Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

מתנצל, יוסל'ה

דף הבית >> מאמרי הגות >> מתנצל, יוסל'ה
מתנצל, יוסל'ה...
תהומות יכסיומו, מי שמכסה את הנסים, ומראה לכל דבר שהוא דרך הטבע ירדו במצולות כמו אבן (בראשית מ"ט), "משם רעה אבן ישראל" תרגומו: 'אב ובנן'. מצולות זה בחינת מצרים, שנאמר (שמות י"ב): "וינצלו את מצרים (ליקו"מ ט).
*
הטרור שהיה נחלתם הבלעדית של יושבי ארץ הקודש, הפך בבת אחת להיות שיגרת חייהם של מליונים בכל רחבי תבל...
בכל יום נשמעים אירועים מצמררים, עשרות הרוגים, מאות פצועים, כאב בכל פינה בעולם, הפחד נטוע עמוק בלבבות, ואין מי שימצא פתרון! אין!!
פריקת העול שהיתה נחלתם הבלעדית של החופשיים, נכנסת דרך הדלת האחורית אל בתי היראים לדבר ה', ומכרסמת בחומת הקדושה...
בכל יום נשמעים סיפורים מזעזעים, משפחות שהתפרקו, בחורים יראים שסרים מן הדרך, והכאב העז מנסר בלבבות ההורים, ואין מי שימצא פתרון! אין!!
*
ובתווך, יושב לו יוסל'ה, כבר חודשיים עברו מאז שהוא כתב את המאמר האחרון, ומאז לא העלה עטו ולו מילה אחת...
כל לילה רוכן על גליון הנייר, עט בידו הימנית, הרעיון כבר שזור במוחו לתפארה, אך יבול - אין!
מניעות המוח שאין להם כל הסבר וכל פשר, לא מניעת ממון, ולא מניעת זמן, רק אטימות לב איומה, שמונעת בכח עליון לא מוסבר מלכתוב מאמר נוסף...
היאוש משתלט על כל הרמ"ח ושס"ה, האם זהו?
האם לעולם לא אוכל עוד לכתוב? האם לעולם עוד לא יסעור לבבי, ואוכל להביע את רחשיו על הכתב? איפה והיכן הם הרעיונות האדירים מתורתו של הצדיק הגדול, שכל כך החיו את נפשי, ומהם מצאתי מזור ותקוה, להתחיל כל יום מחדש, בשמחה?
*
ואז, אוי ואבוי -
מי שחושב שזה דרך הטבע, קורים פיגועים, בחורים נושרים, הלב שלי נאטם, מי שחושב שזה הכל במקרה, הוא יורד למצולות.
התפקיד שלך עכשיו, הוא פשוט לשבת מדי לילה מחדש, לקחת שוב את הגליון ואת העט, לפגוש את המחיצה האדירה והאיומה, ו... להרים את העיניים לה'...
"אבא, תדע לך ששום דבר לא יעצור אותי, אני לא יפסיק לעולם - מלנסות, אפילו שאני לא יצליח לעשות, לכתוב, לדבר, שום דבר, אני ימשיך לכסוף אליך, אני ינסה עוד ועוד לעשות את רצונך"
"ואם שגיתי, אם לא עשיתי את רצונך, אז אני מתנצל, ואני מתחנן אליך שתתן לי את הכח לכפור בדרך הטבע, ולדעת ולהאמין שזה שלא הצלחתי כבר חודשים לעשות שום דבר, לכתוב שום דבר, זה הכל מרצונך הטוב להיטיב לי, אפילו שאני לא מבין..."
וכך אני יוכל להתכונן לפסח, לצאת ממצרים, להאמין ולדבוק בך, אבא.
וגם, על ידי ההתנצלות שלי, אני ינצל את מצרים, אני יזכה להוציא מהם את כל מה שהם לקחו ממני, ולפתע פתאום נשמע את קול המבשר, הפיגועים יחדלו באורח לא מובן, והבחורים הנושרים שוב ישובו אליך!!
מתנצל
יוסל'ה
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved