר עמי מעניין מקום ישיבתו ואמר, שאומן טוב לפניו מאוד... ואמר, שגם לעניין הסתלקותו, כשימלאו ימיו ושנותיו לאורך ימים ושנים- טוב גם כן פה. כי באומן היה קדושת השם גדול מאוד, כי נהרגו רבים מישראל לאלפים ולרבבות, אשר מכל זה נתקדש שמו כידוע, גם רבים מתו ממש על קידוש השם, כי העכו"ם (עובדי אלילים) רצו שימירו את דתם, והם מתו על קידוש השם. וגם הנפשות מישראל שנהרגו סתם, היא גם כן קדושת השם כידוע, וגם כמה מיתות משונות שהיה אז, וכמה גמולי חלב ויונקי שדים שנהרגו לאלפים ולרבבות, אשר כל זה היא קדושת השם".

על אותה אדמת קודש ממש, בה נטמנו עשרות אלפי הקדושים, שם התחולל קידוש ה' גדול ונשגב מאין כמוהו – נגנז גם ארון הקודש של רבנו לאחר הסתלקותו. מקום קבורתו נכרה בין שתי הגבעות שהתנשאו מעל קברות הקדושים. 

ובכיוון ההפוך: 
רבנו השמיע לחסידיו הצהרה מצמררת על אומן, נצטט את הדברים כלשונם: "ענה ואמר הנה אנחנו עתה אצל הקצה והסוף של ישראל במקום שגבול ישראל כלה, כי לכל דבר יש קץ וסוף (פרוש, ואם כן גם לנו ישראל עם קדוש יש איזה סוף גם כן, הַיינו שיש מקום ששם מסים קדושת ישראל, שמשם ולהלאה אין מתפשט קדושת ישראל, ובזה המקום היו רחוקים מאוד מהשם יתברך ועל כן אמר שאנו עתה במקום ששם מסיים קדושת ישראל), לכל דבר יש סוף וכאן הסוף של קדושת ישראל... ועל כן צריכין שמירה גדולה שלא נכשל ח"ו, ... מצד הדעת בודאי אנו תקיפים... רק בענייני חיצוניות הַיְינוּ בענייני מאכלים על זה אנו צריכין שמירה... וצריכין לבקש מהשי"ת שישמור אותנו מזה.
בהתייחסו לצדיקים הנקברים בחוץ לארץ, כותב ר' נתן בספרו ליקוטי הלכות:
"בפרט מיתת הצדיקים שבחוץ לארץ שהכל הוא בבחינת התפילה בבחינת דין ... שמוסרים גופם שיקבר בחוץ לארץ ששם יניקת הסטרא אחרא (כוחות הרוע) ונדמה להסטרא אחרא שהיא בולעת את הגוף הקדוש הזה, אבל זה הגוף הקדוש הוא בעל כוח גדול ועומד להסטרא אחרא בצווארה עד שמוכרחת ע"י זה להקיא.. מקרבה ומבטנה.עד שיגמור (הצדיק) מה שרוצה, ועל כן שם על קברו יכול כל אחד להתתקן אפילו הגרוע שבגרועים".
רעיון זה מזכיר את דברי חז"ל על משה רבנו שנקבר מול בית פעור, דבר הנראה כמוזר ביותר, מדוע שמשה רבנו ייאלץ להיקבר מול בית עבודה זרה? התשובה היא כי משה רבנו מוסר את נפשו גם לאחר פטירתו לתקן נשמות ירודות ולהשיבם בתשובה. רבנו בהיטמנו באומן - "מקום ששם קדושת ישראל מפסיק, וצריכים שם שמירה גדולה" - מוסר את נפשו להעלות את הנשמות הירודות ביותר, ולהעניק להם תיקון רוחני נצחי, בדומה למשה רבנו. 
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved