Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

מעלת ראש חודש ניסן

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> מעלת ראש חודש ניסן
 בס''ד
גדולת ומעלת ראש חודש ניסן
 
לכדור הארץ יש כח המושך אליו את כל היקום שאילולא זה אנשים היו פשוט נופלים, מה שיכול להפריד בין האנשים למשיכה זו הינה כח מכריח.
 לדוגמה (מובא בליקוטי מוהר''ן תורה ע'): אדם שזורק מידיו דבר מה ככל שזורק יותר בכח כך הדבר מוכרח להתרחק מהארץ לגובה יותר עצום וגבוה, וראו זה פלא ככל שהדבר מתקרב חזרה לארץ הוא חוזר במהירות גבוהה יותר.
דוגמה נוספת למושג כח מכריח (מובא בהלכות יום-טוב הלכה ה'): קוראינו בגילאי ה50+ זוכרים בטח את השעונים של פעם שהיו בנויים עם קפיץ שהיו צריכים לסובב אותו עד הסוף כדי שיוכל לפעול כסדר הנכון, הקפיץ בעצם נמשך חזרה לדרכו הרגילה שעומד זקוף ואפילו שעל-ידי סיבובו הוא הוכרח לנטות מדרכו הוא כל הזמן מנסה לחזור חזרה לצורה בה הוא צריך להיות, 

הצדיק נקרא "יסוד עולם"  (משלי י' כ''ה), כל העולם מסתעף ממנו וגם נמשך אליו, ישנם אנשים שהינם כענף ממנו ישנם כענף מן הענף אבל כולם בעצם קשורים ממנו ונמשכים אליו וצדיק זה הינו יחיד בעולם והוא משים עצמו כעפר וכמו שכתוב ואנוכי עפר ואפר ומהעפר צומחים כל ההשפעות שבעולם. צומח, מאכל החי וכו'.
אבל... הדבר שמסתיר כח מושך זה, מכל העולם, זה בני אנוש שבדיבורי ההבל ופטפוטי הסרק שלהם הם מזלזלים בצדיק הזה או שמתעלמים מגדלותו ולזה קראנו  למעלה כח המכריח. דבר זה לא לנצח יחזיק כי סופו של דבר הצדיק הזה יתגלה לעין כל וכולם יודו בגדלותו ואיך שכל העולם מיוסד עליו וממנו!
האדם שנוסע אל הצדיק ככל שמתקרב אליו חשקו עולה וגובר, וכמו במשל למעלה שככל שמתקרב אל הכח המושך המהירות גוברת.
בא' ניסן הוקם המשכן: למשכן היה כח שמשך כביכול את אלוקותו של הש''י לשם, וכמובא בפסוק משכני אחריך נרוצה שנאמר על המשכן ומבואר במדרש שיר השירים(פרשה א')ורבנן אמרין: ממה שהשרית שכינתך בתוכנו, כדכתיב: (שמות כה) ועשו לי מקדש, אחריך נרוצה.
משכן הינו גם מלשון משכון ששכינה תשרה בישראל וכמובא במדרש שמות פרשה לא'  ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם א"ל הקב"ה אפילו אני מחריב עולמי איני מגרש ישראל שנאמר (ירמיה לא, לו): "כה אמר ה' אם ימדו שמים ממעל" אלא אמר הקב"ה אעפ"כ תנאי התניתי עמהם אם יחטאו יהא ביהמ"ק מתמשכן עליהם שנאמר (ויקרא כו, יא): "ונתתי משכני בתוככם" אל תהי קורא מִשְׁכָּנִי אלא מַשְׁכּוֹנִי.
מי שבעצם מקים את המשכן הינו הצדיק הזה שהוא יסוד הכל, ושמושך אליו את כל העולם. וכמובא בפסוק ויקם משה את המשכן והוא, ורק הוא יכול להקימו וכשמקימו ממשיך לשם את אלקותו של הש''י.
יום זה של א' ניסן הוא היום בו הקים משה הצדיק את המשכן והמשיך את אלקותו יתברך זה גם היום הגדול בו נמשך המלכות לכל אחד בעולם "ראש השנה למלכים" ולכן זה קרה בראש חודש שאז כל ראש מקבל את התחדשותו ומינויו מחדש. (אגב, לא בכדי יום זה הינו יום ההולדת של רבי נחמן מברסלב).
רבי נתן מלמד אותנו בעניין הכח המכריח שהחכמה שלנו היא שדווקא בעצם ההכרחה לזכור שזה רק הכח המכריח,  ובסופו של דבר נמשך על ידי הצדיק למקום האמתי, 
והמכריח עצמו יכול להתהפך למשכן האישי של אחד, והראיה היא שארץ ישראל הינה הארץ הקדושה אבל הכח של משה רבינו שבנה את המשכן דווקא במדבר במקום נחש שרף ועקרב ודווקא שם זכה להמשיך את שכינתו של הש''י.
יהי רצון שנזכה ביום קדוש ונשגב זה לקבל מהצדיק המושך אותנו את המלכות האישית לעבוד את הש''י יתברך בצורה הנכונה, ולבנות את המשכן האישי על-ידי הפיכת המכריח למושך, אמן.
 
 
 
 
 
 

Go Back  Print  Send Page


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved